ANNAS ROM GUIDE

Via dei Pompieri

Se over nr. 37 på Bykort til den midterste del af Campo de' Fiori-turen 

Via dei Pompieri - Brandmændenes Gade - er et ganske kort, lille gadestykke i kvarteret Rione Regola, mellem Via dei Giubbonari og Piazza del Monte di Pietà. Denne sidste har ligesom vor lille gade navn efter låne- og pantekassen Monte di Pietà, hvis store Palazzo del Monte di Pietà dominerer Pladsens sydside.

-- Se foto af gaden på www.borgato.be --

Via dei Pompieri er ikke gadens oprindelig navn, den hed tidligere Via del Quartiere, men i 1894 fik et af de nye brandmandskompagnier, der var resultatet af en ny vedtaget kommunal organisationsplan for brandvæsenet i Rom, Il Corpo dei Vigili, sæde ved Piazza del Monte di Pietà. Og den stadige tilstedeværelse af brandmændene gav herefter gaden sit nuværende navn.

Set fra Piazza del Monte di Pietà står på gadens venstre side en stor karré, som tilhører Organisationen "Stabilimenti Spagnoli", også kaldet Collegio Spagnolo, der fra 1747 lod dette palæ opføre på det sted, hvor den af dem i 1746 erhvervede fuldstændigt forfaldne gamle kirke San Martinello var blevet revet ned.

Den gamle kirke stod lidt længere fremme på Pladsen og kilderne beretter, at man under nedrivningen af San Martinello under denne fandt 3 marmorplader under hvilke der lå en stor mængde menneskeknogler, samt håndjern, søm og torturredskaber. Man mente da, at der kunne være tale om mennesker, som på ukendt tid havde lidt martyrdøden, og resterne blev derfor flyttet over i Kirken San Giacomo degli Spagnoli.

Istedet opførtes altså den nuværende 5-etagers bygning med tagterrasse. Facaden er på alle fire sider i teglsten og travertin som rammer om vinduer og de 4 brede portbuer i stueetagen, der er indrettet til forretninger. Hushjørnerne er beskyttet af høje rækker af tilhuggede travertinsten.

Den side af den kompakte ejendom, der vender ud mod Via dei Pompieri, har samme udseende som de øvrige sidefacader. Her er 8 fag vinduer på etagerne og de 4 forretninger i stueetagen har numrene 21, 22, 23 og 23A.

--- På muren til højre for nr.23 sidder en gammel og slidt indskriftssten. Det er en af de mange kommunale påbud, som blev opsat på husmurene i 1751. På denne sten forbydes al henkastning af affald på dette sted og denne gade. Overtrædes forbudet, vanker der en bøde på 10 guldscudi !

Hovedfacaden findes imidlertid mod Via dei Giubbonari, hvor den er identisk med sidefacaderne, bortset fra at her i den anden af de 4 portbuer findes hovedindgangen til ejendommen. Denne, som er lidt smallere og flankeret af et vindue til venstre, har nr. 30, mens forretningerne har numrene 29 og 31-32.
Facaden ud mod parellelgaden Via della Pietà, har numrene 13-16 og samme udsmykning som de øvrige sider.
Samme facadeopbygning og -udsmykning er der mod Piazza del Monte, hvor portbuerne har numrene 17-20.

På den modsatte side af Via dei Pompieri står det store lyst-pudsede Palazzo Alibrandi Cavalieri med sine 5 etager og lange facade, der vender både mod Via dei Pompieri, samt fortsætter som afslutning på Piazza del Monte di Pietà helt frem til hjørnet af Via degli Specchi.

Denne ejendoms ellers ensartede facade - samme vinduesstørrelser, udformning og indramning - brydes midt på den lange facade, hvor en kolonne af grofttilhugne stenkvadre antyder, at der her engang har været tale om en kortere bygning, som er blevet udvidet ved en tilbygning. Dette understreges i vore dage yderligere af en forskellig vedligeholdelse af facadedelene. Ned mod Pladsen er facaden som nævnt pudset op i en lys, hvid farve, mens den mod Via dei Giubbonari har en lys okker farve.
Den lyse del af facaden har 7 fag vinduer og i stueetagen numrene 28-32. I midten er der i nr. 30 en stor hovedportal.
Den okkerfarvede del af huset har 5 fag vinduer og 4 store, firkantede forretningsåbninger i stueetagen.

 

Litteratur om Via dei Pompieri:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 18.
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 712.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione VII Regola, Parte I / a cura di Carlo Pietrangeli. - 3. edizione, 1980. ----- side 18.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 21 (før de nyeste fund).
www.borgato.be: Via dei Pompieri.
Info.roma.it: Via dei Pompieri.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 24.4.2023 og sidst opdateret d. 10.10.2023