ANNAS ROM GUIDE
Confraternita del Santissimo Sacramento e Santi Pietro e Andrea Apostoli dei Pescivendoli

Dette religiøse broderskab, hvis medlemmer var fiskehandlere (pescivendoli) som derfor havde viet det til deres og fiskernes skytshelgener apostlene Peter og Andreas (San Pietro og Sant'Andrea), der jo selv havde været fiskere, blev grundlagt i 1687, da Kardinal Gaspare Carpegna foreslog Fiskehandlerlauget at oprette et religiøst selskab, der kunne afholde fælles messer og hjælpe ved laugsbrødrenes begravelser og andre religiøse ceremonier.

Kardinalen foreslog også, at det nye Broderskab indgik i en fusion med et ældre Broderskab, der havde dyrket Den Hellige Nadver og derfor kaldtes Confraternita del Santissimo Sacramento. Dette Broderskab havde - ligesom Fiskehandlerlauget - tilholdssted i Kirken Sant'Angelo in Pescheria, hvor Lauget fra 1579 havde haft råderet over endekapellet i højre side, som de havde viet til Sant'Andrea og indrettet og udsmykket med kostbart marmor, malerier og fresker.

Det nye Broderskab fik den 27. Januar 1688 af kannikerne ved Sant'Angelo in Pescheria skøde på nogle mindre ejendomme med forretningslokaler øst for Kirken. Der medfulgte en tilladelse til at nedrive bygningerne for derpå at opføre et selvstændigt kapel eller lille kirke efter en tegning af arkitekten Filippo Tittoni.

Arbejdet gik i gang allerede i Februar 1688 og Kirken stod færdig i slutningen af 1689, hvor den kunne indvies til Sant'Andrea og derfor fik navnet Sant'Andrea dei Pescivendoli.

Fiskehandlernes Broderskab tog livligt del i byens og kvarterets liv og deltog da også hvert år i karnevalsløjerne med optog, vogne med tableauer og komedier. Måske fordi Broderskabets Kirke lå lige over for den jødiske Ghetto, gik disse løjer tit ud over deres jødiske naboer, som prøvede at få de voldsomt satiriske og grovkornede komedier, der kun var egnet til at ophidse de kristne mod deres jødiske medborgere, forbudt - men uden meget held. I 1715 kom det endog så vidt, at Lauget den 2. Februar i Kapellet i Sant'Angelo lod opføre en lille komedie af en ganske særlig art: "una comedia tutta ridicola ma frissante, vontro li Rabini, ed ebrei del Ghetto", altså en "satirisk falde-på-halen-komedie mod rabbinerne og jøderne i Ghetto'en". - Læs mere om dette forløb her.

I 1801 forbød Pave Pius VII alle laug og det var tæt på, at også Broderskabet blev nedlagt, men ved Monsignor Nicola Maria Nicolai's hjælp lykkedes det fiskehandlerne at redde det mod at vedtage nye regler og statutter, som Monsignoren forfattede.

Confraternita dei Pescivendoli fortsatte endnu en årrække i Sant'Andrea dei Pescivendoli, som derefter overgik til ordenen Chierici Regolari Minori, kaldet Caracciolini, der i 1909 havde overtaget Sant'Angelo in Pescheria. Sant'Andrea blev imidlertid solgt fra på et senere tidspunkt og er idag ejet af en privat forretningsvirksomhed.

I 1877-1885 var også fiskehandlernes forbindelse med kvarteret ophørt, da fiskemarkedet blev flyttet herfra og ud på Piazza San Teodoro.

 


Litteratur om Confraternita dei Pescivendoli:
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione XI S.Angelo - 4. edizione riveduta e ampliata / a cura di Carlo Pietrangeli. - 1984. ------- side 36 -38.
La Stella, Mario: Antichi mestieri di Roma. Newton Compton editori, 2.edizione, 1996.
- side 334.
Pocino, Willy: Le confraternite romane. Roma, Edilazio, 1. edizione, 2000.
- side 135.
Roma Sacra : guida alle chiese della città eterna. 14. itinerario - . Elio de Rosa editore, 1998.
- side 63.


Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas om Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 6.3.2015