ANNAS ROM GUIDE

Via Sora

Se til højre for nr. 177 på Bykort til den vestlige del af Campo de' Fiori-turen 

Via Sora er en mindre gyde, der løber i kvarteret Rione Parione fra Via del Governo Vecchio i nord til Via del Pellegrino i syd. Tidligere var Gyden et sammenhængende forløb mellem disse 2 større tværgader, men efter at den nye store brede trafikåre Corso Vittorio Emanuele II blev anlagt, er Via Sora blevet skåret midt over og fremstår nu nærmest som 2 mindre gyder, den nordlige løbende mellem Via del Governo Vecchio og Corso Vittorio, og den sydlige forbindende Corso'en med Via del Pellegrino. Intetsteds afbrydes disse gadeforløb ellers af tilstødende smågader.

Gaden har navn efter familien Boncompagni di Sora, som havde ejendom i karréen mellem Via Sora og parallelgaden mod øst Vicolo dei Savelli.

Engang eksisterede der også en Piazza Sora, men den forsvandt, da Corso Vittorio blev anlagt.

EN TUR IGENNEM VIA SORA,
begyndende i nord fra Via del Governo Vecchio:

Når man heroppe står og kigger ned gennem Via Sora, har man på venstre hånd et 1600-tals hjørnehus i 4 høje etager, som har 3 fag og numrene 110-112 mod Via del Governo Vecchio, hvor facaden er i mørkebrunt okker puds med kraftigt stenmønster forneden under en bred frise med roset-relieffer mellem 2 smalle gesimser. Smalle gesimser ses også under vinduesrækkerne ovenover og på hushjørnerne er der rækker af kraftige sten som beskyttelse. I stueetagen er der 3 store portbuer, som idag bruges til butikker.
Mod Via Sora har bygningen en meget misligholdt facade med 10 fag (se foto fra borgato.be). I stueetagen er der nogle mindre vinduer og 2 høje, rektangulære indgange, den ene med nr. 27, men hovedindgangen ligger i en stor kampestensbue i nr. 28. (Se foto fra borgato.be).

Hjørnehuset til højre (se foto fra borgato.be) stammer fra 1700-tallet. Det er 4 etagers høj bygning med en overbygget ekstra etage. Mod Via del Governo Vecchio er der 4 høje fag og en dobbelthøj portal med indgangen i nr. 115 (se foto fra borgato.be). Mod Via Sora har huset 6 fag med numrene 24-25 (se foto fra borgato.be). Facaden er pudset op i forskellige farver og noget slidt, men vinduerne er i profilerede rammer og andensalens toppes af vandrette overliggere.
I dette hus fødtes i 1897 skuespiller og forfatter Alfredo Rosati (1897-1988), og her levede han samt oprettede i 1928 i sin dagligstue et privat teater kaldet “il Teatro d’Arte Rosati”, som indtil 1940 og udbrudet af Anden Verdenskrig opførte roste skuespil.

Videre ned ad Via Sora har vi på venstre hånd :

Et 3-etagers hus med 8 fag, hvoraf nogle vinduer dog er tilmuret (se foto fra borgato.be). Huset stammer fra 1600-tallet, facaden er i okkerfarvet puds og eneste dekoration er brede, vandrette etageadskillelsesbånd under vinduerne og disses rammer, der ligeledes er i gråmalet stuk. Til højre for naboejendommen ses i stueetagen først en smal uindrammet dør og derpå en indgangsdør i profileret travertinkarm. Begge uden nummerering. Herefter findes en firkantet portåbning (nr. 30), et lille vindue og en større portbue (nr. 31), hvori der idag er forretninger. I nr. 32 er der endnu en indgangsportal, denne gang i form af en profileret bue indsat i et firkantet felt med vandret overligger (se foto fra borgato be). Yderst til højre ses endnu en portbue med en kraftig træport.

