ANNAS ROM GUIDE
Foro di Traiano

En Rundgang på Foro di Traiano - vælg mellem:

Rundgang i Forumkomplekset, som det må have været engang
og
Rundgang til de rester, som er tilbage i dag

NB: bogstaverne i parantes giver mulighed for at springe mellem beskrivelser af det, der var, og det, der er tilbage.

Og tallene i parantes henviser til planen over Foro di Traiano. For sammenhæng med de øvrige fora se: planen over bygninger i Forumdalen.

Indgangen til Forum-pladsen lå på den sydøstlige korte væg, der vendte ud mod Augustus' Forum lige syd for dettes nordlige exedra. De nyeste udgravninger af området har dog rejst tvivl om, hvorvidt hovedindgangen til Forum i stedet lå nord for pladsen, således at den sydlige bygning, som man tidligere betragtede som et indgangsparti, måske snarere har været et tempel eller anden kultbygning.

Lad os derfor starte vores rundgang i områdets nordlige del, ved Trajansøjlen, nord for hvilken man idag mener, at der har været en monumentalindgang til komplekset.

Rundgang i Forumkomplekset, som det må have været engang:

Fra denne side har der været adgang til Foro di Traiano fra Marsmarkområdet og herfra har man haft god udsigt til den pragtfulde facade i det meste af komplekset's bredde (ca.90 meter), hvor den midterste del var optaget af et fremspringende indgangsparti båret af kæmpemæssige grå granitsøjler med korinthiske kapitæler. Det store søjlestykke (c) med en diameter på ca. 2 meter, der ligger på jorden ved Trajansøjlens fod, var indtil de nyeste udgravninger betragtet som en del af det til komplekset hørende Tempel, men anses i dag for at være en del af indgangspartiets søjler.

Gennem det storslåede indgangsparti kom man ind til den lille gårdsplads, hvor Trajansøjlen (a) står og hvorfra der på begge sider er adgang til de to biblioteksbygninger, der flankerer søjlen. Den vestlige biblioteksbygning (b) er meget fint bevaret og kan beses idag, hvor den delvis ligger under vejbanen ovenfor.

Biblioteksrummene havde gulve beklædt med granitfliser og søjler i pavonazzetto-marmor langs væggene mellem kvadratiske nicher, der var hævet over gulvet og tilgængelige fra et podium med trappetrin. I nichernene mener man, at der har været opstillet træreoler eller reolskabe, hvori bogrullerne har været opbevaret. Det ene af rummene skal have været beregnet til litteratur på latin, det andet til værker på græsk, men vi ved ikke til hvilket af formålene, det vestlige bibliotek var tænkt. Byens arkiv har muligvis også fået plads her.

Udgravningerne har påvist rester af trapper og man mener, at bygningerne har været på mindst 3 etager og at man fra balkoner på de øverste af disse har kunnet studere dekorationerne på Trajansøjlen på nærmere hold.

Fra gårdspladsen og fra passager bag biblioteksbygningerne var der adgang til den næste del af komplekset: Basilica Ulpia (d) , der for en stor del er udgravet idag. De høje søjler på området syd for Trajansøjlen stammer fra det store rums midterskib, der var 25 meter bredt. De er udhugget i grå granit og havde korinthiske kapitæler i hvid marmor. Her og der kan man se rester af den oprindelige gulvbelægning i farvet marmor.

Den store bygning (ca.180x60 meter) har været brugt til retssager, civile søgsmål og domstol, samt andre offentlige sager, for eksempel blev kontoret, der tog sig af dokumenterne ved slavers frigivelse, flyttet hertil, da det gamle kontor, der behandlede disse sager, Atrium Libertatis, blev revet ned.

Inde under den moderne gade ligger endnu en stor del af rummet begravet, blandt andet den vestlige store exedra, hvortil ovennævnte Atrium Libertatis blev flyttet.

Lidt længere mod syd står på venstre side 3 søjler i cipollino-marmor. De stammer fra et af basilica'ens 4 sideskibe, der hver især var 6 meter brede. De var dækket af et tøndehvælvet loft i beton, mens midterskibet muligvis havde træloft.

