ANNAS ROM GUIDE
Domus Postumiorum

Ifølge den italienske arkæolog Rodolfo Lanciani's kort over antikke rester har man under udgravninger i Rom gjort fund fra "Domus Postumiorum" på Quirinalhøjens skråning hvor nutidens Via Mazzarino (der kalkerer et antikt gadeforløb) krydser Via XXIV Maggio (den antikke Vicus Laci Fundani) lidt nordvest for Largo Magnanapoli og Via Nazionale (antikkens Vicus Longus).

Huset har tilsyneladende tilhørt Postumius-familien, som også havde et hus på Pinciohøjen's østskråning. Man har på disse steder funde flere indskrifter med familiemedlemmernes navne: M. Postumius Festus, T. Flavius Postumius Varus, der beklædte embedet som Praefectus Urbi i år 271 efter Kristus, og T. Flavius Postumius Titianaus, som havde det samme hverv i år 305 efter Kristus.

På grunden rejste Kejser Constantin omkring år 315 efter Kristus sit store Termeanlæg.

Litteratur om Domus Postumiorum:
Dessau, Hermann: Inscriptiones Latinae Selectae (ILS). Chicago: Ares Publishers, 1979.
- Vol I, side 574.
ILS 2940: d. m. - T. Fl. Postumius Varus - v. c., cos., orator, aug., XVvir., praef. urb.xxx
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. Edizione Quasar, 1991.
-kort nr.22.
Platner, Samuel Ball: A topographical dictionary of ancient Rome. Completed and revised by Thomas Ashby. Oxford University Press,
- side 188.
Richardson, L.: A New Topographical Dictionary of Ancient Rome. Baltimore and London, The Johns Hopkins University Press, 1992.
- side 133.

Fotos fra området
Kort over området
Spise og bo i området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Ordliste
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 19.3.2004 og sidst opdateret d. 22.8.2009