ANNAS ROM GUIDE

Aedes Castoris in Circo

- nu forsvundet Tempel for Dioskurerne, Castor og Pollux -

Se mellem nr. 122 og 138 på Kort over den østlige del af Campo de' Fiori-Turen

Dette Tempel for Dioskurerne, Jupiters tvillingesøner Castor og Pollux, lå syd for Circus Flaminius, i den sydøstlige del af Prata Flaminia, hvor senere de gamle og nu nedrevne jødiske synagoger blev bygget i området øst for nutidens Via del Progresso / Piazza delle Cinque Scole og Via Catalana. Man har under udgravninger i de omkringliggende gader fundet rester af dette Tempel, men meget gemmer sig endnu under den store moderne bygning, som blev opført efter Ghetto'ens nedriving omkring 1888-1910 i karréen mellem Via del Progresso, Via Catalana, Via del Tempio og Lungotevere dei Cenci.

Vi kender ellers Templets grundplan fra et marmorfragment, som meget ligner det store marmorkort Forma Urbis. Her kan man se dets ret usædvanlige form: Et meget stort rektangulært rum som cella, med en halvt så bred, men næsten lige så dyb, forplads omgivet af søjler på de 3 sider og med en høj række trin (8 styk) ned mod gadeniveauet, hvor der foran Templet var placeret et rundt alter.

Forrumet var placeret midt på den lange side af cella'en, med noget, der tolkes som et vindue på hver side. Forrummet ragede 3 søjler frem og havde en bredde af ialt 6 søjler. Ud for de 2 vinduer var der, ved hjælp af korte sidevægge, fremkommet 2 små rum, som senere (i Senantikken) blev overdækket med hvælvede lofter. Ud fra udgravningerne i 1996 anslår man, at cella-rummet har haft en dybde på 10,90 meter og en længde på ca. 22 meter, mens forrummet var haft omtrent samme dybde og en bredde på omkring 13-14 meter.

De 2 store Dioskur-statuer, som står ovenfor Capitol-trappen, er fundet - i mange stykker og dele - i Tempelområdet i 1555 og 1565. De hørte dog ikke til det oprindelige Tempel, men blev tilføjet i det 2.århundrede efter Kristus, hvor de muligvis har stået foran Templet eller på dettes høje trappe. Under udgravningerne i 1996 fandt man desuden i en senere muropbygning (fra Middelalderen) indmuret en del af et marmorhovede. En venstre kind med øre og hårkrøller i pentelico marmor (en hvid, finkornet marmor fra bruddene på pentelico-bjerget ved Athen). Over krøllerne er der et glat stykke, der svarer til en såkaldt "pileo", en bestemt slags hue, som Dioskurerne bærer. Dette samt marmortypen og størrelsesforholdet viser, at der må være tale om et fragment af en af de 2 statuer på Capitol. Og den ene af disse, som står tiil venstre for trappen, fik netop et helt nyrestaureret hovede efter den blev fundet.

Aedes Castoris havde indgang fra nord, det vil sige fra Circus Flaminius-området, og tilsyneladende gik der en smal gade langs cella-bygningens 3 sider, hvoraf den sydlige og længste vendte ud mod nordmuren til en række magasiner, horrea, som var tilgængelige fra flodbredden.

Templet blev tidligere med nogen usikkerhed dateret til omkring år 100 før Kristus, hvor den specielle grundplan skal have været særligt populær. Samme form kan ses i Concordia-Templet på Forum Romanum, der er genopført mellem år 7 før Kristus og år 10 efter på resterne af en ældre bygning, og i Veiovis-Templet på Capitol, der som det første af denne type blev bygget i 192 før Kristus.

Aedes Castoris et Pollucis in Circo, der også blot kaldes Aedes Castoris in Circo eller på italiensk Tempio dei Castori, vides indviet den 13. August, mens årstallet - de nye udgravninger taget i betragtning - muligvis var 71 før Kristus og ophavsmændene Quintus Caecilius Metellus Pius og Publius Servilius Isauricus. Bygningen placeres på denne måde i perioden mellem Veiovis-Templet og Concordia-Templet.

Under udgravningerne i 1996 fandt man rester af et midterstykke af Templets bagvæg, samt fra det venstre hjørne af cella'en med et stykke af søjlerækken i denne side af forrummet, ialt 2 søjler. Murene var bygget af teglsten og blokke af tuf og travertin, mens gulvet var belagt med marmorplader. Man har også fundet mærker i væggene, som indikerer, at disse har været beklædt med paneler i store flader marmormosaik.

Fundet af 3 lag gulvbelægning antyder, at Templet har eksisteret allerede i det 2.århundrede før Kristus, med en ombygning under kejserne Domitian og Trajan (omkring år 80 efter Kristus) og en anden på et tidspunkt i Senantikken (antagelig i det 4.århundrede), hvor der blev lagt store genbrugsmarmorplader i mosaikmønster. Det midterste lag bar spor efter fjernelse af marmorplader, som måske er blevet genrugt i de øverste lag, mens det nederste lag blot bestod af et tykt lag kalkmørtel iblandet pulveriseret terracotta. En stor og tung marmorblok tolkes som fundament for rammen, der har holdt en tung dør.

På et tidspunkt efter det 4.århundrede er Templet blevet revet ned eller ødelagt, ligesom de 2 Dioskur-statuer, der blev fundet i større og mindre fragmenter. En del af resterne - blandt andet det ovenfornævnte hovedfragment - blev så genbrugt som opfyldning og opmuring i Middelalderen, hvorefter nye bygninger er kommet til, blandt andet nogle af synagogerne i den nu forsvundne jødiske Ghetto.

 

Litteratur om Aedes Castoris in Circo:
Carandini, Andrea: Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
- 1 : Testi e immagini. ----- Side 504,510, 511, 520, 526.
- 2 : Tavole e indici. ---- Kort nr. 19 - Tavola 219, 222, 223 P.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione XI S.Angelo - 4. edizione riveduta e ampliata / a cura di Carlo Pietrangeli. - 1984. ------- side 7, 41.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 28 (før de nyeste fund --- derfor er Circus Flaminius og Crypta Balbi byttet om !!!!! ).
Richardson, L.: A New Topographical Dictionary of Ancient Rome. Baltimore and London, The Johns Hopkins University Press, 1992.
- side 75-76.
Vitti, Massimo: Aedes Castoris et Pollucis in Circo. ---- i : Bollettino di Archeologia on line, I 2010/ Volume speciale F / F11/ 7.
- side 74-86. --- se pdf-dokument.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 13.1.2015 og sidst opdateret d. 6.4.2018