ANNAS ROM GUIDE
Via Mazzarino

er en gade i den nordvestlige del af Monti-kvarteret, hvor den går fra Via XXIV Maggio i nord og mod sydøst over Via Nazionale og ned til Via Panisperna i syd overfor Via di Sant'Agata dei Goti.

Gaden har navn efter det palæ, som Kardinal Giulio Mazzarino på et tidspunkt ejede på Colle Quirinale (nutidens Palazzo Pallavicini Rospigliosi).

Gaden efterligner for en del et gammelt gadeforløb og omkring det øverste stykke har der i Antikken ligget forskellige bygninger: Domus Postumiorum, Domus Avidiorum, Domus Claudiorum, Balneum Claudianum, Domus C. Hilari Romani. Senere blev området ryddet og planeret, så Kejser Constantin kunne bygge sit store Termeanlæg på højen og på en kunstig anlagt terrasse på det, der nu er det sidste stykke af Via Nazionale.

Via Nazionale's antikke forløber Vicus Longus havde en lidt anden retning end den moderne gade og krydsede Via Mazzarino lidt længere mod syd omtrent midtvejs mellem nutidens Via Nazionale og Via Panisperna. Hernede omkring lå en ejendom tilhørende L. Naevius Clemens under det, der idag er Villa Aldobrandini, mens der på den anden side, under Banca d'Italia, lå ejendommene Domus Urani Trib., Domus M. Publici Nicerotis, Domus C. Art. Germaniani, Domus M. Viri Lupi Iuliani, Domus Ti. Iuli. Aquilli Tretulli. Af en del af disse fandt man rester under fundamentarbejdet til bankbygningen, ligsom man fandt rester af et Alter med votivindskrifter viet til Guden Silvanus stammende fra Kejser Domitian's tid. Mellem de antikke husrester fandt man også rester af et middelalderligt marmorværksted, hvor marmoret fra de antikke bygninger på Forum og andre steder i området blev forarbejdet til nybyggerier og reparationer af Middelalderens beboelser. I et af rummene havde stenhuggeren opstillet en smuk statue af Antinoos, som nu findes i Banca d'Italia's samlinger.


Via Mazzarino med ruinerne af L.Naevius Clemens' Horrea

I det hele taget er der gjort masser af fund her og ved indgangen til Villa Aldobrandini kan man også se ruiner af de gamle bygninger. Det drejer sig om rester af en bygning i 2 etager i teglsten fra slutningen af det 1.århundrede efter Kristus med restaureringer fra Kejser Trajan's tid. Der er måske tale om det store kornmagasin "Horrea", som Lucius Naevius Clemens ejede her. Rummene blev opfyldt i det 4.århundrede for at danne fundament for Kejser Constantin's Termeanlæg.

Man har også under gaden fundet rester af butikker, som tilhører det samme kompleks, som findes under Villa Aldobrandini. De har hvælvet loft og mange trapper med dobbelt rampe til de øvre etager. Det tyder derfor på, at området har været intensivt bebygget og at det var grunden til de store offentlige anlæg omkring, så som Constantin's Termer og Trajan's Marked.

Ovenpå de gamle ruiner anlagdes i Middelalderen marker og vingårde og der byggedes små landhuse derpå. Nogle af disse blev med tiden udvidet og efterhånden opstod der større lystejendomme. På denne måde opstod Villa Aldobrandini. På nordsiden lå helt op til slutningen af 1800-tallet ejendommen "Orto Mercurelli", der forsynede de omkringboende med grøntsager.

Via Mazzarino munder ud lige overfor Kirken San Bernardino da Siena. På hjørnet af Via Mazzarino og Via Panisperna ligger Kirken Sant'Agata dei Goti. På det modsatte hjørne ligger en fløj af palæet i Villa Aldobrandini, bygget af arkitekten G.B. Benedetti i 1846. Trappen op til parken fra Via Mazzarino er udført i 1930 af Cesare Valle.

Litteratur om Via Mazzarino:
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 572.
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori, 1973- .
Rione I: Monti. Del 4: side 68ff.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. Edizione Quasar, 1991.
-kort nr.22.
Le 100 meraviglie di Roma. Newton Compton editori, 1991. Nr.37.
- side 440ff.
Staccioli, Romolo A.: Guida di Roma Antica. Biblioteca Universale Rizzoli (BUR). 8.ed., 2000.
- side 179.

Fotos fra Via Mazzarino
Kort over området
Bo og spise i området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d.3.3.2004 og sidst opdateret d.16.4.2007