ANNAS ROM GUIDE

Via Beatrice Cenci

Se under nr. 118 på Kort over den østlige del af Campo de' Fiori-Turen

Se også: KORT over Monte dei Cenci

Via Beatrice Cenci har navn efter den unge, smukke Beatrice af den gamle og velkendte Cenci-familie, som havde deres kompleks af familiepalæer i området omkring Monte dei Cenci. Beatrice var datter af den voldelige og tyranniske Francesco Cenci, som terroriserede både familie og naboer og måske endog gik så vidt som at voldtage sin datter. I alle tilfælde fik Beatrice nok af tyrannen og indgik sammen med sin stedmoder og sin storebroder Giacomo i et komplot for at dræbe faderen. Ugerningen fandt sted i en borg udenfor Rom i 1598 og trods de sammensvornes benægtelser endte det med, at de alle blev kendt skyldige og henrettet i 1599. Folkestemningen var dog med den smukke, unge kvinde og hun blev lidt af en myte og nærmest en helgenskikkelse, hvis skæbne betog både malere og digtere. Her - på familieområdet - mindes hun stadig i det lille gadestykke ved familiepalæet Palazzo dei Cenci og opgangen til Monte dei Cenci.

Via Beatrice Cenci er ganske kort og forbinder blot Piazza dei Cenci i nord med Lungotevere dei Cenci i syd. Undervejs krydser tværgaden Via di San Bartolomeo dei Vaccinari og kort efter udgår mod øst den lille sidegade Via di Monte dei Cenci, som snor sig op af Cenci-højen. Via Beatrice Cenci danner sammen med Via dell'Arco dei Cenci, som løber nord for Piazza dei Cenci en forbindelsesvej mellem flodområdet med Lungotevere dei Cenci og området nord for Monte dci Cenci med den øst-vestgående Via di Santa Maria dei Calderari.

EN TUR FRA FLODEN OG GENNEM VIA BEATRICE CENCI:

Den brede flodboulevard Lungotevere dei Cenci opstod ligesom de andre boulevarder, da Tiberen blev inddæmmet af de høje digemure, som opførtes i perioden 1876-1926 for at dæmme op for flodens oversvømmelser, der med jævne mellemrum forårsagede store skader på bebyggelsen i de lavtliggende områder omkring den. I den forbindelse blev alle bygninger på flodbredden revet ned og det gik så også ud over den gade, som lå nærmest floden: Via di San Bartolomeo dei Vaccinari. De huse, vi idag ser langs denne gade, er derfor af nyere oprindelse, opført i slutningen af 1800-tallet eller begyndelsen af 1900-tallet.

Den første karré på højre hånd - mellem Lungotevere dei Cenci og Via di San Bartolomeo dei Vaccinari - udgøres af 2 anonyme betonblokke i henholdsvis 6 og 5 etager. Med pudset brunlig facade uden så mange formildende omstændigheder. Mod Via Beatrice Cenci har de henholdsvis 2 og 3 fag.

Ejendommen på venstre hånd har noget mere for øjet. Den er fra slutningen af 1800-tallet og udført med sans for mange detaljer. Mod Via Beatrice Cenci har den 7 fag i 5 etager med høj kælder. Den femte etage er muligvis bygget til senere, over et meget fremspringende og udskåret tagudhæng. Facaden er pudset op i en lys okker farve, men denne flade er afbrudt af en mængde bånd og kanter, rammer og udskårne friser. Nederst er der et højt gråt felt langs rækken af kældervinduer i brede karme, som er højere end feltets overkant, så der dannes et langt bølgende forløb. Ovenover svæver stueetagens høje, rektangulære vinduer i brede, grå rammer under den lange grå frise med relieffer i geometriske former, små muslingeskaller og kannelering. En række fremspringende gesimser bærer derpå en bredt gråt felt, hvori der er stenbalustrader foran balkonvinduer og -døre på førstesalen. Vinduesrammerne her afsluttes af felter med reliefffer af guirlander, som sidder under vandrette overliggere. Under andensalens vinduer er der også en bred grå frise med nogle afsluttende gesimser og slyngede reliefbånd under vinduerne, som har samme afslutning som førstesalens. Trediesalens vinduer er i enkle rammer, men her forbindes disse foroven af lange vandrette friser med relieffer af guirlander. Lige ovenover disse rager det fremspringede tagudhæng ud med sine mange udskæringer. Fjerdesalen herover er tildels trukket lidt tilbage og til dels skjult bag altaner og balkoner.

Efter disse ejendomme krydses Via Beatrice Cenci af Via di San Bartolomeo dei Vaccinari, hvor hjørnehuset til venstre også har megen udsmykning: hushjørnet er let afskåret og forsynet med fint tilhugne stenkvadre over hele hjørnefladen og sidekanterne. Øverst på sjettesalens hjørne sidder et indrammet felt. Ejendommen har 10 fag ud mod Via Beatrice Cenci og mellem hvert fag, hvor der i stueetagen er skiftevis døre og vinduer, er der muret lignende stenkvadersøjler, som går op mellem førstesalens små vinduer og her bærer nogle brede udskårne friser. Andensalen har høje vinduer indrammet af smalle, flade søjler med korinthiske kapitæler, som bærer vandrette overliggere. Trediesalens vinduer er næsten ligedan, men mamgler søjler og kapitæler. Til gengæld bæres overliggerne her af små udskårne konsoller. Fjerdesalens vinduer har let udskårne, smalle overliggere under en bred gesims. Og sjettesalens vinduer har blot ganske enkle, firkantede rammer.

