ANNAS ROM GUIDE
Monumento a Giuseppe Mazzini

Kort om Monumento a Giuseppe Mazzini:

Piazzale Ugo La MalfaAventinhøjen knejser det store monument for politikeren Giuseppe Mazzini, der var en af de store revolutionære i perioden Il Risorgimento, da man med alle midler arbejdede på at få samlet Italiens mange små stater til ét stort, fælles kongerige.

Under disse bestræbelser opnåede Mazzini at blive udnævnt til triumvir i 1849 under den nydannede Repubblica Romana, som imidlertid kun overlevede ganske få måneder.

Kun få år efter Mazzini's død i 1872, besluttede Regeringen i 1890 at hædre hans minde med en statue, der dog først blev opført adskillige år senere og først opstillet i 1949 på datidens Piazzale Romolo e Remo (nutidens Piazzale Ugo La Malfa).

Selve statuen er af Ettore Ferrari og udført i bronze. Den forestiller en siddende statsmand, som eftertænksomt skuer ud over det nedenforliggende Circo Massimo. Monumentet, der bærer statuen, er en stor stenklods med flere trin og plateauer. På midten er der en høj base, som danner baggrund for et stort relief, der forestiller allegorier for virkeliggørelsen af Mazzini's samlingstanker: friheden, de undertrykte der kaster tyranniets åg af sig, kampen mod despoterne, revolutionens triumf og anerkendelsen af dem der led og døde for sagen. Over relieffet, lige under statuen, er der indgraveret en tekst: A Mazzini la Patria (Fra fædrelandet (til ære) for Mazzini).

Bag monumentet knejser de århundredgamle cypresserhøjskråningen. De stammer fra den gamle jødiske kirkegård, der lå her på stedet i næsten 300 år. Idag kanter de bedene i Roms Rosenhave, Roseto di Roma.

--- Monumentets historie ---


Litteratur om Monumento a Giuseppe Mazzini:
La Grande Enciclopedia di Roma. A cura di Claudio Rendina. Newton & Compton editori, 2. edizione, 2003.
- side 724.
Malizia, Giuliano: Le statue di Roma. Roma, Newton Compton editori, 1. edizione, 1994.
- side 178ff.
Roma Segreta: Monumento a Mazzini.


Fotos fra Aventinturen
Kort over området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 8.6.2007 og sidst opdateret d. 9.9.2007