ANNAS ROM GUIDE

Santa Rita da Cascia

Via Montanara nr.8

Se nr. 149 på Kort over den østlige del af Campo de' Fiori-Turen

Den tidligere Kirke Santa Rita da Cascia i Via Montanara kaldes også Santa Rita da Cascia in Campitelli, fordi den ligger lige ved Piazza di Campitelli, der udgør grænsen mellem kvartererne Rione Campitelli og Rione Sant'Angelo, hvortil Kirken egentlig hører.

Kirkebygningen bruges ikke længere til religiøse formål, men fra 1990 som galleri og udstillingslokale, styret af Roms Kommune. Navnet er idag: Sala Santa Rita.

Kirken har gamle rødder, men har faktisk kun stået på dette sted siden omkring 1939, efter at den i 1927 blev revet ned på sin oprindelige plads ved Capitolhøjens skråning og den nu forsvundne gade Via della Pedacchia, også kaldet Via Giulio Romano, i forbindelse med højens fritlægning og anlægget af den brede hovedfærdselsåre Via del Mare, nutidens Via del Teatro di Marcello.

Kirken havde siden 1660'erne været viet til San Biagio og Santa Rita, men var før dette kun viet til San Biagio og kaldet San Biagio de Mercato efter den markedsplads ("mercato"), som lå for foden af højen.

Den nuværende bygning, som altså blev revet ned og derefter genopført ved den lille korte Via Montanara, blev tegnet af arkitekten Carlo Fontana og opført i 1653-1665. På sin oprindelige plads stod Kirken klemt inde mellem andre bygninger, så ved genopførelsen manglede udsmykningen af den venstre side, der nu stod isoleret ud mod udgravningsområdet. Den blev derfor nyopsat i stil med den oprindelige facadetegning.

Siden er opdelt i 2 etager af brede, hvide stukbånd, og i 5 felter af flade hvide søjler med korinthiske kapitæler. De ynderste felter er hvidmalede, mens de indre dele af de 3 midterste er kalket op med gult puds.

Via del Teatro di Marcello. cop. Bo Lundin
Øverst ses Santa Rita's facade ved Via Montanara yderst til venstre (bygningen til højre tilhører Monastero di Tor de' Specchi) --- Nederst ses Kirkens sidemur mod syd og de udgravede rester af Bellona-Templet:
Santa Rita da Cascia. cop. Leif Larsson
Fotos: cop. Bo Lundin og Leif Larsson

Midt på muren forneden sidder en stor indskriftstavle med teksten "Questa chiesa già esistente alle falde del Campidoglio presso la scala di Santa Maria in Aracoeli demolita nell'anno MCMXXVIII VI dell'era fascista fu qui ricostruita a cura del Governorato di Roma. XX Aprile MCMXLVIII E.F." : "Denne Kirke, som tidligere stod ved Capitolhøjens fod ved siden af trappen op til Santa Maria in Aracoeli og blev revet ned i året 1928, det 6 år i Facismens Æra, blev genopbygget her af Roms Guvernør. Den 20. April 1948 i Fascismens Æra".

Den øvre etage ser ud til kun at bestå af midterdelene, da yderfelterne er trykket ind, så man har en 8-kantet top ovenpå det firkantede underdel. Høje vinduer med buet overkant sidder her i hvert felt, mens de 3 nederste midterfelter blot har mindre vinduer.

På bygningens hjørner sidder over underetagen skulpturer af Chigi-familiens symbol. en pyramide i 3 etager af noget der ligner æg, men skal forestille Roms høje, stablet ovenpå hinanden.

Santa Rita da Cascia. cop. Leif Larsson
cop. Leif Larsson

Facaden mod Via Montanara har 3 store buer mellem 4 brede, flade søjler med korinthiske kapitæler i den nederste etage, der adskilles fra den øverste af brede friser og gesimser. Heroppe ses kun midterfeltet med en stor buet niche flankeret af den samme slags søjler under flere brede friser og et trekantet gavlfelt.

Santa Rita da Cascia. cop. Leif Larsson.......... Santa Rita da Cascia. cop. Leif Larsson
Fotos: cop. Leif Larsson

På Kirkens højre side står det såkaldte "Casa di Flaminio Ponzio", som i 1933 er flyttet hertil fra den nedrevne Via Alessandrina, hvor Pave Paul V's arkitekt Flaminio Ponzio havde ladet det opføre i år 1600.

Kirkebygningens indre har en 8-kantet grundform, hvor kanterne dog er afrundede, så væggene har et blødt, bølgende forløb. Forrest er der et smalt forrum med indgang fra midterportalen, mens 2 mindre siderum har indgang fra sidedørene. For enden af kirkerummet er der en mindre kantet apsis. Rummet har kun ét skib med 2 sidealtre i bude nicher. Øverst, før apsisnichen, er der i hver side et mindre rum, som har været brugt til sakristi og lignende.

Loftet er tøndehvælvet og udsmykket med rammer i stuk, mens væggene er opdelt i felter af de samme flade, brede søjler med korinthiske kapitæler, som ses udenfor bygningen. Det meste af udsmykningen er idag fjernet.

I 1952 var Kirken overladt til en religiøs sammenslutning ved navn Piccola Opera della Divina Provvidenza, som præsten Don Orione havde stiftet. Men i 1990 overtoges den af Roms Kommune og anvendes som nævnt til galleri og udstillingslokale.

 

Litteratur om Kirken Santa Rita da Cascia:
La Grande Guida dei Rioni di Roma. 2.edizione. Newton Compton editori, 2001.
- side 759-760.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione XI S.Angelo - 4. edizione riveduta e ampliata / a cura di Carlo Pietrangeli. - 1984. ------- side 92, 94.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 21 (før de nyeste fund).
Le 100 meraviglie di Romas. - Newton Compton Editori, 1990.
- Vol.9: Piazza Campitelli.
Lombardi, Ferruccio: Roma - le chiese scomparse. Fratelli Palombi Editori, 2.ed. 1998.
- side 254-255.
Roma Sacra : guida alle chiese della città eterna. 15. itinerario - . Elio de Rosa editore, 1999.
- side 21-22.
Alvaro de Alvariis' fotostream på Flickr: S. Rita dei Poverelli.
Portale di Roma Capitale: Sala Santa Rita.
Info.roma: Santa Rita da Cascia in Campitelli.
Wikimedia Commons: Billeder af Santa Rita da Cascia.
Wikipedia (engelsk tekst): Santa Rita da Cascia in Campitelli.
Wikipedia (italiensk tekst): Chiesa di Santa Rita da Cascia in Campitelli.
Wikipedia (svensk tekst): Santa Rita da Cascia in Campitelli.


Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 1.10.2016 og sidst opdateret d. 10.10.2016