ANNAS ROM GUIDE

Case dei Fiorentini

- hjørnet af Via del Consolato og Piazza dell'Oro -

Se over nr. 78 på Kort over den vestlige del af Campo de' Fiori-Turen

 

Overfor Kirken San Giovanni dei Fiorentini, som var opført af de florentinske tilflytteres lægbroderskab Arciconfraternita della Pietà dei Fiorentini, står et af de mange huse i området, som har tilhørt dette broderskab. Det er det såkaldte "Case dei Fiorentini", der fylder området mellem Via Acciaioli (mod nord), Piazza dell'Oro (mod vest) og Via del Consolato (mod syd).

Komplekset, der er en sammenbygning af 3 ejendomme, stammer fra slutningen af 1400-tallet, men har - især i nyere tid - lidt nogen skade.

Som det kan ses på Kompleksets venstre side - og fra Via Acciaioli - blev der ved anlægget af denne gade i 1938-1940 revet en del af huset ned, så der ud mod gaden kun står et afskåret murstykke tilbage. I gadeplan er amputeringen delvist lukket med en lav bygning, mens man bag en gårdsplads kan se bagsiden af de oprindelige huse med vinduer i forskellige højder og rammer, nogle i buer, andre i stukrammer, samt forskellige udmurede karnapper. Alt i alt en temmelig rodet og uharmonisk bagside, der ikke har været beregnet til at betragtes som "facade" fra den nye gade.

Mod Piazza dell'Oro har ejendommen 4 etager - den øverste blev tilføjet i 1600-tallet - og 2 brede fag, som er anbragt mod den venstre del af facaden med i stueetagen et rektangulært, højt vindue til venstre og en høj, smal dør i travertinramme til højre. På etagerne sidder vinduerne i høje travertinbuer over smalle travertinlister, der løber vandret hen over hele facaden. Under andensalens frise sidder helt til højre på muren et lille relief af Firenze's mærke: liljen. Et lignende sidder også på muren mod sidegaden (se foto fra borgato.be).
Et skråt stykke mur med kun ét fag vender ud mod Via Acciaioli.

Hushjørnet til højre - mod Via del Consolato - er i stueetagen forsynet med en lodret række stenkvadre.

I sidegaden ses tydeligt, hvorledes Komplekset består af flere sammenbyggede huse (se foto fra borgato.be). Tre ialt, med husnumrene 18-20, der hver især oprindeligt havde egen indgang og trappe. Således var det, der idag i stueetagen til venstre er et vindue, engang en dørbue i lighed med de 2 andre, der udgør det tredie og femte fag, mens 3 mindre vinduer udgør det andet, fjerde og sjette fag. Da dørbuerne er bredere end vinduesbuerne ovenfor ses vinduerne ikke at sidde lige midtfor dørene. Vinduerne i stueetagen, der alle tidligere var af samme størrelse, er senere blevet ændret, så de har forskellig form og størrelse, ligesom der mellem de 2 sidste buer er tilføjet et ekstra vindue.

Den midterste dør (nu: døren til venstre) er indsat i en smal, profileret karmbue og på muren ovenover sidder en marmorplade med Lægbroderskabets ejermærke og teksten: "Sub proprietate - Societat. Pietatis - nationis Floren(tinae)" : "Ejet af (Lægbroderskabet) Confraternita della Pietà della Nazione Fiorentina" (se foto fra borgato.be).

De to første huse har fået tilføjet en overbygget fjerde etage, mens huset til højre stadig har den oprindelige højde på kun 3 etager.

Under andensalens vindue yderst til venstre sidder på muren et lille relief af Firenzes lilje (se foto fra borgato.be).

Over den sidste bue sidder på muren - helt oppe under frisen på førstesalen - en lille indskriftsplade med teksten: "Proprietà - dei - Flli Morelli - No V": "Den femte af Brødrene Morelli's ejendomme". Den stammer fra 1800-tallet, hvor familien Morelli ejede huset.

 

Litteratur om Case dei Fiorentini:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 8 og 13.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori, 1981.
--- Rione V Ponte, Parte 1V / a cura di Carlo Pietrangeli. - 3. edizione. ------- side 24, 25, 26.
Il Museo d'arte sacra di San Giovanni de' Fiorentini / a cura di Lydia Saraca Colonelli, Rosanna Thau. - Roma: EdR Elio de Rosa editore, 2002.
- side 31-33.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 14 (før de nyeste fund).
Borgato.be: Via del Consolato.
Info.roma.it: Casa della Confraternita dei Fiorentini.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 26.3.2022 og sidst opdateret d. 4.5.2022