ANNAS ROM GUIDE

Santa Maria della Strada - nu forsvundet Kirke

Lidt nordvest i området Pallacinae, der lå omkring det sted, hvor Kirken San Marco ligger idag, lå engang en lille kirke kaldet Santa Maria della Strada. Den lå ved gaden Via Capitolina, som førte nede fra byen og op mod Capitolhøjen. Gaden hedder idag Via Aracoeli.

Kirken blev bygget i 1100-tallet af den magtfulde Astalli-familie, hvis bolig lå lidt længere mod sydøst, ned mod Via di San Marco, som tidligere måske kaldtes Vicus Pallacinae.

Kirkens navn findes gennem tiden i mange former, såsom: Santa Maria Astariorum (i 1192) og Santa Maria de Astariis. Tilnavnet er en forvanskning af Astalli-familiens navn. I kirkekataloget fra 1230 kaldes den Santa Maria de Astara og der oplyses at "Ecclesia Sanctae Mariae de Astara habet 1 sacerdotem" : "Kirken Santa Maria de Astara har 1 præst". (Til sammenligning kan nævnes at Kirken San Marco samtidig havde 10 klerke, men den var også sæde for en Kardinal-Præst).

Omkring år 1300 kaldes Kirken så Santa Maria de Strata. På dette tidspunkt hørte den under Kirken San Giovanni a Porta Latina. I 1288 nævnes den i et dokument i Santa Maria Maggiores arkiv som Santa Maria Alteriorum.

Kirken var som nævnt tæt knyttet til Astalli-familien og mange medlemmer af denne familie lå begravet her.

I 1541 overlod Pave Paul III Kirken til den året før stiftede Jesuiter-Orden, som gjorde bygningen til deres hovedsæde. Det varede dog ikke længe, før Kirken blev for lille og man begyndte at planlægge en nedrivning og ny kirkebygning.

Santa Maria della Strada beskrives nemlig som "meget lille og nærmest snæver", men den var alligevel meget søgt, da her opbevaredes en særligt tilbedt Madonna-billede, kaldet Madonna della Strada. Det findes idag i Kirken Il Gesù, som kom til at erstatte Santa Maria-Kirken. Da man besluttede at rive Santa Maria ned, lod Paven i 1549 Madonna-billedet flytte over i Kirken San Marco, hvorefter det i 1575 blev flyttet til Il Gesù.

Nu skulle Santa Maria så rives ned og en ny og større kirke bygges, men der var problemer med få opkøbt jord nok til projektet, da Astalli-familien ikke havde lyst til at sælge ud af deres ejendom. Den nye kirke måtte derfor opføres nord herfor. Byggeriet påbegyndtes i 1554, men lå stille i flere omgange, indtil Il Gesù endelig kunne indvies i 1584.

I nærheden af Santa Maria della Strada lå nogle andre små, nu forsvundne, kirker: Sant'Andrea in Pallacine og San Lorenzo in Pallacinis.

 

 

Litteratur om Santa Maria della Strada:
Armellini. Mariano: Le Chiese di Roma dal secolo IV al XIX / di Mariano Armellini. Pubblicato dalla Tipografia Vaticana, 1891. (Internetudgave - også på engelsk!)
- side 465-467.
Codice Topografico della Città di Roma / a cura di Roberto Valentini e Giuseppe Zucchetti. R. Istituto Storico Italiano per il Medio Evo. (Fonti per la Storia d'Italia : Scrittori Secoli IV-XII )
Volume Terzo. Roma, nella Sede dell'Istituto Palazzo dei Filippini, 1946..
- side 256, 276, 300.
Hülsen, Christian: Le Chiese di Roma nel Medio Evo / di Christian Hülsen. Firenze, Olschki, 1927. (Internetudgave - også på engelsk!)
- side 312-314.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 21.
Lombardi, Ferruccio: Roma - le chiese scomparse. Fratelli Palombi Editori, 2.ed. 1998.
- side 242.
Roma Sacra : guida alle chiese della città eterna. - Itinerario 9 - . Elio de Rosa editore, 1997.
- side 51ff.

Om Maria-billedet desuden:
Chiesadelgesu.org: Cappella della Madonna della Strada.
Jésuites, Province de France: Madonna della Strada.
Wikipedia (engelsk tekst): Madonna della Strada.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 18.7.2013 og sidst opdateret d. 27.8.2013