ANNAS ROM GUIDE

Piazza delle Cinque Scole - nu forsvunden plads i den gamle Ghetto

Se til højre for nr. 120 på Kort over den østlige del af Campo de' Fiori-Turen

Piazza delle Cinque Scole, Pladsen med de 5 "Scole", det vil sige jødiske samlingshuse, synagoger, hed også blot Piazza delle Scole. Den lå i den nu nedrevne jødiske Ghetto, på alle sider kantet af de jødiske templer: Scola Nova, Scola del Tempio og Scola Siciliana, der alle brugte italiensk som sprog, samt Scola Catalana og Scola Castigliana, som benyttede spansk. Disse bygninger forsvandt sammen med det meste af kvarterets huse, da Ghetto'en blev revet ned i 1888.

Tegningen herunder er et rids efter en akvarel af Giacomo Lenghi fra 1832 (Fornari s. 96b, Lombardi s.378 - se litt.note nederst på siden). Til højre ses fontænenGhetto'ens vestmur, midtfor står nogle af de 5 scole, som lå på Pladsens sydside, og til venstre en scole-bygnng på Pladsens østside.

Den gamle og nu forsvundne Piazza delle Cinque Scole

Piazza delle Scole kan ses på nedenstående kort ved nr.15, som henviser til den fontæne, der fandtes på Pladsen:

Plan over de gamle gader i den nu nedrevne Ghetto. For nummerforklaring - Se denne side!
Kort over Ghettoens gamle gader og huse

På Piazza delle Cinque Scole afholdtes tidligere det lille marked, som i 1400-tallet gav Pladsen dens andet navn Piazza del Mercatello. Markedet afholdtes her hver fredag med det formål, at de jødiske håndværkere kunne udstille og sælge deres varer. Ja, de havde endog påbud om at udstille deres varer her.

I 1600-tallet skiftede Pladsen navn til Piazza del Tempio for senere at få navnet Piazza delle Scuole.

Efter Ghetto'ens afskaffelse og nedrivingen af det fleste gamle bygninger i 1888, fik den gamle Plads med synagogerne lov til at blive stående, indtil den nye synagoge blev færdigbygget. I 1910 blev de smukke gamle "scole" imidlertid også revet ned og Pladsen fik ligesom den ny anlagte gade navnet Via del Progresso: Fremskridtets gade.

Plan over den nye bebyggelse (med rødt) og de gamle - nu nedrevne gader i Ghettoen. Se mere på: denne side!
Kort over Ghettoens gamle nu nedrevne gader og den ny bebyggelse

Der findes en folketælling fra Juli måned 1733, hvori man kan læse, at der i et hus, som lå opad synagogebygningerne, boede flere familier: Ismael Ponte Corvo med sin hustru Stella, 3 døtre på 15, 12 og 5 år, samt 2 sønner på 16 og 8 år. Samt Moisè Abino med hustruen Pazienza og 2 små sønner, Ventura d'Anticoli med hustruen Ester og en 2-årig søn, Salamone della Riccia med hustruen Luna og 3 børn på 7, 5 og 3 år, samt Salamones broder Graziadio della Riccia med hustru og 3 børn. Sammen med brødrene og deres familier boede også deres mor Dolce della Riccia. I huset boede desuden Angelo Sabbato da Segni med sin moder og hustru, samt Emanuele di David Todesco, hans hustru Flaminia, deres 4 børn og Emanueles fader David Todesco. I denne ejendom boede endnu 3 familier, mens der i naboejendommen kun boede 12 personer fordelt på 2 familier. Og sådan fortsætter optællingen med endnu 2 huse ved siden af Scolen, hvorefter der listes beboerne i et andet hus på Pladsens venstre side. Heri boede der 3 familier med ialt 33 personer, mens nogle mindre ejendomme beboet af blot 1 familie hver.

I langt de fleste huse boede dog mange familier med mange børn og eventuelt bedsteforældre på ganske lidt plads. Men husene var ofte meget høje og hver tomme måtte udnyttes, fordi antallet af beboere i Ghetto'en øgedes. En forøgelse af selve Ghetto-området skete derimod kun med lange mellemrum.

Det areal, hvorpå de 5 scole var bygget, var i Antikken en del af området syd for det store anlæg Circus Flaminius, hvor der netop på dette sted stod et Tempel for Castor og Pollux: Aedes Castoris et Pollucis in Circo. Det meste af de gamle mure, hvorpå scole-bygningerne og mange andre huse i Ghetto'en var bygget, ligger idag begravet under de nye bygninger - ligesom der herunder kan findes kældre og rester af Ghetto-bygningerne. Men ind i mellem graves der i gaderne eller de frie områder og her har man i 1980'erne og frem fundet flere antikke rester i området omkring Via Catalana's udmunding i Via del Progresso / Piazza delle Cinque Scole.

 

Alvaro de' Alvariis' photostream på Flickr kan man på siden om Piazza delle Cinque Scole se billeder af både den nye plads og den nu forsvundne.

Litteratur om Piazza delle Cinque Scole - nu forsvunden plads i den gamle Ghetto:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 18 + tavola 219.
Fornari, Salvatore: La Roma del Ghetto. Palombi, 1984.
- side 96B + 181.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione XI S. Angelo / a cura di Carlo Pietrangeli. - 4a edizione riveduta e ampliata. - 1984 ------- side 43, 46.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 28 (før de nyeste fund).
Lombardi, Ferruccio: Le piazze storiche di Roma esistenti e scomparse. Newton & Compton, 2001.
- side 376-378.
Roma Sacra : guida alle chiese della città eterna. 14. itinerario - . Elio de Rosa editore, 1998.
- side 49-54.
Modigliani, Anna: Mercati, botteghe e spazi di commercio a Roma tra Medioevo ed età moderne. Roma, "Roma nel Rinascimento", 1994.
- side 57-61.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 9.12.2016 og sidst opdateret d. 24.2.2017