Fra Basilica Ulpia, der stod på et fundament af beton hævet 5 trin over Forumpladsen ved siden af, kan man fortsætte ned på selve pladsen (e). Oprindeligt foregik dette gennem tre monumentale indgangspartier, som åbnede sig i bygningens facade mod Forum. Facaden bestod af en buegang med søjler i giallo antico-marmor med korinthiske kapitæler, som bar en frise med relieffer af eroter og en bredere frise hvor statuer af dakiske krigere i pavonazzetto-marmor flankerede paneler med relieffer af våben.

Forumpladsen (e) var meget stor og dækkede ca. 9000 kvadratmeter. Den var oprindeligt brolagt med hvide luni-marmorplader og på hver langside (g) stod - hævet 3 trin over selve pladsen - en bred gang afgrænset af 30 søjler i pavonazzetto-marmor med korinthiske kapitæler, der bar en overligger med en relieffrise med blomstermotiver. I feltet ovenover stod der - antagelig over hver søjle - store statuer af dakiske krigsfanger mellem runde felter med portrætbuster. Mange af disse statuer findes nu i museer over hele verden og nogle er opmagasineret i Roms museer.

I sidegangene stod også søjlebaser i hvid marmor, hvor der var indhugget navnene på de kohorter og legioner, der havde deltaget i de dakiske krige, og her var ophængt afdelingernes bronzemærker.

Midtvejs åbnede søjlegangene sig mod 2 store halvcirkelformede exedra'er (h) med en diameter på ca. 40 meter, hvoraf kun den østlige kan ses idag ud mod ruinerne af Trajan's marked på højsiden op mod Magnanapoli. Exedra'erne var ligesom søjlegangene afgrænset af lange mure. Hvor det idag kan være svært at skelne mellem hvor Trajan's Forum ender og hvor Markedskomplekset begynder, var dette oprindeligt ikke noget problem, da murene afgrænsede Forumpladsen. Bag muren løb en gammel vej og bag denne hævede markedsbygninger sig i et buet forløb bag forumexedraen og i et mere kantet forløb bag Basilica Ulpia's exedra, men dette område er endnu ikke udgravet og ligger skjult under trappegaden Via di Magnanapoli og Palazzo del Gallo di Roccagiovine.

Forumpladsens exedra ses derimod tydeligt og bagvæggen havde i sin tid en dekoration af flade søjler i giallo antico-marmor. Gulvet i søjlegange og exedraer var belagt med fliser i mangefarvet marmor (pavonazzetto og giallo antico), som det endu kan ses flere steder.

Inde midt på pladsen men lidt sydligere end dennes centrum stod der en meget stor sokkel med en forgyldt bronzestatue af Kejser Trajan til hest, den såkaldte "Equus Traiani".

De nyeste udgravninger har bragt nye fund for lyset i den sydligste del (f) af Forumpladsen, der var afgrænset af en slags bred korridor, bestående af 2 skrå gange mod siderne og en retvinklet gang imidten, altså i form som en slags kantet halvcirkel. Ud mod pladsen bestod korridoren af en række søjler, der var udhugget i forskellige marmorsorter, til midterpartiet var benyttet giallo antico og til sidepartierne cipollino. Søjlerne bar en - muligvis fremspringende - overligger dekoreret med en frise med eroter og griffer. Gulvet var belagt med mangefarvet marmor.

Fra korridoren kom man ud i et kvadratisk rum, som bestod af en gårdsplads omgivet af søjler med mangefarvet gulvbelægning af cipollino- og portasanta-marmor, som til dels stadig kan ses. Søjlerne var i cipollino-marmor og de bar en overligger med en frise med griffer og kandelabrer. Rummet afsluttedes med en apsis og man har under udgravningerne her fundet en monumentalindskrift med en dedikation fra Kejser Trajan. Man mener, at rummet muligvis har været brugt til religiøse formål.

Rundgang til de rester, som er tilbage i dag:

Lad os starte vores rundgang i områdets nordlige del, ved Trajansøjlen, nord for hvilken man idag mener, at der har været (1) en monumentalindgang (c) til komplekset.

(2) Trajansøjlen (a), der er ca. 40 meter høj, består egentlig af 2 dele: den nederste, firkantede base er ca. 10 meter høj og dekoreret med relieffer med ørne og dakiske våben. I den ene side er der en dør ind til et rum i søjlen og en vindeltrappe op igennem den. Over døren holder 2 vingede sejrsgudinder (Victoria-figurer) en indskriftstavle, hvor Det Romerske Senat mindes indvielsen og angiver, at søjlens højde er den samme som den bakkekam, der blev gravet væk for at give plads til Forumkomplekset.

