ANNAS ROM GUIDE

Palazzo Delfini

- Via Delfini nr. 16 -

Se nr. 131 på Kort over den østlige del af Campo de' Fiori-Turen

Dette hus ligger på nordvestsiden af Via dei Delfini - hvor denne drejer op mod Piazza Margana. Grunden strækker sig op til Via dei Polacchi og rummer et stort familiepalæ fra 1500-tallet, hvor Mario Delfini lod det bygge på en grund, hvor et af familiens huse tidligere havde stået.

På ejendommens nordlige del har man udgravet rester af bebyggelse fra Antikken, tilsyneladende husrækker langs en tværgående passage i nord-sydlig retning og en tværgade i øst-vestlig retning. I den østlige husrække er der fundet en statuebase med en indskrift til ære for Konsulen L. Fabius, mens der yderst til venstre på grunden er fundet rester af et Mithræum og et privathus, et såkaldt Domus. Ejendommens grænse falder her sammen med den østlige sidemur til det antikke søjlegangsomkransede anlæg Crypta Balbi, der nord for ejendommen afsluttedes af en bred halvcirkelformet exedra, som senere brugtes til gravplads for klostrene, der lå nord og vest for Delfini-grunden.

På den sydligste del af grunden løb måske i Antikken fortsættelsen af en vej, der løb omtrent som nutidens Via dei Funari og muligvis kaldtes Vicus statuae Verris. Og syd for ejendommen og Via dei Delfini stod nogle store, firkantede tilbygninger til Porticus Octaviae. Den midterste af disse husede måske et bibliotek.

På et tidspunkt slog familien Frangipane sig ned i nogle af de antikke ruiner i området og det samme gjorde Delfini-familien, da den i 1400-tallet kom til Rom fra Venedig. Det siges, at den spanske helgen Sant'Ignazio di Loyola, grundlægger af Jesuiter-Ordenen, levede i Frangipane-familiens hus fra omkring 1537 til 1541, hvor han erhvervede en ejendom ved Santa Maria della Strada, hvor senere Kirken Il Gesù blev bygget. Der er imidlertid delte meninger om, hvorvidt det virkelig var bygningen ved Via dei Delfini, som husede Sant'Ignazio, da Frangipane-familien også havde en ejendom, der lå lidt nordligere i området.

Delfini-Familien købte ejendommen her i Rione Sant'Angelo / Rione Campitelli (ved nutidens Via dei Delfini) og byggede i 1500-tallet palæet Palazzo Delfini, som senere blev udvidet af Flaminio Delfini i 1595.

Facaden er ganske lang, den starter overfor udmundingen af Via Cavalletti, hvor Via dei Delfini slår et knæk mod nordøst, og har 3 brede fag, inden gaden atter knækker svagt, hvorefter der er 5 fag, inden gyden Vicolo dei Polacchi. Facaden er opført i 1500-tallet og dækket af lyse, fint tilhugne kvadersten forneden og puds med samme stenmønster på de øverste 3 etager under det kraftigt fremspringende tagudhæng, der er udskåret med løvehoveder og blomster. Udfor Via Cavalletti sidder den smukke hovedportal i Via dei Delfini nr.16, indrammet af brede, rustikke og groft tilhuggede kvadersten. Til venstre herfor er der i muren indemuret et stykke af en antik marmorsøjle, som måske stammer fra et ældre hus med en portico, der lå ud mod en lille gyde, som senere (efter 1748, hvor den stadig kan ses på Nolli's kort over Rom) blev indbygget som en korridor i palæet. De høje, rektangulære vinduer, der i stueetagen bæres af små marmorkonsoller, er her og på førstesalen forsynet med vandrette overliggere. De øverste vinduer sidder blot i enkle rammer.

Huset ejes idag af Den Polske Ambassade ved Pavestolen, som har opsat en mindetavle på muren mellem det andet og tredie vindue i stueetagen. Her står: "In questo palazzo nacque La Compagnia di Gesù - e abitarono dal 1538 al 1541 - Sant'Ignazio di Loyola - San Francesco Saverio e San Pietro Favre - L'Ambasciata di Polonia presso La Santa Sede - e la Chiesa S. Stanislao dei Polacchi a Roma - posero nel 450. anniversario dell'arrivo dei Gesuiti - in Polonia (1564) - 27 Settembre 2014" : "I dette palæ fødtes La Compagnia di Gesù (=Jesuiter-Ordenen) - og her boede fra 1538 til 1541 - Sant'Ignazio di Loyola - San Francesco Saverio og San Pietro Favre. - Den Polske Ambassade ved Den Hellige Stol - og Kirken Santo Stanisalo dei Polacchi a Roma - sætte (denne sten) i 450-året for Jesuiternes ankomst - til Polen (1564). - 27. September 2014".

Efter det lille knæk midt i gaden har Palazzo Delfini som nævnt 5 fag. Det første i stueetagen udfyldes af endnu et vindue, mens de 4 følgende består af brede portbuer, der rummer indgangsdøre og forretninger. Portene har gadenumrene 17-20. Ejendommen afsluttes af en lav mur i stueetagens højde og med en lignende portbue, der dog er delt i 2. Nederst er der en bred tilgitret låge, der fører ind til en smal blindgyde, Vicolo dei Polacchi. Over lågen sidder et halvcirkelformet felt, der rummer et lille Madonna-billede bag glas, der med sine reflekser gør det svært at studere det nærmere. Det drejer sig om en Madonna med Barnet af typen "Madonna del Rosario", hvor Jesus-Barnet fremviser rosenkransen for beskueren. Det er et lille oliemaleri fra 1800-tallet og både Maria og Barnet er forsynet med kroner i ædelmetal.

Et lille, mangekantet tårn med irret kobbertag knejser over den bageste del af Palazzo Delfini. Inde bag bygningsfacaden findes en atriumgård og en have med en lille gårdsplads omgivet af søjler. På førstesalen ses en loggia udsmykket med malerier fra 1500-tallet i groteske-stil. I haven opbevarede Delfini-familien deres store samling af antikke fund og fragmenter, som man desværre ikke ved, hvad der er blevet af. Familiens mandlige linie uddøde i 1600-tallet, mens det sidste kvindelige medlem blev indgiftet i Altieri-familien, som derved arvede Palazzo Delfini og beboede det i 1700-tallet.

 

 

Litteratur om Palazzo Delfini:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 19.
Carpaneto, Giorgio: I palazzi di Roma. 3.edizione. Newton Compton editori, 1998.
- side 193-194.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione XI S.Angelo - 4. edizione riveduta e ampliata / a cura di Carlo Pietrangeli. - 1984. ------- side 94.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 21 (før de nyeste fund).

Rendina, Claudio: I Palazzi storici di Roma. (Quest'Italia, collana di storia, arte e folclore, n.317). Newton & Compton Editori, 2005..
- side 192.
Info.roma.it: Palazzo Delfini.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 24.2.2016 og sidst opdateret d. 29.2.2016