ANNAS ROM GUIDE

Via della Tribuna di Tor de' Specchi

Se til højre for nr. 158 på Kort over den østlige del af Campo de' Fiori-Turen

 

 

Denne smalle gade i kvarteret Rione Campitelli kaldtes i 1600-1700-tallet Vicolo di Tor de' Specchi. Her havde den navn efter det gamle tårn Tor de' Specchi, som blev revet delvist ned, måske allerede i midten af 1700-tallet. Senere fik den tilføjet ordet Tribuna efter den i gadebilledet fremspringende apsis fra Kirken Santissima Annunziata delle Oblate di Tor de' Specchi.

Via della Tribuna di Tor de' Specchi har et lidt uregelmæssigt og knækket forløb. Den starter fra Piazza d'Aracoeli i øst, med en udvidelse - nærmest en lille plads - der tidligere kaldtes Piazza degli Aquilani, og går skråt mod sydvest, indtil den efter kirkeapsiden drejer mod nordvest og løber op til det smalle sted, hvor Piazza Margana og Piazza Capizucchi mødes. Undervejs forstyrres den ikke af sidegader, bortset fra den fra nord kommende smalle Vicolo Margana, som støder til i bunden af Piazza degli Aquilani.

EN TUR GENNEM GADEN:

Når man starter ved Piazza d'Aracoeli, har man på venstre hånd den store kolos Palazzo Fani-Ruspoli-Pecci Blunt, som har sin oprindelse i det sene 1500-tal, men er ombygget senere, sidst i 1888. Palæet har hovedfacade med 5 fag og hovedportal ud mod Piazza d'Aracoeli, men en identisk sidefacade med en stor indgangsportal i en bue af stenkvadre ud mod gaden. Huset er i 3 etager, har en bræmme af kraftigt tilhugne kvadersten på hushjørnet og kraftige vandrette lister under vinduerne. Der er 9 fag mod gaden, høje tilgitrede vinduer i stueetagen, båret af kraftige konsoller over kældervinduerne, og høje vinduer under vandrette overliggere på førstesalen ligesom nedenunder, mens andensalens vinduer blot er i rektangulære rammer. Tagudhænget er fremspringende og udskåret. Portalen sider omtrent overfor den nordfrakommende Vicolo Margana med dens karakteristiske Bue, som forbinder de 2 dele af Palazzo Aquilani, som står på gadens modsatte side, bag den lille udvidede plads.

Palazzo Aquilani er sammenbygget af flere ældre og meget forskellige huse, som i 1700-tallet fik en ny fælles facade ud mod Piazza d'Aracoeli men bevarede deres forskellige udtryk ud mod Piazza degli Aquilani og Via della Tribuna di Tor de' Specchi. Husene har her 4 fag, men hvert af disse har forskellig højde. Det første, brede fag svarer til hovedfacaden ud mod Piazza d'Aracoeli og har en portåbning forneden samt vinduer i 3 etager. De næste 2 fag er også ret brede, men kun i 2 etager. I stueetagen er der kvaderstensindrammede portbuer, på førstesalen vinduer, der svarer til husets øvrige, og på andensalen en lav mur, bag hvilken der gemmer sig en tagterrasse - resterne af den gamle pergola fra et af de huse, som her er sammenbygget. Den sidste del af facaden har nederst en meget stor bred bue, der næsten spænder over hele fagets bredde og er forbindelsesvej mellem den bagvedgående Vicolo Margana og Piazza degli Aquilani, som her er fremkommet ved en udvidelse af Via della Tribuna di Tor' de Specchi. Over buen er der 2 etager med hver 1 vindue. Også denne del er øverst, som her er trediesalen, kronet af en lille taghave. Bag den midterste tagterrasse ses de indre dele af komplekset hæve sig med endnu en bebygget etage.

