ANNAS ROM GUIDE
Astalli-familien

Den romerske Astalli-families oprindelse går tilbage til 900-tallet og allerede på et tidligt tidspunkt havde familien så gode forbindelser til Pavestolen, at et medlem (Astallo degli Astalli) i 1144 blev udnævnt til Kardinal. Det er dog først i løbet af 1600-tallet, at andre familiemedlemmer opnår denne udmærkelse, da Camillo Astalli bliver Kardinal i 1650 og Fulvio Astalli i 1686.

Men det var ikke de eneste høje embeder, som familiemedlemmerne bestred. Både i 1400-, 1500- og 1600-tallet valgtes de som Conservatorer ved Roms Kommune og de gjorde sig gældende i byen med køb og salg af ejendomme og opførelsen af indtil flere familieresidenser.

Fra 1500-tallet havde de ejendomme i Rione Campitelli, vest for Capitolhøjen, hvor de i løbet af 1600-tallet fik flere mindre huse samlet til ét stort familiepalæ Palazzo Astalli, som idag står mellem gaderne Via di San Marco, Via d'Aracoeli, Vicolo degli Astalli og Largo Enrico Berlinguer. Et af husene i den nordlige del af området overtoges i midten af 1500-tallet af Jacopo Benzone.

Familiens sommerresidens, Villa Astalli, som også opførtes i 1600-tallet, ligger i Rione Esquilino, i Via Emanuele Filiberto, men ejes idag af Ordenen Figlie di Nostra Signora del Monte Calvario.

Astalli-familien havde deres gravkapel i den senere nedrevne Kirke Santa Maria della Strada, som tidligere netop kaldtes "Santa Maria de Astallis". Ifølge Lanciani (se litt.note nedenfor) havde Staglia-familien et gravkapel i Kirken San Niccolò in Calcarario. Desuden skulle familien også havde haft begravelser i den gamle Kirke San Pantaleo ai Monti (nutidens Madonna del Buon Consiglio).

I 1548 købte familien lenet Sambuci og fik titel af markgrever. De beholdt dette len til 1757. Ligesom deres ejendom Vallepietra, som de havde erhvervet i 1670.

I 1783 blev den sidste kvinde af Astalli-familien gift ind i Piccolomini-familien.

Astalli-familien uddøde i begyndelsen af 1800-tallet og i 1827 solgtes Palazzo Astalli til "Fabbrica di San Pietro" - det vil sige Vatikanet - og blev sæde for kontorer for La Sacra Congregazione, samt bopæl for "mons. Economo", Finansdirektøren.

Familiens våben har bund af brede striber i sølv og blåt, gennemskåret af et bredt, diagonalt bånd i guld. Denne udgave af Astalli-slægternes våben er den ældste.

Familien benævnes også Staglia, Stalli, Stallo, Stalla eller Astallius. Samt: Astalli Caetani og Astalli Piccolomini. Der findes dog også en anden Staglia-familie med et noget andeledes våben i Rione Parione.

Af Astalli-familiens medlemmer kender vi blandt andre:

Astallo degli Astalli, som blev udnævnt til Kardinal i 1144. (1)

Giovanni Astalli, som i 1259 bevidnede en aftale mellem Rom og Tivoli. (2)

Gerardo Astalli, som i 1273 var fader til sønnen Pietro og datteren Forcina. (2)

----- Pietro Astalli, som i 1273 nævnes som søn af Gerardo Astalli og broder til Forcina Astalli. (2)

----- Forcina Astalli, som i 1273 nævnes som datter af Gerardo Astalli og søster til Pietro Astalli. (2)

Astallo Astalli, der i 1320 omtales som Astallum Astallj de Regione Sancti Eustachij. (2)

Paolo Astalli, som var fader til sønnen Nicola (Nicolò) (6)

----- Nicola Astalli, også omtalt som Nicolò Astalli eller Nicola di Paolo Astalli og altså søn af Paolo Astalli, solgte den 17. September 1334 et hus ved Kirken Santo Stefano della Pigna. I den forbindelse lod han Meolo Porcari stå for salget. (6)