Overfor disse voldsomt dekorerede facader ser Cenci-familiens ejendomme på gadens højre side næste triste og fattige ud. Men de er blot af ældre dato og udsmykket i en anden tid.

Den første bygning efter Via di San Bartolomeo dei Vaccinari er ganske smal og har kun ét fag ud til Via Beatrice Cenci, men 7 ud til tværgaden. Facaderne er pudset op i en blød, okker farve og har trods alt en del detaljer. Den smalle facade har nederst en stor hvidmalet bue, som idag indrammer en butiksindgang. Den er flankeret af brede, flade, lyse stensøjler i flere lag, som afsluttes af enkle kapitæler, der bærer flere hvide friser og gesimser. herover løber en lille pudset frise under førstesalens vindue i travertinkarm med bred overligger. Andensalens vindue har ingen karm, men en gesims, mens trediesalens vindue, som sidder over et lyst etageadskillelsesbånd, har en enkel lys ramme.

Via Beatrice Cenci med Palazzo Cenci til venstre ved siden af gyden Via di Monte dei Cenci:
Gyden Via di Monte dei Cenci ses fra Via Beatrice Cenci sno sig opad højen. cop. Leif Larsson.....Via Beatrice Cenci med Palazzo Cenci til venstre. cop. Leif Larsson
cop. Leif Larsson

Ejendommen fortsætter med mange fag og flere niveauer langs sidegaden Via di Monte dei Cenci, som her snor sig mod øst op af Monte dei Cenci mod højtoppen Piazzetta di Monte dei Cenci, hvor hovedindgangen til Palazzo Cenci ligger.

Det er derfor dette Palæ's sidemur, som ses langs sidegadens modsatte side. Den ældste del af bygningen er opført i 1500-tallet og flere steder ses rester af det gamle byggeri. Der har dog været mange restaureringer, til- og ombygninger i tidens løb, så mange tiders byggeskik mødes her.

Efter Via di Monte dei Cenci fortsætter Palazzo Cenci langs Via Beatrice Cenci med bagfacaden i lyst puds med stenmønster i 4 etager, samt en overbygget femte etage. Ud til denne gade har ejendommen 6 fag, inden den fremme ved Piazza dei Cenci er bygget sammen med en lille mellembygning, som forbinder det ældste palæ, som ligger nordligere ved Via dell'Arco dei Cenci, med det lidt nyere, ovenfor beskrevne, som på fotoet nedenfor ses til højre.

Palazzo Cenci på Piazza dei Cenci. cop. Leif Larsson... Palazzo Cenci på Piazza dei Cenci. cop. Leif Larsson
cop. Leif Larsson

Her ender så Via Beatrice Cenci i Piazza dei Cenci med udsigt til det lille elegante Palazzetto Cenci til venstre og den gamle Bue, Arco dei Cenci, der lidt længere fremme spænder over gadeforløbets fortsættelse: Via dell'Arco dei Cenci. Gennem Buen kan man fra Via Beatrice Cenci skimte husene i Via di Santa Maria dei Calderari, som afgrænser Monte dei Cenci mod nord.

 

 

Se også: KORT over Monte dei Cenci

 

Litteratur om Via Beatrice Cenci:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 18.
Bevilacqua, Mario: Il Monte dei Cenci : una famiglia romana e il suo insediamento urbano tra medioevo ed età barocca. Roma, Gangemi Editore, 1988. (Roma, storia, cultura, immagine, 3).
- side 17, 97, 159, 168, 176, 225.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione VII Regola / a cura di Carlo Pietrangeli. - 3. edizione, 1980. ------- side 64, 66.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 28 (før de nyeste fund).
Lombardi, Ferruccio: Le piazze storiche di Roma esistenti e scomparse. Newton & Compton, 2001.
- side 256-257.
Tucci, Pier Luigi: L'entrata di un magazzino romano sotto la chiesa di San Tommaso ai Cenci. --- i: Mélanges de l'École Francaise de Rome / Année 1996 - 108-2 - pp.747-770. Findes på Internettet: http://www.persee.fr/doc/mefr_0223-5102_1996_num_108_2_1959
Alvaro de Alvariis' photostream på Flickr: Palazzo Cenci.
Info.roma: Palazzo Cenci .
Info.roma.it: Via Beatrice Cenci, Roma.
Info.roma: Via dè Monte dei Cenci, Roma.
La Repubblica.it : Archivio: Nelle dimore dei Cenci guidati da Stendhal sulle orme di Beatrice.
Romasegreta.it: Via Monte de' Cenci.
Romeartlover.it: Monte dei Cenci.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 10.2.2018 og sidst opdateret d. 14.2.2018