Den næste ejendom på denne side, gadens nordside, hører stadig til komplekset Palazzo Aquilani. Det var her, at Ludovico III Aquilani selv boede i 1700-tallet, mens han lejede hovedhuset ud. Den mod pladsen vendende sidefacade udgør også en del af sidegyden Vicolo Margana. Den er i 2 fag og 4 etager, der er lavere end huset mod Piazza d'Aracoeli således at vinduerne kommer til at sidde forskudt for de tilsvarende her. Stueetagens facade er dækket af stenkvadre og buer i samme materiale indrammer 2 høje portåbninger med indgangsdøre. Herover løber en smal frise med indskriften "REST. ET AMPL. ANNO IV B MCMXXXIII A FASC RENOVATIS XII" ("Restaureret og udvidet i år 1933..."). Over frisen sidder midt på facaden et lille Madonna-billede: et ovalt basrelief i stuk eller terracotta med en siddende Jomfru Maria med Jesus-Barnet på skødet. Over relieffet sidder en smukt svungen og dekoreret smedejernsarm med en lygte. Den fremtrukne facade, som herefter følger Via della Tribuna di Tor de' Specchi's nordside, har i det første fag 4 etager og i de næste blot 3. Muren er enkel uden udsmykninger eller særlige rammer uden om de 6 næste fag vinduer. I stueetagen har der været en række portbuer, hvoraf nogle stadig er ibrug til værksteder og indgange, mens andre er muret delvist til op og omdannet til vinduer.

Overfor buen, hvis indgangsdør har gadenummer 16, er der på gadens sydside, på vor venstre hånd efter Palazzo Fani, en lille udvidelse med et indhak på blot 1 fags dybde i højre side og 2 fags bredde. På venstre side af denne lillebitte plads træder det næste byggeri længere frem i gadebilledet med inderst ét smalt fag tilhørende ejendommen i bunden af pladsen og dernæst en bredere 2-fags sidefacade af en bygning i teglsten med teglstensbue forneden og forskellige vinduestyper i travertinrammer, nogle delvist tilmurede, andre i buer, i omkring 3 etager som ender i et skråt tag med kraftigt, udskåret tagudhæng. Det drejer sig om et Middelaldertårn, som forskellige historikere har identificeret forskelligt: Cecchelli mener, at der er tale om det gamle Torre del Cancelliere, mens Marchetti Longhi mener, at det drejer sig om det i kilderne omtalte Turris Johannis Bovis.

Facaden ud mod gaden er i 2 brede fag og omkirng 2-3 etager, hvor de forskelligartede vinduer er anbragt uregelmæssigt og der er rester af teglstensbuer og tilmurede travertinbuer. Da den næste bygning, tilhørende klosterkomplekset Convento delle Oblate Benedettine di Tor de' Specchi., er trukket lidt tilbage, så den følger linien fra Palæet til venstre, har Tårnet også en ganske smal sidefacade herudtil. I denne er der dog hverken vinduer eller søjlerester.

Muren ind til Convento delle Oblate Benedettine di Tor de' Specchi er ganske lang og har et ret utilnærmeligt udseende. Der er kun få åbninger, som har lukkede og aflåste sideindgange og udkørselsporte, de fleste af de 10 fag vinduer i alle 3 etager er ret små og de er alle tilgitrede. Facaden er pudset op i en mørk okker farve og her findes ingen udsmykning, bortset fra de helt enkle travertinrammer om vinduerne. Tagudhænget er bredt og stribet ligesom i Tårnet ved siden af.

Vender vi atter blikket mod gadens nordvestside, er bygningen, der huser nr.11, 12 og 13, lidt lavere end de til højre liggende, som - i hvert fald et stykke ned i gaden - var en del af Palazzo Aquilani. Selv de lavere huse har dog her en facade i samme lyse pudsfarve og vinduer i identiske rammer og udseende. Men indgangspartierne er her mere varierede og udarbejdede. I nr.13 er der en høj travertinportal med en meget høj, bred og fremspringende vandret overligger. Nr.12 har blot en firkantet portåbning, som dog er kantet af en bred travertinkarm. Flere steder er den pudsede overflade her brudt af huller, der tillader et kig på den af teglsten opmurede facade og de oprindelige teglstensbuer over vinduer og døre. I nr. 11 er den firkantede port indsat i en bred, delvist tilmuret portbue.