Selve søjleskaftet er 29,78 meter højt og udført i Carrara-marmor, også kaldet "marmo lunense". Det har en diameter på 3,50 meter og er sammensat af 18 "tromler", der er anbragt lige ovenpå hinanden. Hver "tromle" er 1,50 meter højt og hul, således at der er plads til en vindeltrappe indeni søjlen. Alle søjlestykkerne er dekoreret med relieffer med scener fra de dakiske krige, men dekorationsbåndene ligger ikke bare lige ovenpå hinanden, sådan som "tromlerne" gør. I stedet snor dekorationen sig som et bånd i spiral op og 23 gange rundt om det sammensatte søjleskaft (læs mere om Trajansøjlen).

Bagved Trajansøjlen ligger på jorden et stort søjlestykke (c) med en diameter på ca. 2 meter. Det blev indtil de nyeste udgravninger betragtet som en del af Trajan-Templet og et bevis på dettes betydelige størrelse. Idag menes det at stamme fra det monumentale indgangsparti i komplekset nordfacade.

Vest for søjlen (3) kan man komme ind til den ene biblioteksbygnig (b), som idag ligger under dække af den ovenfor løbende Via dei Fori Imperiali: en rektangulær hal med podier, der er hævet 3 trin over gulvhøjde, langs væggene. På podierne står der søjler mellem store vægnicher, som menes at have rummet reoler eller reolskabe, hvori bibliotekets bogruller har været opbevaret. I den korte væg for enden af rummet ses en lille alteropbygning, hvor der muligvis har stået en statue af Trajan eller af gudinden Minerva. Nye tolkninger af bygningen foreslår, at denne i stedet for bibliotek har været en helligdom for Trajan og dennes hustru Plotina.

Efter biblioteksrummet kommer man til (4) resterne af Basilica Ulpia, (d) , den 180x60 meter store og majestætiske basilika-bygning, bestående af et stort hovedskib på 25 meters bredde og 4 sideskibe på 6 meters bredde.

De mange store søjler i grå granit stammer fra midterskibet, hvoraf der også kan ses rester af den oprindelige gulvbelægning i farvet marmor. For hver ende af bygningen var der en stor halvcirkelformet exedra, men ingen af disse er tilgængelig idag. Den vestlige ligger idag begravet under Via dei Fori Imperiali op mod Monumentet for Vittorio Emanuele II på Piazza Venezia (læs mere om Basilica Ulpia).

Efter Basilica Ulpia kommer (5) den udgravede del af selve Forumpladsen (e), der strakte sig helt ned området ud for den bevarede exedra fra Augustus' Forum, der kan ses på venstre hånd op mod Subura-kvarteret og Casa dei Cavalieri di Rodi mod øst.

Hernede afsluttedes Forumkomplekset med (6) en kvadratisk bygning (f), som er kommet til syne i de nyeste udgravninger. Hvorvidt det er en monumental indgang, som man tidligere mente lå her, eller en tempelbygning vides endnu ikke.

Turen går nu over til (7) anlæggets østside (g), hvor der er bevaret og rekonstrueret en del af den søjlegang, som hævet 3 trin over Forumpladsen løb langs dennes side. Søjlerne er her udhugget i cipollino-marmor, mens trappetrinene er i giallo-antico. Midt i søjlegangen kan man se grundridset af (8) den store, halvcirkelformede exedra (h) , som her lå ud mod det område, som senere blev bebygget med butikker i forbindelse med Trajan's Marked (9), som kan ses i baggrunden og op ad højsiden. Oprindeligt har såvel søjlegang som exedra været afgrænset af en mur, bag hvilken det løb en vej (10), ud til hvis modsatte side butikkerne åbnede sig.

For enden af søjlegangen ender udgravningen i beboelseskomplekset Palazzo del Gallo di Roccagiovine (11), der skjuler resterne af den store exedra, der afsluttede Basilica Ulpia's østlige kortside og Forumkompleksets østlige biblioteksbygning. I en del af huset er der idag indrettet en restaurant og fra dennes terrasse har man en pragtfuld udsigt ud over dette område af Trajan's Forum.

- Kort om Trajan's Forum - Mere om Trajan's Forum -

Fotos fra området
Plan over rundgangen
Plan over bygninger i Forumdalen
Spise og bo i området
Turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 1.12.2006 og sidst opdateret d. 15.3.2009