ANNAS ROM GUIDE
Ciolli-familien

Ciolli, Cioli, eller Ciole var slægtsnavnet på en lang række italienske stenhuggere, billedhuggere og arkitekter, der virkede i det 15. - 17. århundrede. Mange af disse håndværkere og kunstnere var medlemmer af en familie, som stammede fra byen Settignano, andre har måske også hørt til familien eller blot båret samme navn. Nedenfor følger en optegnelse af de kunstnere med navnet Ciolli, som har haft relation til Rom.

Michele Cioli var billedhugger i Settignano og fader til sønnerne Ciolo, Giovanni Battista og Simone di Michele Cioli. Han arbejdede fra omkring 1501 udelukkende i Toscana, men hans sønner drog til Rom for at arbejde på den nye Peterskirke. Michele's fader var billedhuggeren Piero di Cioli, som fra 1427 arbejdede i Toscana.

Francesco Antonio Cioli var guldsmed og stammede fra Siena, men arbejdede i Rom fra 1508 til 1539/1540. Han var medlem af guldsmedelauget Università di Sant'Eligio og døde på et tidspunkt før april 1541.

Antonio Cioli var stenhugger og søn af en vis Matteo d'Adodio (måske den nedenfornævnte Matteo Cioli? Han arbejdede fra 1513 på byggeriet af den nye Peterskirke. I 1552 udførte han desuden noget stenhuggerarbejde i Villa Giulia.

Matteo Cioli nævnes som arbejdende som stenhugger i 1542 sammen med Domenico Fancelli i San Pietro in Vincoli. Måske drejer det sig om billedhuggeren Matteo di Jacopino Ciolli fra Settignano, men denne arbejdede ellers udelukkende i Toscana. Matteo anses for at være broder til billedhuggeren Raffaello di Giovanni Cioli, der kun arbejdede i Toscana.

Bernardino Cioli var stenhugger og arbejdede i 1542/1543 på de 12 søjler ved prædikestolen i Peterskirken.

Giovanni Battista Cioli, også blot kaldet Battista, var stenhugger og arbejdede i Rom fra 1546. Han var søn af Michele Cioli og broder til Ciolo og Simone di Michele Cioli og onkel til Alessandro og Giulio Cioli. I Rom arbejdede han først sammen med sine andre slægtninge Pierantonio og Pietro Cioli i 1546. I 1552-1553 udførte Giovanni Battista sammen med broderen Simone stenhuggerarbejder på Kirken Sant'Andrea og samme år menes han også at have arbejdet på Villa Giulia. I 1561 kom nevøerne Alessandro og Giulio til Rom for at arbejde sammen med ham på Peterskirken under Michelangelo's ledelse. Her huggede de i 1567 kapitæler til kuppelsøjlerne.

Valerio di Simone Cioli var født i 1529 eller 1530 i Settignano som søn af Simone di Michele Cioli, som opdrog og uddannede ham til billedhugger, hvorefter far og søn arbejdede sammen i en årrække. I 1548-1549 var Valerio imidlertid i Rom, hvor han arbejdede for Raffaello da Montelupo. I årene 1554-1561 ernærede han sig ved at restaurere, udbedre og forbedre de antikke fund, som det nu var på mode at opstille i de fornemme hjem. Valerio arbejdede først for Giuliano Cesarini og derpå for Kardinal Ippolito d'Este. Herefter drog han hjem og arbejdede blandt andet i Firenze. Omkring 1583 kom han atter til Rom, hvor han udførte et portræt af Pietro Paolo Mignanelli til dennes gravmæle i Santa Maria della Pace og et krucifiks til Cappella di Santa Severina i San Giovanni in Laterano. Fra 1589 var Valerio atter i sin hjemegn og han døde i Firenze den 25.12.1599.

Simone di Michele Cioli var stenhugger og billedhugger og født omkring år 1500 i Settignano som søn af billedhuggeren Michele Cioli og bror til Ciolo og Giovanni Battista Cioli. Fra 1515 arbejdede han på Casa Santa i Loreto, hvorefter han tog til Bologna og Orvieto. I 1529 eller 1530 fik han sønnen Valerio di Simone Cioli, som han opdrog og uddannede til billedhugger, hvorefter far og søn arbejdede sammen i en årrække. I 1552-1553 udførte Simone sammen med broderen Giovanni Battista stenhuggerarbejder på Kirken Sant'Andrea i Rom.

Ciolo Cioli var stenhugger og huggede kapitæler til søjlerne i Peterskirken i årene 1554-1560. Han var søn af billedhuggeren Michele Cioli fra Settignano og broder til Giovanni Battista Cioli og Simone di Michele Cioli.

Alessandro Cioli var stenhugger og muligvis født i Firenze, selvom man først hører om ham i Loreto omkring 1521/1522. I 1561 kom han til Rom sammen med sin onkel Giovanni Battista og Giulio Cioli, som antagelig var Alessandro's broder. I Rom kom familien til at arbejde for Michelangelo under byggeriet af den nye Peterskirke. I 1573 udførte Alessandro gravmælet for Pave Niccolò IV i Santa Maria Maggiore efter et forlæg af Domenico Fontana. I 1582 arbejdede han som stenhugger på facaden til Kirken Santa Maria di Monserrato. Han udførte også gravmælerne for Pave Pius IV og for Kardinal Serbelloni ved siden af højalteret i Kirken Santa Maria degli Angeli. Forlægget til disse var tegnet af billedhuggeren Gianozzo.

Giulio Cioli var stenhugger og nevø til stenhuggeren Giovanni Battista Cioli. I 1561 kom han sammen med broderen Alessandro til Rom for at arbejde sammen med sin onkel på Peterskirken under Michelangelo's ledelse. Her huggede de i 1567 kapitæler til kuppelsøjlerne. I 1591 arbejdede han på kuplen og lanternen og desuden på facaden til Kirken Santissimo Nome di Gesù. Han udførte også en løve til Capitol efter tegning af Matteo da Castello. Efter 1591 hører man ikke mere til Giulio.

Giovanni Battista Cioli eller Ciolli var billedhugger og arkitekt og arbejdede i Rom, hvor han kendes fra år 1686, hvor han udførte noget arbejde på tabernaklet i Kirken San Giacomo a Scossacavalli. I år 1700 nævnes han som arkitekt på Kirken San Paolo alla Regola og i 1703 udførte han en statue af San Fausto til kolonnaden foran Peterskirken. Måske var han i familie med Giacomo Ciolli.

I 1693 boede der en Signor Andrea Cioli i Via Panisperna, hvor han ejede et hus på det stykke af gaden, som går fra Via dei Serpenti og op til Kirken San Lorenzo in Panisperna. Den 14. april 1693 fik han af Kommunen tilladelse til at lave en kloak eller latrinkule med et brønddæksel i travertin og en afløbskanal, der førte spildevand fra hans hus til kloakken.

Giacomo Ciolli eller Cioli var arkitekt og arbejdede i Rom, hvor han kendes fra 1704. Han var muligvis i familie med Giovanni Battista Cioli. - Læs mere om Giacomo Ciolli og hans værker.

I 1725 hører vi om arkitekten Domenico Cioli, der sandsynligvis stammede fra Rom, men udelukkende arbejdede i Polen.

Litteratur om Ciolli-familien:
Allgemeines Künstlerlexikon. München, Saur, 1992-.


Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 17.11.2007 og sidst opdateret d. 23.9.2010