Lello Astalli, der var fader til sønnen Nicolò. (2)

----- Nicolò di Lello Astalli , som var søn af Lello Astalli og den 14. Marts 1340 gjorde testamente hos notaren Francesco Buschi. (2)

Tomeo degl'Astalli, som i 1361 var fader til sønnen Alessio. (9)

----- Alessio degli Astalli, der var søn af Tomeo degl'Astalli, som i 1361 opsatte en mindeindskrift over ham på en søjle i San Giovanni in Laterano. (9)

Nuccio Astalli, som var Senatore i 1367. (4)

Giovanni Staglia, som i 1381 boede i Rione Sant'Eustachio, da han ægtede Giovanna Vacca. (2) Det er muligvis også ham, der i 1415 er "Guardiano del Salvatore" sammen med Antonius Venectinus. Han kaldes her "Joannes Staglia". (2) Kan det også være ham, der i 1428 kaldes "Joannes Laurentius Staglia" som "Guardiano del Salvatore" sammen med Antonius de Venectinis?. (2) Den 20. December 1420 lånte Giovanni Astalli "mercante di Rione Ripa" ("handelsmand fra Rione Ripa") 50 gulddukater til Lorenzo Martino Leni, der forpligtede sig til at tilbagebetale disse indenfor 8 måneder. (5) En af Pave Martin V's første beslutninger efter sin tiltrædelse i 1417 var at udnævne Giovanni Astalli til ansvarlige for Roms finanser. (5) I 1420 var Giovanni og Matteo Astalli udsteder af en kvittering til Antonio di Domenico Leni, Lello Petrutii Iohannis Pauli og Iacobellus Alexii for et lån på 15 guldfloriner. (5) Giovanni Astalli benævnes i 1416 som "mercante-banchiere del Rione Pigna" ("handelsmand og bankier"). Hans erfaring med økonomi var vel en grund til at Martin V valgte ham som finansansvarlig. (5)

Giovanni Astalli, som muligvis er identisk med ovennævnte, men også kan være en slægtning. Han var Senatore i 1431 og Conservatore i 1443. (4) I 1434 modtog Giovanni Astalli og Lorenzo Martino Leni et lån på 100 floriner. Det lader til at lånene kan være optaget for nogle Kardinaler, hvis navne ikke nævnes. (5) Giovanni Astalli var den 7. December 1421 vidne ved Battista di Lorenzo Martino Leni og Nardola Porcari's bryllup i hendes far Antonio's hus i Rione Pigna. (6)

Giacomo di Giovanni Astalli, som vel var en søn af en af de ovennævnte, ejede i 1408 et hus i Rione Ponte sammen med en hel del andre handelsfolk. (8)

Domenico Astalli (Domenicus de Astallis) der i 1387 figurerer i et notarialdokument. (2) Det er muligvis denne Domenico, der i 1414 var udnævnt til Senatore.

Lorenzo Astalli, der var Conservatore i 1407. (1) Det må være samme Laurentius Staglia, som i 1408 nævnes som "Guardiano del Salvatore" sammen med Jacobellus Stephanescus. (2) Lorenzo var tilsyneladende også blandt de udsendte fra Roms Kommune, der i December måned rejste til Bologna for at føre Pave Johannes XXIII til Rom. (2) Det har nok også været denne Lorenzo, også benævnt Rienzo og med efternavnet Staglia, der var Conservatore i 1393, Senatore og Conservatore i 1407, samt Conservatore i årene 1411, 1412, og 1416. (4) I 1405 købte han sammen med Paolo Stati sommerhø for 150 floriner fra 2 landejendomme, som tilhørte Antonio Porcari og Lorenzo Renzolini. (6)

