ANNAS ROM GUIDE

Via dei Cordari

= tidligere navn for Via del Conservatorio

Se til venstre for nr. 109 på Kort over den midterste del af Campo de' Fiori-Turen

Via dei Cordari var det navn, som før 1700-1800-tallet brugtes om den gade i kvarteret Rione Regola, der idag kaldes Via del Conservatorio.

Navnet fik gaden, fordi den husede mange håndværkere, som fremstillede strenge ("corde") til musikinstrumenter.

Gaden løb ligesom nutidens Via del Conservatorio fra flodbredden (nutidens Lungotevere dei Valllati) i syd og mod nord i let østlig retning over en gammel vejstrækning (nutidens Zia delle Zoccolette) og Via di San Paolo alle Regola, hvor den udmundede ved Piazza di San Paolo alla Regola.

Før de høje flodmure og de brede flodboulevarder blev bygget, startede gaden i syd i en åben plads ned til floden og dennes sandede bredder. Et lille stykke højere oppe stod på det sted, hvor Via della Zoccolette idag krydser gaden, den gamle og nu nedrevne kirke Santi Vincenzo e Anastasio dei Cuochi.

I Antikken var der i gadens sydlige del, hvor der tilsyneladende også løb en gade eller sti, en større bebyggelse af lagerhaller og magasinbygninger, de såkaldte "horrea", og måske også af små værkesteder og forretninger. Ved flodbredden har man fundet rester af en kaj, og der har antagelig været et anløbssted her for de skibe, der transporterede madvarer og korn til byen.

Lige syd for nutidens Via delle Zoccolette løb en gade med næsten samme forløb. Den kom fra øst, hvor den ved nutidens Piazza delle Cinque Scole delte sig i to, hvoraf den ene løb mod nordvest. Det var den såkaldte Vicus Stablarius. Den anden løb mod vest og fulgte flodens krumning mod nord. Denne sydlige gade er muligvis den fra kilderne kendte Vicus Aesculeti.

Efter krydset med denne gade løb Via dei Cordari's forgænger på næsten samme måde som nutidens gade op til Vicus Stablarius, som den krydsede lige vest for den senere Piazza di San Paolo alla Regola. Hele vejen lå der langs gaden horrea-bygninger og beboelseshuse, samt helt oppe ved Pladsen på højre side blandt andet vistnok et badeanlæg og på venstre side en række huse, som nu er blevet udgravet og kan besøges i ledsagede grupper efter særlig forudbestilling.

----- Læs mere om bygningerne ved gaden på Siden om Via del Conservatorio -----

 

NB: Dette gamle gadenavn må ikke forveksles med den Via della Corda, som stadig findes mellem Campo de' Fiori og Piazza Farnese. Her betyder ordet "corda" ikke "en streng", men "et reb", som brugtes til at straffe mindre forbydelser ved ophængning på pæle eller i vippegalge.

 

Litteratur om Via dei Cordari:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 18.
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 310 + 316.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione VII Regola, Parte III / a cura di Carlo Pietrangeli. - 2. edizione, 1979. --- side 72.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 21 og 28 (før de nyeste fund).
Le Strade di Roma / Ckaudio Rendina e Donatella Paradisi. - Roma : Newton Compton editori, 2004: Volume 1: A-D.
- side 411.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 23.7.2018 og sidst opdateret d. 25.7.2018