Nabohuset til højre er det store Palazzo Sora (også kaldet Palazzo Fieschi-Sora), bygget 1888 ved en ombygning af et 1500-tals Palæ (se foto fra info.roma.it). Ejendommen, der fylder hele karréen mellem Via Sora, Corso Vittorio Emanuele II og parallelgaden Vicolo dei Savelli, har 11 fag med hovedindgang i Corso Vittorio nr. 217, samt 9 fag mod Vicolo dei Savelli og 9 fag mod Via Sora. Bygningen er i 4 høje fag med facaden mod Gaden mestendels i rå mursten med oppudsning og udsmykning med dekorative elementer. De høje, rektangulære vinduer er i kraftige profilerede rammer med skrå overliggere og båret af gesimser på udskårne konsoller omkring høje kældervinduer. Under førstesalens og andensalens høje vinduer, der er i profilerede rammer med vandrette overliggere, løber en smal gesims. En stor, imposant portal mellem kannellerede flade søjler ses i nr. 34 (se foto fra borgato.be).

Overfor Via Sora's udmunding i Corso Vittorio fortsætter - på den anden side af den brede og trafikerede gade - Via Sora sit sydlige forløb, men det kommer vi tilbage til senere.

Først tager vi vejen tilbage gennem Gaden og ser på ejendommene på dennes vestlige del:

På det vestlige hjørne af Corso Vittorio Emanule II og Via Sora, står en stor bygning i 5 etager og 9 brede fag, der fylder hele karréen frem til den næste sidegade: Piazza della Chiesa Nuova og Vicolo del Governo Vecchio, hvortil der er 6 fag, ligesom der er mod Via Sora. Det drejer sig om det såkaldte Palazzo Avogadro Martel, der i 1889 - efter åbningen af Corso Vittorio - blev opført af arkitekten Pompeo Passerini (se foto fra Catalogo Generale dei Beni Culturali).
På de 2 nederste etager er facaden dækket af kraftige tilhugne stenkvadre, der også rejer sig i lodrette "søjler" langs hushjørner og langs de yderste fag. Resten af facaden er pudset op i en rødlig farve, som afbrydes af flere smalle gesimser under vinduerne og disses kraftige og voldsomt udskårne og profilerede rammer med relieffer foroven og stenbalustrader forneden til franske altaner og hjørnebalkoner. Alle åbninger i stueetagen er store, brede og firkantede og udlejet til butikker. De bærer numrene (fra højre:) 221, 223, 225, 227, 231, 233, 235, og 237, mens hovedindgangen i midten har nr. 229. Denne har en dobbelthøj portal under en meget bred og stor stenbalkon, båret af kraftige, udskårne og svungne konsoller.
Førstesalens 8 vinduer er blot i smalle, profilerede rammer, men andensalens vinduer har alle buede gavlfelter, mens det over balkondøren imidten er desuden brudt og indrammende et stort våbenskjold, hvorunder der er indridset årstallet 1889. De øvrige buede gavlfelter indrammer relieffer af muslingeskaller og guirlander.
Trediesalens vinduer er indrammet af dobbelte flade søjler med korinthiske kapitæler, der under de vandrette overliggere er hæftet sammen af guirlanderelieffer. De mindre, firkantede vinduer på fjerdesalen har blot profilerede smalle rammer, men mellem vinduerne er her opsat store relieffer af englebørn, der bærer tykke guirlander og forskellige genstande. Herover bærer stærkt udskårne konsoller og endnu flere guirlander tagudhænget, der også er udskåret og dekoreret med relieffer af hoveder og guirlander. Øverst er der lidt tilabgetrukket en tilbygget tagetage.
Facaden mod Via Sora er udsmykket ligesom de øvrige facader, her er dog i stueetagen ingen indgange, men kun firkantede butiksåbninger med numrene 11, 12, 13, 14, 15 og 16.

Ovennævnte Palæ's facade er lidt trukket tilbage fra forløbet af Via Sora, således at der her er skabt lidt mere plads, næsten som dengang der var det lille torv Largo di Sora foran det overfor stående Palazzo Sora.