Palutius de Astallis, som i 1419 betegnes som værende fra Rione Pigna, da han blev begravet i Kirken Santa Maria della Strada. (2) Måske er der her tale om den Paolo Astalli, som var fader til Giovanni Battista Astalli, der blev gift med Caterina Leni? (5) Det er vel denne Paluzzo Astalli, som var fader til Iacobella, der blev gift med Cencio Porcari. "Den 10. Februar 1396 inddrev den ædle Paluzzo Astalli, handelsmand i Rione Pigna, i sin egenskab af bestyrer af væddeløbene på Agone (=Piazza Navona) og Testaccio og på vegne af Byens finanskasse og det romerske folk en kredit på 1130 floriner fra den jødiske menighed i Rom, der var forpligtiget til at betale for disse festligheder". Paluzzo var tilsyneladende også fader til Mattia (Matteo?) Astalli. Paluzzo var søn af en Giovanni Astalli, som var død i eller før 1403, samme år som "Paluzzo di Giovanni Astalli, mercante di Pigna" havde økonomiske interesser i renoveringen af Klosteret ved San Paolo fuori le Mura. (6)

----- Iacobella Astalli, datter af Paluzzo Astalli, blev nogle år før 1425 gift med Cencio Porcari, men døde før ham, der døde i 1461 og nåede 2 ægteskaber og at blive fader til mindst 9 børn, men muligvis kun i sit andet ægteskab, som tilsyneladende fandt sted i 1425. (6)

?--- Matteo Astalli, der blev begravet i 1434 i Kirken Santa Maria della Stada. (2) I 1420 var Giovanni og Matteo Astalli udsteder af en kvittering til Antonio di Domenico Leni, Lello Petrutii Iohannis Pauli og Iacobellus Alexii for et lån på 15 guldfloriner. (5) Det er sikkert ham, der også kaldes Mattia Astalli og var broder til Giovanni Astalli, samt søn af Paluzzo Astalli. Mattia Astalli havde været gift med Rita di Tuccio Caranzoni og sammen havde de fået flere børn. Efter Mattia's død blev Rita gift igen med Stefano Porcari. Ægteskabet blev imidlertid ikke lykkeligt, for senere - muligvis i 1437 - forlod hun sit hjem hos Stefano og flyttede ind til sine børn af første ægteskab i Mattia Astalli's hus. (6)

Cicco Staglia, som var blandt de adelige, der modtog privilegier fra Pave Eugen i 1436. (2)

Pietro Paolo Astalli, der den 25. September 1451 gjorde testamente, hvori han nævnte at eje en urtegård i Rione Pigna nedenfor højen, hvor Kirken Santa Maria in Aracoeli står. (8)

Saba Astalli, også benævnt Salvo Stalla, der var maestro delle strade i 1455 sammen med Palutius Martini de Pierleonibus. (7) Samme år udbetaler Saba Astalli og Paluzzo Pierleoni i denne egenskab 78 gulddukater til Salvato di Andrea da Arezzo for noget vejbelægningsarbejde, som han skulle udføre. (9)

Virginia Astalli, omtalt som den ædle frue ("Madonna Astalli"), solgte tilsyneladende den 11. Maj 1461 et stykke marmor - som måske stammede fra nogle antikke ruiner, muligvis fra den såkaldte Villa Publica, som lå i området hvor Via di San Marco løber idag - til Peterskirken til udarbejdelse af statuer af San Pietro og San Paolo. (9)

Gentile Astalli, som var Conservatore i 1462. (1) (4) Det må være denne Gentile, der i 1441 blev gift med Marta Sciarra, datter af Stefano Sciarra fra Rione Colonna. Den 7. Januar dette år kvitterede Gentile for Marta's medgift bestående af 1000 gulddukater. Brylluppet fandt sted i Filippo Porcari's hus i Rione Pigna. Gentile døde før 1472, hvor enken Marta den 5. November bad sin prokurator Francesco Porcari om at hæve 800 floriner fra "banco dei Medici", Medici-familiens bank. Det drejede sig om et beløb, som hun havde arvet. Gentile og Marta blev forældre til datteren Antonina, der blev gift med Francesco Porcari. (6)

