ANNAS ROM GUIDE
Fotos fra Trajan's Marked, Mercati di Traiano
Foto fra Trajan's Marked
Den buede markedsbygning i komplekset Trajan's Marked: til venstre ses resterne af den gade, som løb mellem Trajan's Forum og markedskomplekset, hvoraf man - på gadens modsatte side kan se rester af de nederste 2 etager, der var forsynet med butiksrum og kontorer. Af den tredje etage er der ikke meget tilbage i forgrunden, mens en større del kan ses i baggrunden ved indgangen fra Via IV Novembre. Til højre løb den gamle gade Via Biberatica og bagved fortsatte komplekset med at vokse op ad højskråningen med endnu flere etager.
Foto fra Trajan's Marked
De udgravede rester af Trajan's Forum ses i forgrunden, mens en lille del af Trajan's markedskompleks ses til højre. Foran dettes røde mur ses den antikke gade, som løb mellem markedsbygningerne på højre side og muren, der afsluttede Forum og dettes østlige exedra (halvcirkelformede bygning).
Foto fra Trajan's Marked
Fra de udgravede rester af den østlige exedra i Trajan's Forum kan man idag se henover den antikke gade til den halvcirkelformede bygning i Trajan's store markedskompleks. Åbne forretningslokaler i stueetagen med indskudt etage til beboelse for de handlende og anden etage med flere forretningslokaler og kontorer. De øvre etager ligger længere tilbage opad højskråningen på den anden side af Via Biberatica.
Foto fra Trajan's Marked
Den halvcirkelformede bygning med stueetagens forretningslokaler med indskudt etage til beboelse for de handlende. Søjlen i baggrunden markerer stedet, hvor muren omkring exedra'en rejste sig.
Foto fra Trajan's Marked
I en noget skæv vinkel kan man her se det sydligste, øverste hjørne af den halvcirkelformede markedsbygning op til den lille gade Via di Campo Carleo, på hvis anden side nogle gamle bygninger fra Republikkens tid danner fundament for Middelalderhuset Casa dei Cavalieri di Rodi. Bag markedsbygningen ses Torre del Grillo og det gulpudsede Palazzo del Grillo.
Foto fra Trajan's Marked
Oppe på Magnanapolihøjen ligger indgangen til Trajan's Marked i Via IV Novembre (til venstre).
Foto fra Trajan's Marked
Muren fra Trajan's Marked og indgangen fra Via IV Novembre ses her oppe fra Villa Aldobrandini. I forgrunden Largo Magnanapoli.
Foto fra Trajan's Marked
Over de højestliggende rester af Trajan's Marked, til venstre, ses Kong Vittorio Emanuele II's rytterstatue fra monumentet foran Capitolhøjen, mens Sankt Peter-statuen på toppen af Trajansøjlen ses til højre i billedet.
Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Ordliste
Fotogalleri
Bykort
Bøger og links om Rom
Restauranter
Hovedside
cop. Leif og Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 17.12.2006 og sidst opdateret d. 15.6.2007