ANNAS ROM GUIDE
Nyt fra Anna
Hvad der er undervejs i Annas Rom Guide netop nu!

d. 5. April 2021:

 

I 1504 var den pavelige påskemesse centrum for en større skandale. Påskelørdag havde Pave Julius II celebreret messe og skulle bagefter til de tilstedeværende Kardinaler, Biskopper og Ambassadører uddele de af ham velsignede " Agnus Dei" (medaljoner af voks med den ene side præget i relief med billedet af Guds Lam). Først trådte de højest rangerende frem, Camerarius og Vicecanceliere, som modtog dobbelt portion af medaljonerne, mens Kardinalerne fik en vis størrelse og mængde og almindelige præster færre og mindre voksmedaljoner. Så blev det Ambassadørernes og Conservatorernes tur og da kunne Venedigs Ambasadør (kaldet Orator Venetorum) og Første-Conservatoren Paulus Planca åbenbart ikke blive enige om, hvem af dem, der havde den højeste rang. De gik nemlig begge frem og Paolo Planca skubbede da til Venedigs repræsentant, der nærmest faldt til jorden ved det kraftige stød. Deraf blev han så fornærmet, at han gik uden at modtage Agnus Dei. Paven havde ikke set optrinet, men da han senere tilkaldte Venedigs Ambassadør og fik det fortalt, også at denne "var ligeglad med vokset", men fornærmet på sin stats vegne, så bebrejdede Paven Paolo Planca hans opførsel og fratog ham hvervet som Conservator! Det skabte stor opstandelse blandt de andre embedsmænd og Kardinalerne Colonna og Cesarini, som var Planca's svoger, gik i forbøn for ham, så han fik sit hverv igen.

Paolo Planca's fulde navn i Rom var Paolo Planca Incoronati. Hans familie havde rødder i den spanske familie Coronati de Planca, men i Rom - hvor de slog sig ned i slutningen af 1300-tallet - ændredes navnet. Familien fik stor succes, kom til at beklæde mange høje, offentlige hverv og skabte sig rigdom og ejendomme, samt stor betydning og indflydelse.

En stor del af deres ejendom lå mellem Tiberen og Via di Monserrato, hvor de besad så stort et område, at man ligefrem kaldte det "Incoronati-familiens len" eller "Monte Planca Incoronati". Familiens magt har muligvis været en torn i øjet på Pave Julius II, eftersom han i 1508 beordrede den nye paradegade Via Giulia anlagt tværs igennem Monte Planca Incoronati. På det tiloversblevne område aftalte Paolo Planca Incoronati i 1510 med Giuliano Leni, at denne for ham skulle bygge 20 nye småhuse til udlejning på jorden mellem Via Giulia og floden. De små boliger udlejede Planca primært til småforbrydere, prostituerede og ruffersker, skumle værtshuse, fattige logerende og uærlige personer. Måske som en hævn mod Pavens beslutning.

Under familien hørte også en lille kirke, som kaldtes San Nicola degli Incoronati og først forsvandt i 1940, da man ryddede grundene mellem Via Giulia og Lungotevere dei Sangallo. Også et af familiens huse ved Via Giulia forsvandt i denne forbindelse. Men andre ejendomme er bevaret og kan stadig ses i Via di Monserrato. Her ligger med indgang i nr. 152 Palazzo Incoronati, familiens hovedpalæ, og overfor står stadig et hus, der muligvis er det, som et familiemedlem i 1569 solgte fra. Over portalen i nr.152 kan man stadig ses familiens våben i relief.

Der er nu i Annas Rom Guide blevet tilføjet sider om familien Incoronati, Monte Planca Incoronati og Palazzo Incoronati. Desuden har naboejendommen i Via di Monserrato nr 149, Palazzo D'Aste, fået en side ligesom nabohuset til højre, Palazzo Bossi, der er bygget på en sammenlægning af to 1400-tals huse, Casa di Arrigo Andreottini og Casa di Pietro Altissera.

Udover sider om disse huse har Annas Rom Guide nu også fået sider om personer, der havde tilknytning hertil: Arrigo eller Enrico Andreottini og hans familie, samt Pietro Altissen, som arbejdede i den romerske Kurie i mange år og endte som Pave Innocens VIII's huskapellan og sekretær.

 


Mine tidligere nyhedsbreve kan ses på denne side.

Er du interesseret i at modtage et månedligt nyhedsbrev, når jeg opdaterer denne side, kan du tilmelde dig her.

Har du spørgsmål eller kommentarer, så skriv til mig her.

NB: hvis du ikke får svar fra mig i løbet af få dage, kan det være, at der er noget galt med din e-mail-adresse. I så fald beder jeg dig venligst genfremsende din e-mail-adresse skrevet i mail-teksten!
Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Bøger og links om Rom
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - sidst opdateret d. 5.4.2021