----- Antonina Astalli, datter af Gentile Astalli og Marta Sciarra, blev gift med Francesco Porcari og moder til sønnerne Mario, Giulio og Vincenzo Porcari, samt datteren Laura, der blev gift med Tommaso Sasso degli Amateschi. Francesco døde den 3. Febraur 1482 og i optegnelsen over hans ejendele ses, hvorledes Antonina har levet. Familien havde 3 huse i Rione Pigna, en hølade ved Via delle Botteghe Oscure og en anden i Rione Parione, landejendommen Casale Castiglione udenfor Porta Sant'Agnese, 2 vingårde, korn, landbrugsredskaber og slagtedyr, som boede i den ene ende af familiens hus. Hvor der også opbevaredes antikke statuefragmenter, sølv og ædelstene, samt kostbare stoffer og både nye og gamle møbler, malerier, samt 25 bøger. Desuden havde Francesco en righoldig samling af antikke indskrifter. (6)

Stallesca Astalli, som omkring 1468 blev gift med Tommaso Porzio ved en pragtfuld og overdådig bryllupsfest, som Marco Antonio Altieri beskriver i sin bog "Li Nuptiali". En mængde venner og bekendte deltog i festen, hvor der var musik, sang og dans og megen munterhed, samt anvendt en så stor mængde krystalglas, at forfatteren fandt det værd at nævne. (6)

Baptista Staglia, som nævnes i en retssag i 1469. (2) Det er vel den samme Battista Staglia, der i 1480 udnævnes af Pave Sixtus IV til "maestro delle strade" sammen med Francesco Porcari. Baptista Staglia nævnes også blandt bærerne af det hellige Kristus-billede ("Immagine del Salvatore") i processionen ved Festa dell'Assunzione i 1464. Baptista var med på den første strækning, der gik fra Cappella ad Sancta Sanctorum. Han repræsenterede her Rione Sant'Eustachio. (6) Baptista Staglia gjorde testamente den 14. April 1481. Det nævnes heri, at han boede i Rione Pigna og var fysisk syg, men psykisk uskadt ("infermus corpore mente tamen sana"). Han døde tilsyneladende kort efter, da der den 6. Juni udnævntes en anden som maestro delle strade. (7)

Giacomo Astalli, der den 16. Februar 1472 var vidne til en ægteskabskontrakt mellem Tiburzia Leni, datter af Paolo Leni, og Raimondo Albertoni, søn af Pietro Matteo Albertoni. Giacomo Astalli oplyses her at være fra Rione Campitelli. (5) Den 26. Maj 1491 indestod Giacomo sammen med Giovanni Battista Astalli for Lorenzo Astalli's medgift ved dennes forlovelse med Paola di Evangelista Porcari. (6)

Stefano Staglia, som den 8. Maj 1477 sammen med Mariano Leni og maestro Giacomo Taruga de Valentia indgik en aftale med nogle mineejere i Siena om udnyttelsen af nogle guld- og sølvårer i et bestemt område. Det var dog ikke Stefano, der havde den største part i selskabet. (5) Det var vel også denne Stefano, der i 1491 ejede en sjettedel af Casale Pollaiano sammen med familiemedlemmerne Lorenzo Astalli, Giuliano Astalli og Ludovico Astalli.

Ludovico Astalli, der i 1491 ejede en sjettedel af Casale Pollaiano sammen med familiemedlemmerne Lorenzo Astalli, Giuliano Astalli og Stefano Astalli.

Giuliano Astalli, der i 1491 ejede en sjettedel af Casale Pollaiano sammen med familiemedlemmerne Lorenzo Astalli, Ludovico Astalli og Stefano Astalli.