Men efter kun en smal bygning med et fag breder den næste ejendom sig allerede frem til resten af Gadens bredde. Huset er en gammel 4-etagers bygning, der hænger sammen med den ovennævnte smalle ejendom med samme facadeudformning og lysebrune puds, samt smalle vandrette etageadskillelsesbånd under vinduerne, der alle er høje og rektangulære i smalle profilerede rammer.
I den smalle bygning er der i stueetagen en høj buet indgangsdør med nr. 17, mens samme nummer benyttes på de 2 sidefag, der er udlejet til en forretning. På hushjørnet er der her forneden opsat en række tilhugne stenkvadre som beskyttelse. På etagerne er der her 3 fag vinduer.
Facaden mod Via Sora har kun 2 fag vinduer og en enkelt smal dør i stueetagen. Over denne sidder på muren under førstesalens vindue en ejertavle for Kirken Sant'Andrea della Valle (se foto fra borgato.be).

Huset til højre har 3 fag og en etage mere, så der her er tale om en 5 etagers bygning med facade i lysebrunt puds, dekoreret med smalle etageadskillelsesbånd under vinduerne, der sidder langt fra hinanden og derfor muligvis oprindeligt har haft muren her udsmykket af facademalerier. En stor portal i travertin med profilerede stolper og bred fremspringende vandret overligger omgiver hovedindgangen i nr. 19 (se foto fra borgato.be), på hver side flankeret af et mindre, kvadratisk og nu tilmuret vindue samt yderst af en smal portbue (til venstre, nr. 18) og en firkantet butiksåbning (til højre, nr. 20).

De næste 2 huse har samme gult pudsede facader og hører måske sammen, men det første - der er i 4 etager og 2 fag med smalle uindrammede trædøre i nr. 20 og 21 - står ét fag trukket frem i gaden i forhold til det andet, der også har 4 etager, men 3 fag med indgangsdøre i profilerede travertinrammer (nr. 22 og 23), samt et vindue i midten i stueetagen. Begge huse har på et tidspunkt fået tilføjet en overbygget, let tilbagetrukket tagetage.
På den første facade sidder i førstesals højde et indskriftsplade, der angiver, at huset engang har tilhørt Orsini-familien. Teksten lyder: "Dominio diretto del Fedeocommesso Orsini"

Gadens sidste hus med 6 fag i 4 etager og grumset pudset facade med numrene 24 til 25 er hjørnehuset mod Via del Governo Vecchio, som allerede er omtalt øverst på siden.


Herefter følger: EN KORT BESKRIVELSE af den SYDLIGE DEL af Via Sora:
begyndende i nord ved Corso Vittorio Emanuele II:

På begge hjørner står en af de nyere bygninger, som opførtes omkring 1888 ud mod den nyanlagte Corso Vittorio istedet for de ved den lejlighed nedrevne gamle huse. Her drejer det sig om:

- til højre: det såkaldte Centrale Teti Centro, som huser det romerske sæde for telefonselskabet TETI (Società Telefonica Tirrena), også kaldet Te.Ti. (Se foto fra info.roma.it). Den store 5-etagers bygning med 9 fag mod Corso'en og indgang i en profileret portal i nr. 193, breder sig over hele karréen mellem Via Sora i øst, Corso Vittorio mod nord, og Via Cerri mod vest. Facaden er pudset op i lyse farver og vinduesfelterne er flankeret af dobbelte flade søjler med komposite kapitæler. Omkring midterpartiet med hovedindgangen er søjlerne beklædt med tilhugne grå sten, ligesom hushjørnerne er det.
Grå travertinplader dækker den nederste del af facaden, hvori der er kældervinuder under en bred frise, hvor profilerede konsoller bærer stueetagens profilerede vindueskarme. Vinduerne er høje og flankeret af smalle profilerede flade søjler under en frise og en profileret, vandret overligger.
Førstesalens vinduer er kvadratiske og i dobbeltprofilerede rammer.
Den høje travertinportal består af en kraftig profileret bue indsat i et rektangulært felt, flankeret af dobbelte søjler, bærende et højt, vandret felt under et brudt buet gavlfelt, som omkranser et højt våbenskjold og under det relieffer af blomsterknopper og guirlander. Dette dækker halvdelen af førstesalens højde, så der her ikke er plads til et vindue.
Andensalens vinduer er høje og indrammet på samme måde som stueetagens, dog toppes de her af trekantede profilerede gavlfelter, undtagen det midterste - over indgangsportalen - som har et buet gavlfelt med våbenskjold og blomsterrelief. Vinduet er her lavet om til altandør bag en dyb og bred travertinbalkon, båret af meget kraftige, udskårne stenkonsoller.
Trediesalens vinduer er en lidt mindre udgave af førstesalens. Ligesom fjerdesalens, der til gengæld sidder mellem dobbelte, udskårne og profilerede konsoller, som bærer det brede tagudhæng, der er udskåret i kassetter.
Mod Via Sora har Palæet ingen døre og husnumre i de 5 fag med samme facadeudformning og -dekoration. Dog vokser kældervinduerne mod syd i størrelse, da gadeniveauet falder ned mod Via del Pellegrino, hvorudtil bygningen har 10 fag, hvoraf de 4 midterste kun består af 2 etager.
Mod Via Cerri har ejendommen 5 fag.

