ANNAS ROM GUIDE
Foro di Augusto

En Rundgang på Augustus' Forum:

Piazza del Grillo nr.1 ligger billetkontoret og indgangen til Augustus' Forum og til det lille museum Antiquarium del Foro di Augusto også kaldet Antiquario dei Cavalieri di Rodi.

Heroppe er Augustus' Forum afgrænset af den 30 meter høje støtte- og brandmur, som Kejseren lod opføre mod den udgravede høj og som beskyttelse mod de mange brande, der hærgede det bagvedliggende Suburakvarter. Lidt fra den moderne indgang ses i muren 3 buede portåbninger, hvorfra der går en række trin ned til pladsen. Det er en af de 2 antikke sideindgange til Forum, den anden ligger lidt længere fremme på den nuværende Via di Tor de' Conti, hvor der også er en bue i muren, den bue som i Middelalderen fik navnet Arco di Pantani.

Augustus Forum
Augustus' Forum dækker over et areal på 125 x 118 meter, pladsen er lodret orienteret i forhold til Caesar's Forum, der ligger vest for Augustus', men er ellers opbygget efter samme mønster. De 2 langsider udgjordes af 2 søjlegange med en stor exedra, en halvrund bygning, i den østligste del, hvor sideindgangene fra Subura befinder sig. Hovedindgangen befandt sig derimod i den modsatte ende af pladsen og den kan ikke ses idag, da den er dækket af Via dei Fori Imperiali. Under de nyeste udgravninger i årene 1999 og fremefter har det vist sig, at der på Forums langsider yderligere har været 2 lidt mindre exedraer på stykket ned mod Caesar's Forum. Den sydligste af disse er imidlertid blevet revet ned på et tidligt tidspunkt for at give plads til Nerva's Forum. Muligvis har disse to exedraer været del af en basilica-bygning, som kan have dannet indgangsrum til pladsen.

Midt på pladsen stod en stor statue af Kejser Augustus i sin triumfvogn og mellem de 2 exedraer byggedes det Tempel for Mars Ultor, som Augustus havde svoret at bygge.

Fra Piazza del Grillo kommer man ned på pladsen ad en moderne trappe med Mars Ultor Templet på den venstre side. På den højre side kan man se fundamentet til en af de 2 æresbuer, som Senatet under Tiberius lod rejse til ære for de kejserlige prinser Drusus og Germanicus, Kejserens søn og sønnesøn.

Længere fremme ses på højre hånd resterne af pladsens nordlige søjlegang, den ligger hævet over pladsen og 3 marmortrappetrin, som er genopbygget af de originale brudstykker, fører derop.

Søjlerne i søjlegangene på pladsens sider er lavet af Cipollino-marmor og de bar en høj frise dekoreret med karyatider og store marmorskjolde med gudehoveder (Jupiter Ammone). Nogle af disse figurer kan ses i det lille museum ved indgangen. Karyatiderne var kopier af statuerne på Erechteion-Templet i Athen.

Søjlegangene havde en gulvbelægning af mangefarvede marmorplader lagt i geometriske mønstre og flankeredes på siderne af store, flade søjler. En basis til en af disse er genopbygget i teglsten i den højre side.

I et rum til højre for søjlegangen, mellem denne og sideindgangen, står 2 kannellerede søjler i "giallo antico"-marmor med korinthiske kapitæler i hvid marmor. For enden af rummet er der en statuebase, hvorpå der stod en 14 meter høj statue af Kejser Augustus. På basen ses et aftryk af den venstre fod, mens rester af statuens hænder ligger på jorden foran. Væggene i rummet var ligesom gulvet dekoreret med marmorplader i forskellige farver. Det er muligt, at der også har hængt nogle nu forsvundne malerier af Apelles her, forestillende "Alexander den Store med Dioskurerne og Sejrsgudinden" og "Alexander den Store på sin triumfvogn". Måske var det Kejser Claudius, der lod Augustus-statuen opstille og derpå de omtalte malerier ændre så de kom til at forestille den sejrende Augustus i stedet for Alexander den Store.