Francesco Astalli, som den 26. Januar 1477 var blandt vidnerne til et testamente efter Paolo Leni. Det oplyses her, at Astalli var fra Rione Pigna. (5)

Giovanni Battista Astalli, som var gift med Caterina Leni, en datter af Pietro Leni, med hvem han havde sønnerne Marco og Paolo Astalli. Caterina døde før 1497, hvor sønnerne arvede deres morfar. (5) Giovanni Battista var søn af Paolo Astalli, måske den ovennævnte Palutius de Astallis? (5) Da Caterina og Giovanni Battista's ægteskabskontrakt blev udfærdiget den 8. Oktober 1480 var nogle af tidens betydeligste mænd tilstede som vidner: den pavelige advokat Coronato Planca og Pavens sekretær Marcello de' Rustici. Caterina's medgift bestod af 1000 floriner af høj værdi omtalt som "in Urbe currentes", sammen med diverse smykker og tøj. Giovanni Battista gav til gengæld brudens fader fjerdedelen af landejendommen "Lo Quatraro", som lå udenfor Porta San Giovanni. En anden fjerdedel af ejendommen tilhørte arvingerne efter Lello della Valle, mens den sidste halvdel ejedes af Pietro Leni og hans søskende. Giovanni Battista havde lejet denne ejendom af Leni-brødrene i 1473 og åbenbart har han senere købt den fjerdedel, som han nu afgav. Den oprindelige kontrakt var for 3 år lejen var 100 floriner samt 12 cacio-oste om året! Den 31. Maj 1491 købte Giovanni Battista en flok får for 227 dukater af Giovanna Leni, som var enke efter Prospero de Comitibus de Montefortino. Han betalte åbenbart den aftalte pris i rater, for den 28. August kvitterede enken for at have modtaget 100 dukater. Den 10. Oktober 1491 købte Giovanni Battista så halvdelen af den ejendom, Lo Quatraro, hvoraf han tidligere havde afgivet sin fjerdedel. Prisen var på 900 dukater og sælgerne var igen Leni-familien. Den 11. Februar 1495 kunne Giovanni Battista modtage tilbagebetaling på 554 dukater fra Francesco Leni på et lån, optaget året før. (5) Den 26. Maj 1491 indestod Giovanni Battista sammen med Giacomo Astalli for Lorenzo Astalli's medgift ved dennes forlovelse med Paola di Evangelista Porcari. i 1504 ejede han sammen med Mariano Astalli og flere andre gården Casale Pollaiano. (6) Det er muligvis denne Giovanni Battista Astalli, der i et senere ægteskab var gift med Paolina Maddalena di Capo di Ferro, som overlovede sin ægtemage og nævnes som dennes enke i 1516. (9)

----- Marco Astalli, søn af Giovanni Battista Astalli og Caterina Leni, en datter af Pietro Leni, og broder til Paolo Astalli. Caterina døde før 1497, hvor sønnerne arvede deres morfar. (5)

----- Paolo Astalli, søn af Giovanni Battista Astalli og Caterina Leni, en datter af Pietro Leni, og broder til Marco Astalli. Caterina døde før 1497, hvor sønnerne arvede deres morfar. (5)

Mariano Staglia, der den 2. Juni 1484 som Caporione for Rione Sant'Eustachio blev dræbt af Vittorio de Janni de Vittori under en større tumult i Janni's hus. (2) I 1505 købte Mariano Astalli et hus i området foran Kirken San Marco af Ulisse Lanciarino de Lanciarini da Fano. (9)

Angelo Papale Astalli, i 1485 omtalt som Angelus Papale illorum de Astallis, der ejede en grund tæt ved Kirken San Lorenzo fuori le Mura. (6)

