ANNAS ROM GUIDE

Palazzo Cavalletti

- Piazza Campitelli nr. 1 -

Se nr. 153 på Kort over den østlige del af Campo de' Fiori-Turen

Dette palæ, som er det nordligste i en række af 3 på nordvestsiden af Piazza Campitelli, har som nabo mod syd Palazzo Albertoni-Spinola og mod nord sidegaden Via Cavalletti. Gade og Palæ er opkaldt efter Cavalletti-familien, der var virksomme i Rom fra 1600-tallet til slutningen af 1800-tallet.

Palazzo Cavalletti ligger i kvarteret Rione Campitelli og har hovedindgang på Pladsen af samme navn, overfor Kirken Santa Maria in Campitelli. Det er opført i 1500-tallet af De Rossi-familien og overgik i 1600-tallet til Cavalletti-familien, der lod bygningen renovere. Vinduerne i stueetagen har muligvis tilhørt den ældste bygning ifølge Carpaneto (se litt.note forneden).

Ejendommen er i 3 etager med hovedfacaden ud mod Piazza Campitelli og indgangsportalen i en ret enkel marmorkarm sidder i det midterste af de 5 fag, som bygningen har i denne side. Murene er pudset op i en lys okker farve.
Måske har huset engang haft kældervinduer, ligesom nabohuset, men idag ses de kun som tilmurede rammer under de små, udskårne konsoller, som bærer de smalle karme under stueetagens vinduer med de enkle rammer og vandrette overliggere.
Førstesalsvinduerne har trappetrinsafskårne gavlfelter, der omkranser relieffer af guirlander. De toppes af kraftige vandrette overliggere.
Andensalens vinduesrammer er ret enkle, ligesom trediesalens, der er en senere overbygning fra 1800-tallet over det brede, fremspringende tagudhæng, hvori der kun er en smal udskåret frise. Det midterste vinduesfag heroppe er omdannet til en lille dør bag en smal altan.
Facaden har smalle, vandrette stukbånd mellem etagerne, mens et bredt lodret bånd af kvadersten beskytter hjørnet ud mod Via Cavalletti.

Facaden ud mod denne gade er tydelig sekundær og uharmonisk. I stueetagen findes først i nr.38 en høj portåbning i marmorramme, og dernæst 4 meget små, nærmest kvadratiske vinduer i brede rammer, der sidder ret højt oppe. det drejer sig måske også her om de originale vinduer. I den nordligste del af facaden findes en mindre indgangsdør.
Førstesalen har 7 vinduer, hvoraf de 4 midterste sidder tæt parvis. De har samme trappetrinsafskårne gavlfelter, der omkranser relieffer af guirlander og toppes af kraftige vandrette overliggere. Anden- og trediesalen har derimod kun 6 vinduer i enkle rammer. Ejendommen toppes her af en tagterrasse med beplantning.

Hushjørnet ud mod Vicolo Capizucchi er også her beskyttet af et lodret bånd af stenkvadre. Bygningen har her samme enkelhed som mod Via Cavalletti. Der er kun ganske få og enkle vinduer og indgangsdøre i stueetagen, mens førstesalen har 4 høje vinduer og andensalen har 4 umage vinduer. Nærmest Via Cavaletti ses på disse etager de tilmurede rammer fra tidligere vinduer.

For enden af gyden støder Palazzo Cavalletti op til naboejendommen Palazzo Albertoni, hvor en bue med 2 overbyggede etager forbinder Albertoni-familiens 2 ejendomme.

I Antikken stod der syd for området, hvorpå Palazzo Cavalletti er bygget, en del af de buegange, som omkransede anlæg og templer i Portico d'Ottavia. Den nordøstlige del af disse løb faktisk tværs igennem Palæets hjørne ved Piazza Campitelli. Midt på denne søjelgang var der en række bygninger, der ragede ud i området mod nord, nogle sidebygninger og en større bygning, som menes at have fungeret som bibliotek. Grundplanen for Palazzo Cavalletti kalkerer næsten denne bygning og de gamle ejendomme, som lå her før 1500-tallets nybygning, har sandsynligvis været bygget i og på ruinerne af buegangene. Om der idag gemmer sig rester af disse i Palæets kældre, er ikke oplyst.

 

 

Litteratur om Palazzo Cavalletti:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 19.
Carpaneto, Giorgio: I palazzi di Roma. 3.edizione. Newton Compton editori, 1998.
- side 127.
La Grande Guida dei Rioni di Roma. 2.edizione. Newton Compton editori, 2001.
- side 630.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione X Campitelli, Parte Prima / di Carlo Pietrangeli. - Nuova edizione aggiornata. - 1992 ------- side 36.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 21 (før de nyeste fund).
Le 100 meraviglie di Romas. - Newton Compton Editori, 1990.
- Vol. 9: Piazza Campitelli.

Lombardi, Ferruccio: Le piazze storiche di Roma esistenti e scomparse. Newton & Compton, 2001.
- side 346.
Rendina, Claudio: I Palazzi storici di Roma. (Quest'Italia, collana di storia, arte e folclore, n.317). Newton & Compton Editori, 2005..
- side 166.
Info.roma.it: Palazzo Cavalletti.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 23.11.2015