ANNAS ROM GUIDE

San Giovanni de Mercato - nu forsvundet Kirke

I den nordvestlige del af det grønne anlæg, som ligger på Piazza d'Aracoeli mellem Via di San Venanzio og Capitolhøjen, stod engang en lille Kirke, som var viet til San Giovanni (Johannes Døberen) indtil den i 1675 overdroges til sammenslutningen af tilflyttere fra byen Camerino: Confraternita dei Camerinesi.

Herefter skiftede Kirken navn og blev viet til Camerino's skytshelgener San Venanzio og Sant'Ansuino. Kirken blev derpå renoveret - vistnok endog ret omfattende - i begyndelsen af 1700-tallet og bestod med det nye navn Santi Venanzio e Ansuino dei Camerinesi indtil den blev revet ned i 1928, da Capitolhøjen blev fritlagt og Via del Mare, nutidens Via del Teatro di Marcello, blev anlagt samtidig med de øvrige gadeudvidelser i området.

Kirken har med sin seneste betegnelse givet navn til nutidens gade. Den ses som nr.17 på kortet nedenfor.

Plan over Piazza d'Aracoeli:
Plan over Piazza d'Aracoeli
1=Viridarium/Palazzetto Venezia -- 2=Kirken San Marco -- 3=småhuse -- 4=Ripresa dei Barberi -- 5=Oratorio S.Gregorio Taumaturgo
6=Palazzo di Pietro da Cortona -- 7=Palazzo Circi -- 8=Monumento a Vittorio Emanuele II -- 9=Santa Rita -- 10=Santa Maria in Aracoeli
11=Campidoglio/Capitol -- 12=Ospizio de' Geronimi di S. Alessio -- 13=Palazzo Massimo di Rignano Colonna -- 14=Palazzo Fani-Pecci Blunt
15=Palazzo Santacroce Gambarucci -- 16=Palazzo Fabi Silvestri -- 17=Santi Venanzio e Ansuino -- 18=Palazzo Muti Bussi -- 19=Palazzo Astalli
20=Fontæne på Piazza d'Aracoeli -- 21=1800-tals hus -- 22=1700-tals hus -- 23=Palazzo Maccarani Odescalchi -- 24=Palazzo Velli Cardelli
25=Arco di Vicolo Margana -- 26=Kirke og Kloster Tor de' Specchi -- 27=Palazzo Margani

KIRKENS HISTORIE:

Kirken stammede fra engang før 1264, det årstal som man træffer på en nu forsvundet gravsten for en Cola Alexi de Planellari: "Hic reequiescit Cola Alexi de Planellari - sub Anno Dni MCCLXIIII mense augusti": "Her hviler Cola Alexi de Planellari - (død i) det Herrens År 1264 i August måned". Den var som nævnt dengang viet til San Giovanni og kaldtes også San Giovanni in Campitelli efter sin beliggendehed i kvarteret Rione Campitelli.

Sit andet tilnavn San Giovanni de Mercato eller San Giovanni de Mercatello fik Kirken på grund af den store markedsplads, som var indrettet under Capitolhøjen indtil 1477, hvor Pave Sixtus IV flyttede aktiviteten til Piazza Navona.

San Giovanni-Kirken lå tæt på Boveschi-familiens ejendom. De ejede her huse og urtegårde, samt et fæstningstårn kaldet Torre di Giovanni Bove, som stod med den ene sidemur ud mod pladsen foran Kirken.

Med tiden blev den lille Kirke sognekirke, men var dog underlagt den større Kirke San Marco.

I 1542 overlod Pave Paul III den imidlertid til institutionen "Nobile Collegio dei Catecumeni". Et hjem for konvertitter, som Sant'Ignazio di Loyola havde grundlagt. I bullen "Cupientes", udsendt den 21. Marts 1542, sanktionerede Paven grundlæggelsen af et hospital samt et hjem for konvertitter ved siden af Kirken og overlod denne instution til et broderskab af præster, ledet af Giovanni da Sorano under skytshelgenen San Giuseppe dei Catecumeni, Instituttet beholdt ejerskabet til 1676, selvom de allerede tidligere flyttede deres skole til en bygning ved siden af Kirken Madonna dei Monti.

San Giovanni de Mercato var dog stadig sognekirke og i 1624 var menigheden på 50 familier, bestående af flere hundrede personer (Armellini - se litt.note forneden - skriver: "815 sjæle"!). Denne funktion bevarede Kirken iøvrigt indtil 1824. Det lader dog til, at den aldrig havde mere end én præst tilknyttet.

I 1634 benyttedes Kirken af Basilianer-munke fra Grottaferrata og omkring 1654 var det Broderskabet "Pio Sodalizio dei Piceni", som tog sig af Kirken indtil denne sammenslutning flyttede til Kirken San Salvtore in Lauro og San Giovanni in Campitelli i 1675 overdroges til Camerinesernes sammenslutning Confraternita dei Camerinesi.

Herefter blev San Giovanni-Kirken viet til Camerino's skytshelgener San Venanzio og Sant'Ansuino og skiftede navn til: Santi Venanzio e Ansuino dei Camerinesi.

---------- Læs om Kirken Santi Venanzio e Ansuino dei Camerinesi her ----------

Enkelte af den gamle Kirkes inventardele samt en række gravsten bevaredes i den nye Kirke. Mange er siden forsvundet, men kendes fra tidligere tiders beskrivelser, mens andre fordeltes til forskellige kirker, ligesom det var tilfældet med de 1700-tals malerier, som kom til at pryde Camerinesernes Kirke. --- Om gravstenene kan man læse her!

Det meget tilbedte billede af Madonna med Barnet, som ansås at udvirke mirakler og var opstillet i den nye Kirkes 2. kapel i højre side, kan meget vel stamme fra San Giovanni de Mercato. Det blev som nævnt ovenfor flyttet til Kirken Santi Fabiano e Venanzio og blev kronet i 1939.

Litteratur om San Giovanni de Mercato:
Armellini. Mariano: Le Chiese di Roma dal secolo IV al XIX / di Mariano Armellini. Pubblicato dalla Tipografia Vaticana, 1891. (Internetudgave - også på engelsk!)
- side 548-549.
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 110.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione X Campitelli - Parte Prima. - Nuova edizione aggiornata / di Carlo Pietrangeli. - 1992. ------- side 24, 25, 26.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 21.
Lombardi, Ferruccio: Roma - le chiese scomparse. Fratelli Palombi Editori, 2.ed. 1998.
- side 282.
Pautrier, Massimo: I Santi delle Chiese medievali di Roma (IV-XIV secolo). - Roma : s.n., 2013.
- side 141.
Info.roma: San Giovanni in Mercatello....
Wikipedia (engelsk tekst): Santi Venanzio e Ansovino.
Wikipedia (italiensk tekst): Chiesa dei Santi Venanzio e Ansovino.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 22.4.2016 og sidst opdateret d. 23.4.2016