ANNAS ROM GUIDE

Via di San Salvatore in Campo

Se over nr. 33 på Kort over den midterste del af Campo de' Fiori-Turen

Denne lille gade løber rundt om Kirken San Salvatore in Campo i Rione Regola, vest for Via Arenula. Den forbinder Via degli Specchi i nord med Via di San Paolo alla Regola i syd, men gør dette med en "knibtangsbevægelse", hvor den fra syd når op til Pladsen foran Kirken, Piazza di San Salvatore in Campo, og derefter både fortsætter op langs Kirkens vestmur - og samtidig drejer mod øst for at gå langs med Kirkefacaden og de par huse, der følger herefter, for derpå at dreje op mod Via degli Specchi.

Gaden har naturligvis navn efter Kirken, men den kalkerer et ældre gadeforløb, der muligvis har været således lige fra Antikken, da det løb langs med og rundt om det Mars-Tempel, som den romerske konsul og hærfører Decimus Junius Brutus Callaicus, der efter sine sejre i Galicien i år 137 vendte hjem til Rom, lod opføre i år 133 på det sted, hvor Kirken meget senere kom til at ligge. I kældrene under Kirken og gadens huse findes der stadig rester af de søjlerækker, som omgav Templet.

EN TUR GENNEM GADEN:

Hvis man starter turen fra Via di San Paolo alla Regola står det store Palazzo del Monte di Pietà til venstre langs hele gadens vestside, mens østsiden til højre starter med 3 mindre og mere beskedne, ældre beboelsesejendomme.

Herefter udvider gaden sig mod øst til Piazza di San Salvatore in Campo, hvor Kirkefacaden rejser sig på Pladsens nordside.

Den venstre del af gadens "knibtang" fortsætter herefter mod nord mellem Palazzo del Monte di Pietà på venstre side og Kirkemuren på højre side. På hjørnet mod Via degli Specchi sidder på Kirkemuren et lille Madonna-billede.

Den højre del af "knibtangen" drejer som nævnt mod øst langs Kirkefacaden og de huse, der ligger til højre for denne. Først kommer et lille, smalt hus og derpå det såkaldte "Palazzetto Lancia" med den bemalede facade.

Efter endnu et hus drejer gaden mod nord og løber ud i Via degli Specchi. Det sidste hus fylder hele gadens vestside og har således 3 facader: én mod syd og denne del af Via di San Salvatore, én mod vest og den del af Via di San Salvatore og én mod nord og sydsiden af Via degli Specchi. Dette hus stammer fra 1600-tallet og har tilhørt Arciconfraternita dei Bergamaschi, som det kan ses på indskriftspladen over hovedindgangen.

Inden den nordgående drejning har vi på Via di San Salvatores sydside, der udgøres af hjørnehuset ud mod Pladsen, Collegio dei Missionari dello Spirito Santo. Det er ombygget i 1800-tallet, men oprindeligt fra 1500-tallet. Og ved siden af et lille 1500-tals hus, som tilhører samme Kompleks.

Den sidste, lille nordgående del af "knibtangen" har på højresiden mod øst en sidefacade af Palazzo Fredi, som har hovedfacade ud mod Via degli Specchi.

 

 

Litteratur om Via di San Salvatore in Campo:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort, 18.
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 776.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione VII Regola, Parte I - 3. edizione / a cura di Carlo Pietrangeli. - 1980. ------- side 8, 36-40.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 21 (før de nyeste fund).

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 2.12.2014 og sidst opdateret d. 6.12.2014