Lorenzo Astalli, der den 13. Juni 1497 sammen med Fabrizio Colonna, Gabriele Cesarini og Francesco Leni underskrev en kontrakt om fælles benyttelse af græsgangene ved en landbrugsejendom i Ardea udenfor Rom. Lorenzo havde allerede i 1494 solgt hø fra denne ejendom og samme år solgte han som medejer nogle græsgange i en ejendom kaldet Tenuta di San Vitale. (5) Det var vel denne Lorenzo, der i 1491 var blevet gift med Paola Porcari, datter af Evangelista Porcari, og som bryllupspant havde sat nogle af de ejendomme, som han besad udenfor bymurene og Porta Nomentana, blandt andet en sjettedel af Casale Pollaiano, som han ejede sammen med familiemedlemmerne Ludovico Astalli, Giuliano Astalli og Stefano Astalli. Samt 1/3 af Casale di San Vitale, som han ejede sammen med Francesco Porcari og arvingerne efter Evangelista di Lorenzo Martino Leni. Det anføres i dokumenterne, at Lorenzo var fra Rione Pigna og at disse blev underskrevet i portico'en i Lorenzo's hus i dette kvarter. Lorenzo døde før 1513, hvor hans hustru Paola benævnes enke, da hun den 20. Juli gør testamente til fordel for datteren Lucida og samtidig bestemmer, at hun ønsker at blive begravet i Kirken Santa Maria sopra Minerva, og at hendes mørke klæder skal gå til hendes søster Cassandra og til svigerinden Marcella, hustru til hendes broder Ippolito, samt til Diana, hustru til Pietro de Vincentiis. (6)

----- Lucida Astalli, datter af Lorenzo Astalli og Paola Porcari, arvede sin moder i 1513. Hendes fader var allerede død tidligere. (6)

Mario Staglia, om hvem Branca de Talini i sin dagbog fortæller: "Den 18. Juli 1503 sloges (måske i en duel?) Marco Antonio Filippino og Mario Staglia - og Filippino tabte". (2)

Mariano Astalli, der i 1504 sammen med Giovanni Battista Astalli og flere andre ejede Casale Pollaiano. (6)

Pietro Staglia, som i 1517 var gift med Innocenza della Molara. (9) Det er uvist, om der er tale om denne Pietro, når der i 1511 fortælles, at en Piero Astalli sammen med Stefano Velli havde lejet en græsmark ved gården "Statua e Palidoro" af Paolo Galli. (9)

Carlo Astalli, som var Conservatore i 1524. (1) Samt Priore dei Caporioni i 1531. (4) Den 25. Februar 1527 udstedte han, benævnt Carolus de Astallis, som "maestro delle strade" sammen med Angelus de Bubalis en licens til Biagio fra Cremona for en stadeplads til frugtsalg for det næste år på Piazza dei Giudei. (7) Måske drejer det sig om den Carlo Astalli, som i 1512 var gift med en Iulia, hvis efternavn vi ikke kender. De fik udfærdiget et dokument, hvori det nævntes, at de i deres besiddelse havde flere marmorstatuer. Der må også have været en hel del i deres hus, da der ligefrem tales om "Astalli's samling", "collezione Astalli", som også bestod af mange udsøgte indskrifter. Alle disse sager var dels opstillet og opsat i familiens have og dels i et af deres huse, som lå i den nordlige del af familiens ejendom nord for Vicolo degli Astalli ved den nu nedrevne Kirke Santa Maria della Strada. (9)

Francesco Astalli, som var Conservatore i 1531. (4)

Lorenzo Stalla, der var Caporione i 1536. (4)

Curzio Stalla, som var Caporione i 1537. (4)

Mariano Astalli, der var fader til Girolamo Astalli, der i 1543 var Priore dei Caporioni. (4)

----- Girolamo Astalli, søn af Mariano Astalli og derfor benævnt "Girolamo di Mariano", da han i 1543 blev udnævnt til Priore dei Caporioni. (4)

Pietro Astalli, der var fader til Camillo di Pietro Astalli, som i 1542 var Caporione. (4) Det er sikkert også denne Pietro, som var fader til "Girolamo di Pietro", som var Caporione i 1544. (4) Og sandsynligvis denne Pietro, der var Priore dei Caporioni i 1517. (4)

