ANNAS ROM GUIDE

Via Sforza Cesarini

Se mellem nr. 76 og nr. 77 på Kort over den vestlige del af Campo de' Fiori-Turen

Den lille gade Via Sforza Cesarini forbinder den moderne brede trafikåre Corso Vittorio Emanuele II (i nord) med den smalle og stemningsfulde gamle gadestrækning i syd, Via dei Banchi Vecchi. Faktisk er den lille forbindelsesgade, som er ganske kort og helt uden sidegader, delt op i 2, hvoraf det nordligste stykke udgør vestsiden af Piazza Sforza Cesarini, mens den sydligste del består af selve Via Sforza Cesarini. Den smalle gade ligger i kvarteret Rione V Ponte.

Gaden er opkaldt efter det store Palazzo Sforza Cesarini, som står i en stor karré mod vest langs hele gadestykket og Pladsens vestside. Mod nord fortsættes gadeforløbet af Vicolo Sforza Cesarini op til Piazza dell'Orologio. Strækningens kontinuitet blev imidlertid brudt, da den brede hovedtrafikåre Corso Vittorio Emaanule II blev anlagt i slutningen af 1800-tallet.

Palæet, som dominerer gadens vestside, blev bygget i 1456 for Kardinal Rodrigo Borgia, som boede der, indtil han blev valgt til Pave Alexander VI, hvorefter ejendommen overgik til Kardinal Ascanio Sforza og det pavelige kancelli. Bygningen blev dog voldsomt ombygget i 1888 og fik her det udseende, som vi står overfor idag.

Palæets facade mod Via Sforza Cesarini og Piazza Sforza Cesarini er opdelt i en ældre og en nyere del. Den gamle del har ialt 8 fag, men vinduerne er visse steder på etagerne sløjfet. De første 2 fag er i 4 etager, mens de næste 6 er i 3 etager. Endelig er der 4 fag i 4 etager i den "nyere" del af bygningen, der som nævnt opførtes i 1888. I den gamle del sidder 2 brede portåbninger.

bygningens hjørne mod Corso Vittorio Emanuele II sidder et nyt Madonna-billede i højde med overkanten af vinduerne i stueetagen. Det er af typen Madonna dell'Accoglienza: Modtagelsens Madonna, udført i 2018 i kulørte mosaiksten af kunstneren Domenico Paladino. Billedet måler 100 x 70 cm og er indsat i en smal aluminiumsramme. Værket er doneret af den velgørende fond Fondazione Sacchetti. Moder og Barn er i sorte og brune sten, her er altså tale om en af de "sorte Madonna'er", som symboliserer at både Østkirken og Vestkirken er forenet i deres katolske tro.

På østsiden af Via Sforza Cesarini står et andet gammelt palæ fra 1500-tallet: Palazzo degli Accetti. Huset har 5 høje etager og en meget høj stueetage forsynet med kraftige stenkvadre på facaden. Samme stenkvadre løber også i lodrette felter langs facadekant og hushjørne. Mod Via Sforza Cesarini har ejendommen 7 fag, hvoraf de midterste 3 kun er i 4 etager med en høj kælder. En høj buet port i en ramme af kraftige stenkvadre rummer i det midterste fag en sideindgang til palæet.

 

Litteratur om Via Sforza Cesarini:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 13.
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 796-797.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione V Ponte, Parte IV / a cura di Carlo Pietrangeli. - 3. edizione, 1981. --- side 72, 78, 80.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 14 (før de nyeste fund).
Le Strade di Roma / Claudio Rendina, Donatella Paradisi. - 1. edizione. - Roma : Newton & Compton editori, 2004. - (Biblioteca de Il Messagero).
- Volume Terzo : P-Z. ---- side 1191.
Info.roma: Via Sforza Cesarini, Roma.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 25.5.2019