Den store exedra på højre hånd er opbygget i tufblokke og peperino-sten med dele i travertin. I midten er der en niche mellem 2 kannellerede cipollino-søjler og i væggene er der indbygget firkantede nicher indrammede af marmorrammer, hvoraf man kan se en rest til højre. Mellem nicherne står der halvsøjler i cipollino med korinthiske kapitæler i hvid marmor. Over søjlerne løber en frise dekoreret med forskellige planter og over frisen fortsætter væggen med en række mindre nicher.

Samme opbygning anvendtes til den lange mur, som fortsatte fra exedraen og ned til tværmuren med hovedindgangen. I de nederste nicher stod forskellige statuer i marmor, for eksempel stod der en statuegruppe af Aeneas med Anchises og Ascanius i midternichen, mens statuer af Julia-slægtens forfædre og kongerne over Alba Longa ("Reges Albani") stod i de øvrige nedre nicher. De øverste nicher indeholdt forskellige trofæer fra krigen. Kilderne fortæller, at der også har stået statuer i forgyldt bronze mellem søjlerne i søjlegangen. Hver statue var forsynet med 2 indskrifter: en kort med blot personens navn og rang, en såkaldt "titulus", og en lang, en såkaldt "elogium" med en kort beskrivelse af de bedrifter og fortjenester, som personen havde udført. Fragmenter heraf kan ses i det lille museum ved indgangen.

Af indgangsvæggen, der ligger begravet under Via dei Fori Imperiali, kan intet ses. Det er her, at man under de nyeste udgravninger har fundet rester af en lidt mindre exedra. Muligvis har denne sammen med en overfor liggende været del af en basilica-bygning, som kan have dannet indgangsrum til pladsen.

Den åbne plads mellem mure og søjlegange er belagt med hvide marmorplader og midtpå rejste sig, som tidligere nævnt, en stor statue af Kejser Augustus i sin triumfvogn. På statuebasen var der indskrift, der udnævnte Augustus til "Pater Patriae": "Fædrelandets Fader".

Også langs sydsiden løb en lang søjlegang magen til den på nordsiden. På det nederste stykke, der ligger begravet under Via dei Fori Imperiali, mener man at der har ligget en lidt mindre exedra magen til den, som under de nyeste udgravninger er fundet på nordsiden mod Trajan's Forum. Den sydlige exedra er imidlertid blevet revet ned på et tidligt tidspunkt for at give plads til Nerva's Forum. Muligvis har disse to exedraer været del af en basilica-bygning, som kan have dannet indgangsrum til pladsen.

Af den sydlige søjlegang kan ses betragtelige rester af gulvbelægningen bestående af marmorplader og i den øveste exedra ud for tempelvæggen kan man se en del af muren med de øvre vægnicher. Statuerne i denne søjlegang var af berømte mænd fra Republikkens historie ("Summi Viri") og statuegruppen i den centrale niche i den store exedra på denne side var af Romulus med trofæerne fra hans sejr over Caeninensernes konge. Exedraens endevæg fortsætter til den oprindelige højde af muren og den er kronet af en frise med store konsoller.

Nedenfor denne søjlegang kan man se fundamentet til en af 2 æresbuer, som Senatet under Tiberius lod rejse til ære for de kejserlige prinser Drusus og Germanicus, Kejserens søn og sønnesøn. Bagved ligger ved siden af muren op til Mars Ultor Templet en trappe op til den anden sideindgang fra Subura (nutidens Via di Tor de' Conti) til Forum. Denne er markeret ved en portbue, som i Middelalderen fik navnet Arco dei Pantani.

På Forum-pladsen foran Mars Ultor Templet's podium kan man se et i brolægningen indridset "skakbrædt", hvor de besøgende har kunnet tage sig et spil af en eller anden art.


- Foro di Augusto op gennem tiden -

Fotos fra Foro di Augusto
Kort om Foro di Augusto
Kort over området
Spise og bo i området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 16.4.2006 og sidst opdateret d. 18.11.2006