----- Girolamo di Pietro Astalli, søn af Pietro Astalli og muligvis broder til nedennævnte Camillo Staglia, var Caporione i 1544. (4) Det er måske denne Girolamo Stalla, der var Caporione i 1539. (4)

Flaminia Astalli, som var gift med Marcantonio Borghese og den 17. September 1552 fødte sønnen Camillo Borghese, den senere Pave Paul V. (9)

Camillo Staglia var i Oktober 1550 sammen med Gregorio Serlupi og Menco de Massimi ansvarlig for Festen i Santa Maria Maggiore. (2) Han var desuden Priore dei Caporioni i 1549 og Conservatore i 1550. (4) Det er sandsynligvis denne Camillo, der var søn af Pietro Astalli og Caporione i 1542. (4) Måske der er tale om denne Camillo, der i 1538 er Caporione benævnt Camillo Stalla. (4) Camillo Stalla nævnes i 1546 i et dokument, hvori de 2 maestri delle strade Jacopo Muti og Antonio Massimi pålægger en række grundejere ved Via Nomentana en afgift til reparation af vejen: "Il casale di Mr Camillo stalla et consorti". Camillo ejede åbenbart en landejendom her sammen med nogle forretningsforbindelser. Camillo ejede tilsyneladende også en gård udenfor Porta San Lorenzo, som han solgte til Kardinal Federico Cesi i 1547. (9)

Giovanni Nicolò Staglia, som i 1554 var udnævnt til Caporione. (4)

Giulio Staglia, der i 1550, 1558 og 1572 var Caporione. (4) Han ejede i denne periode en vingård bag Monte Testaccio. (9)

Lelio Staglia, som bestred hvervet som Caporione 5 gange i en periode på 20 år: i 1566, 1570, 1574, 1582, og i 1586. (4)

Nicolò Staglia, der i 1568 nævnes som sælger af en marmorstatue af Kejser Commodus. (9)

Giovanni Battista Astalli, som var Conservatore i 1570. (1) (4)

Tiberio Astalli, der i 1575 giftede sig med Prudenzia Crescenzi, hvorfor deres fælles våbenskjold findes i salene i Palazzo Astalli. Det var denne Tiberio, der lod udføre forskellige forbedringer og ændringer i palæet. Han havde også i sinde at lade opføre en ny facade ud mod Via d'Aracoeli, men denne idé blev aldrig realiseret. Palæet havde dengang ingen egentlig facade ud mod denne gade. (3) Tiberio Astalli var Caporione i 1578, Senatore i 1580, samt Conservatore samme år, og igen Caporione i 1590. (4) Tiberio Astalli kan måske være den samme som nedennævnte Tiberio Stalla. (4)

Tiberio Stalla - som kan være den samme som ovennævnte Tiberio Astalli. Han nævnes som Stalla, da han var Caporione i 1572 og Conservatore i 1580. (4) I 1575 nævnes det, at han ejede en vingård ved Via Publica i Lateran-området. (9)

Adriano Stalla, som den 15. Marts 1586 af periodens "maestri delle strade" Pietro Muti og Girolamo Pichi fik licens til at foretage udgravning og udjævning af Via di Santa Croce mod at aflevere en del af de derved fremkomne antikke fund. (9)

Giuseppe Astalli, som i 1606 fik udbetalt 45 scudi for et stykke gult marmor, der skulle bruges til den nye Peterskirke. (9)

Fulvio Astalli, som var Caporione i 1606. (4)

Tiberio Astalli, som var Conservatore i 1650. (1) Samme Tiberio havde allerede i 1646 bestredet hvervet som Caporione og blev i 1670 udnævnt endnu engang til Conservatore. (4)

Camillo Astalli, som var Kardinal fra 1650. Han var født i 1616 og døde i 1663. Samme år, som han modtog Kardinal-titlen, blev han adopteret af Pave Innocens X og kom til at fungere som "Cardinale Nepote". (1) (3)

