ANNAS ROM GUIDE

Piazzetta di Monte dei Cenci

Se over nr. 120 på Kort over den østlige del af Campo de' Fiori-Turen

Se også: KORT over Monte dei Cenci

Den lille plads på toppen af højen Monte dei Cenci kaldes Piazzetta di Monte dei Cenci. Nogle gange nævnes den også blot som en del af den snoede gade, Via di Monte dei Cenci, der fra Piazza delle Cinque Scole i nordøst kravler op til højtoppen, hvor den vider sig ud i den lille Plads, inden den kryber nedad højskråningen igen og i sydvest munder ud i Via Beatrice Cenci.

Monte dei Cenci er et lille højdedrag i et ellers flat område nord for Tiberen. Det er måske fremkommet ved, at der her har samlet sig aflejringer fra floden eller fra diverse affald, eller ved at man i Middelalderen har bygget videre ovenpå ruiner fra Antikken. Det kunne muligvis være søjlegange i vestenden af væddeløbsanlægget Circus Flaminius. Dette anlæg var omkranset af talrige templer, altre og helligdomme, samt søjlegange i mindre og større anlæg. Der har også i området ned mod floden i Antikken stået mange store magasinbygninger og man har fundet rester af en sådan under Kirken San Tommaso dei Cenci, som ligger i den sydøstlige del af Via di Monte dei Cenci.
Desuden fortælles det, at undergrunden under Piazzetta di Monte dei Cenci nogle steder er ganske "hul" af de store kældre tilhørende Cenci-familien. De får lys gennem lyskasser i gadeplanet, hvor der er tilgitrede lyskasser nogle steder i gadebelægningen, og man kan se ned til meget dybe kældre i flere etager.

Navnet "Monte dei Cenci" betyder "Cenci-familiens bjerg" og det er netop denne families bygninger, som findes overalt på højen og altså også her rundt om Piazzetta di Monte dei Cenci.

På nordsiden står flere sammenbyggede familiepalæer og -huse. Blandt andre:
- en gammel staldbygning, kaldet Casa Cavallo, som siden er blevet ombygget til beboelse og udgør en fløj af det store 1800-tals familiepalæ, som rejser sig ud mod Piazza delle Cinque Scole,
- en gammel tårnbygning fra 1200-tallet, kaldet Casa-Torre. Den grænser mod vest op til den del af Palazzo Cenci, som er lidt nyere end den ældste bebyggelse.

På vestsiden knejser Palazzo Cenci's hovedfacade med hovedindgangen i en af de store, smukke portaler.

Mod øst rejser sig en anden hovedfacade, tilhørende Cenci-familiens kirke San Tommaso dei Cenci.

På sydsiden står endnu et af Cenci-familiens huse, som også engang har været brugt til staldbygning.

Piazzetta di Monte dei Cenci med fra venstre: Palazzo Cenci, Casa-Torre, Casa Cavallo, San Tommaso dei Cenci og endnu et Casa dei Cenci
Piazzetta di Monte dei Cenci. cop. Leif Larsson
cop. Leif Larsson

På Piazzetta di Monte dei Cenci udgravede man i 1560-1561 - vel i forbindelse med udvidelse af Palæet og renovering af Kirken - to store antikke statuer, en af et menneske og en af en hest. De var i stykker, men de fleste dele blev tilsyneladede fundet. Dog havde man også på tidligere tidspunkter (bl.a. i 1510) fundet sådanne statuefragmenter ved Kirkebygningen og allerede i 1488 kaldtes huset overfor Kirkens sidemur for "Casa dello Cavallo", hvilket muligvis skyldes, at en hestestatue var set her allerede på dette tidlige tidspunkt. De fundne statuer var af Dioskurerne Castor og Pollux og menes at have været opstillet på pladsen foran Dioskur-Templet, som idag er lokaliseret til området øst for San Tommaso dei Cenci's bagmur. Idag står statuerne på balustraden til Capitolhøjen.

Casa-Torre var det ene af Cenci-kompleksets oprindeligt 3 tårne. Det var det vigtigste og antagelig største, men blev senere skåret ned og ændret. Man kan dog i muren se tufstenene "tufelli" og et tilmuret vindue i marmorramme, altsammen dateret til 1200-tallet.

Et andet Tårn stod på hjørnet af Pladsens vestside og Via di Monte dei Cenci og blev efterhånden indkapslet i Palazzo Cenci. - Det tredie Tårn er også blevet opslugt af Palæet, men rester heraf kan ses i bygningens indre gård.

Oprindeligt var de 3 tårne sammenbygget med mindre beboelseshuse, som så med tiden er blevet bygget højere og større.

 

 

Se også: KORT over Monte dei Cenci

 

Litteratur om Piazzetta di Monte dei Cenci:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 18.
Bevilacqua, Mario: Il Monte dei Cenci : una famiglia romana e il suo insediamento urbano tra medioevo ed età barocca. Roma, Gangemi Editore, 1988. (Roma, storia, cultura, immagine, 3).
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione VII Regola / a cura di Carlo Pietrangeli. - 3. edizione, 1980. ------- side 5, 8, 56, 64, 77.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 28 (før de nyeste fund).
Lombardi, Ferruccio: Le piazze storiche di Roma esistenti e scomparse. Newton & Compton, 2001.
- side 256-257.
Tucci, Pier Luigi: L'entrata di un magazzino romano sotto la chiesa di San Tommaso ai Cenci. --- i: Mélanges de l'École Francaise de Rome / Année 1996 - 108-2 - pp.747-770. Findes på Internettet: http://www.persee.fr/doc/mefr_0223-5102_1996_num_108_2_1959
Alvaro de Alvariis' photostream på Flickr: San Tommaso in Capite.
Info.roma: Palazzo Cenci .
Info.roma: Torre di Palazzo Cenci.
Info.roma: Via dè Monte dei Cenci, Roma.
La Repubblica.it : Archivio: Nelle dimore dei Cenci guidati da Stendhal sulle orme di Beatrice.
Romasegreta.it: Via Monte de' Cenci.
Romeartlover.it: Monte dei Cenci.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 5.2.2018 og sidst opdateret d. 6.2.2018