- Hjørnehuset til venstre er i 5 høje etager med yderligere 2 loftsetager tilbygget en smule tilbagetrukket fra facaden. Bygningen har 5 fag mod Corso Vittorio med høje forretningsåbninger og numrene 200-296. Facaden er i okkerfarvet puds med høje vinduer i profilerede karme under vandrette overliggere. Smalle vandrette gesimser løber under alle vinduesrækker og smalle søjler af tilhugne sten beskytter hushjørnerne. Stueetagens facade har et indridset stenmønster.
Mod Via Sora er der 7 fag med samme facadeudskmykning. Dog har stueetagen kun én høj butiksåbning med nr. 44, hvorefter der sidder en række små uindrammede vinduesbuer kun afbrudt af en profileret indgangsportal i nr. 45. Yderst til højre er der en firkantet garageport med nr. 46.

Ved siden af er nabohuset også hjørnehus mod Via del Pellegrino. Der er tale om et 4-etagers hus med 2 fag vinduer i en hvidkalket facade. Vinduesudformningen tilstræber en vis lighed med naboen til venstre, dog er det kun førstesalens vinduer, der toppes af overliggere. En indgangsdør uden ramme sidder i nr. 47. Den er dog kronet af en høj, pagodeagtig overligger båret af profilerede konsoller. En mindre dør til højre har nr. 48.
Mod Via del Pellegrino har huset 5 fag og 4 etager med overbygget tagterrasse samt flere etager. Ejendommen er af nyere oprindelse, med store firkantede forretningsruder med numrene 160-164 i stueetagen, hvor der på den lyst pudsede facade over nr. 162 sidder en indskriftstavle i profileret ramme. Den bærer teksten: "Ricostruita - An. MDCCCLXXIV": "Genopbygget i år 1874". Over de vandrette, fremspringende etageadskillelsesbånd sidder vinduerne i profilerede rammer med - på førstesalen - vandrette overliggere.

Litteratur om Via Sora:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 13.
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 802.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione VI Parione, Parte I / a cura di Cecilia Pericoli Ridolfini. - 1969. ----- side 98.
--- Rione VI Parione, Parte II / a cura di Cecilia Pericoli Ridolfini. - 3. edizione, 1980. ----- side 60, 62, 164.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 20 (før de nyeste fund).
Le Strade di Roma / Claudio Rendina e Donatella Paradisi. - Roma : Newton Compton editori, 2004.
- Vol 3 : P-Z --- side 1205.
Simoncini, Giorgio: Roma : le trasformazioni urbane nel Quattrocento. Vol. I : Topografia e urbanistica da Bonifacio IX ad Alessandro VI. Leo S. Olschki Editore, 2004. (L'ambiente storico : Studi di storia urbana e del territorio, X).
- side 178.
Simoncini, Giorgio: Roma : le trasformazioni urbane nel Cinquecento. Vol. I : Topografia e urbanistica da Giulio II a Clemente VIII. Leo S. Olschki Editore, 2008. (L'ambiente storico : Studi di storia urbana e del territorio, XII).
- side 40, 296, 494.
Info.roma.it: Via Sora.
www.borgato.be: Via Sora.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 17.2.2024 og sidst opdateret d. 26.2.2024