Huset ved siden af, som også er hjørnehus, der hvor gaden knækker, og som også har facade ud mod den nederste del af Piazza Margana, er Palazzo Velli Cardelli, som er bygget i 1500-tallet og udseendet er meget anderledes end nabohusets. Facaden er grå og tung, med kraftige stenkvaderhjørner og portkarme, samt buede porte og vinduer i stueetagen. Huset har 4 etager og 5 fag ud til denne side af gaden. Der er en enkel vandret liste under førstesalens og trediesalens vinduer, der alle er i enkle uprætentiøse rammer og uden udsmykning.

For enden af denne del af Via della Tribuna di Tor de' Specchi står et stykke af muren til Kirken Santissima Annunziata, der tidligere hed Santa Maria de Curtis. Det er denne Kirkes apsis, kaldet "tribuna", som har givet gaden noget af dens navn. Kirkemuren mod vest er bygget sammen med Klostermuren på gadens sydøstside. Her er 2 fag vinduer i sidemuren og derpå rejser sig - let tilbagetrukket - den svagt buede apsis, der på sin højre side har et lille stykke sidemur med rester af et hus fra 1400-tallet. Ved siden af dette står endnu et ældre hus tilhørende Klosteret. Facaden er i mørk okkerfarvet puds med 2 meget brede fag med ganske smalle vinduer og buede portåbninger, som er anbragt usymmetrisk herfor. Den venstre indrammet af en enkel, bred travertinkarm, den højre (gadenummer 5) af en smuk, brudt karm i kraftige stenkvadre med et våbenskjold foroven. Bygningen er her i 3 etager, men har ud mod Piazza Capizucchi en smal 2-etagers tilbygning.

På højre side af denne sidste del af Via della Tribuna di Tor de' Specchi står som nævnt Palazzo Velli Cardelli, hvis facade her - efter gadeknækket - er ganske uregelmæssig, idet den midterste del er kraftig fremspringende og snævrer gaden af. Facadens første del har 3 fag i 4 etager. Den er gråpudset og enkel ligesom sidefacaden ud mod gadens østlige del, med kraftige stenkvaderhjørner og portkarme, samt buede porte og vinduer i brede, lyse travertinrammer i stueetagen. Midterpartiet træder et par meter ud i gaden, med facadeudsmykning som den øvrige del, men uden vinduer. Den midterste, fremspringende facade indeholder en stor firkantet garageport og et lille vindue, samt endnu 2 små, firkantede vinduer på en ekstra etage, som er bygget i det, der i husene til højre er én samlet stueetage. Efter det fremspringende parti, hvis venstre sidemur rummer 4 tilmurede vinduer i de sædvanlige rammer med vandrette overliggere på førstesalen, følger en 2-fags sidefacade med samme vindues- og etageopdeling som det fremspringende parti. Herefter følger husets facade mod Piazza Margana, som her afslutter Via della Tribuna di Tor de Specchi.

 

 

Litteratur om Via della Tribuna di Tor de' Specchi:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 19.
Bilancia, F.: Il palazzo Aquilani di Roma a piazza Ara Coeli.
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 851.
La Grande Guida dei Rioni di Roma. 2.edizione. Newton Compton editori, 2001.
- side 628, 629.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione X Campitelli, Parte Prima / di Carlo Pietrangeli. - Nuova edizione aggiornata. - 1992 ------- side 16, 18, 20, 26, 30, 42.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 21 (før de nyeste fund).

Info.roma.it: Via della Tribuna di Tor de Specchi.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 31.5.2016 og sidst opdateret d. 12.6.2016