Fulvio Astalli, som var Kardinal fra 1686. Han var født i 1655 og døde i 1721. (1) I anden halvdel af 1600-tallet lod den senere Kardinal Fulvio Astalli og hans broder Camillo arkitekten Giovanni Antonio De Rossi stå for en udvidelse og modernisering af Palazzo Astalli. Dette arbejde var i gang i 1672, men endnu ikke afsluttet, da De Rossi døde i 1695. Ombygningen stod færdig omkring 1698. (3)

Tiberio Astalli-Caetani, som var Conservatore i 1754. (2) (4)

Alessandro Astalli, der døde i 1783 og dermed blev den sidste med Astalli-navnet. (3)

Laura Astalli, som giftede sig med en Piccolomini og i nogen tid videreførte slægtens navn som Astalli-Piccolomini. (3)

Giovanni Ferrante Astalli-Piccolomini, som var Priore dei Caporioni i 1788 og Conservatore i 1795. (4)


Litteratur og links om Astalli-familien:
(5) Ait, Ivana e Manuel Vaquero Piñeiro: Dai casali alla fabbrica di San Pietro: i Leni: uomini d'affari del Rinascimento. (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi 59). Roma, "Roma nel Rinascimento", 2000.
- side 27, 29, 34, 42, 43, 44, 45, 69, 70, 76, 79, 92, 95, 104, 105, 106, 123, 124, 133, 205, 322, 336.
(2) Amayden, Teodoro: La Storia delle Famiglie Romane. Ristampa fotomeccanica, Arnaldo Forni Editore, 1979. Oprindelig udgivelse: Roma, Collegio Araldico. Bd.1-2 i ét bind.
- side 85-88.
(4) Dominicis, Claudio de: Membri del Senato della Roma Pontificia : Senatori, Conservatori, Caporioni e loro Priori e Lista d'oro delle familglie dirigenti (secc. X-XIX). - Roma : Fondazione Marco Besso, 2009. (Collana di storia ed arte, IV).
- side 281, 372.
(3) Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione X Campitelli - Parte Prima. - Nuova edizione aggiornata / di Carlo Pietrangeli. - 1992. ------- side 9-10.
(9) Lanciani. Rodolfo (Amedeo): Storia degli scavi di Roma, e notizie intorno le collezioni romane di antichità. Roma, Edizioni Quasar.
Volume Primo: 1000-1530. 1989. --- side 77, 80, 81, 110, 137, 167, 211, 227.
Volume Terzo: 1550-1565. 1990. --- side 90, 139, 193, 207.
Volume Quarto: 1566-1605. 1992. --- side 41, 114, 144, 238.
Volume Quinto: 1605-1700. 1994. . --- side 13, 42, 121.
Volume Sesto: 1700-1878. 2000. --- side 85.
Volume Settimo: Indici analitici. 2002. --- side 119, 180.
(8) Modigliani, Anna: Mercati, botteghe e spazi di commercio a Roma tra Medioevo ed età moderne. Roma, "Roma nel Rinascimento", 1994.
- side 49, 94, 169, 306, 364, 385.
(6) Modigliani, Anna: I Porcari. Storia di una famiglia romana tra Medioevo e Rinascimento. Roma, "Roma nel Rinascimento", 1998.
- side 1, 34, 37, 43, 53, 54, 65, 79, 85, 88, 90, 92-94, 116, 118, 123, 127, 128, 158, 162, 167, 174, 175, 179, 194, 195, 244, 255, 282, 293, 319, 322, 323, 355, 393, 430, 432, 440, 571, 572, 604.
(1) Rendina, Claudio: Le grandi famiglie di Roma. Newton & Compton Editori, 2004.
- side 73-74.
(7) Verdi, Orietta: Maestri di edifici e di strade a Roma nel Secolo XV: fonti e problemi. Roma, Roma nel Rinascimento, 1997. (RR inedita, 14)
- side 59, 112, 126, 127, 128, 129, 131, 181, 193, 202.

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 4.4.2016 og sidst opdateret d. 28.3.2021