ANNAS ROM GUIDE
Particappa-familien

Familien Particappa var en gammel romersk familie, der især mødes i Rom i slutningen af 1400-tallet og i 1500-tallet. De havde ejendomme i Rione Monti og et hus i Via di Sant'Angelo in Pescheria bagved Portico d'Ottavia, Casa Particappa, og et af familiens medlemmer, Lorenzo Particappa, var Caporione i dette område, Rione Sant'Angelo. Et andet familiemedlem, Mariano Particappa var Guardiano del Gonfalone i et religiøst broderskab der havde fået sin endelige form og godkendelse i 1486 med navnet Confraternita dl Gonfalone og mødested i Kirken Santa Lucia del Gonfalone i Via dei Banchi Vecchi.

En Renzo Particappa, der var fiskehandler i større målestok, måske grossist, købte på et tidspunkt i 1300-tallet en bygning i form af et tårn, Torre Soricara, af en kollega fra Grassi-familien. Tårnet, som i 1481 overgik til Ospedale della Consolazione, ligger stadig mellem Via di Portico d'Ottavia nr.25 og Via di Sant'Angelo in Pescheria. Familien må også have haft tilknytning til Quirinalområdet, da Armellini (se litt.note 1 nedenfor) fortæller, at der i den gamle, nu forsvundne Kirke San Salvatore de Cornutis, som lå ved nutidens Via XXIV Maggio, hvor nu Palazzo Rospigliosi ligger, var flere gravmæler for familiens medlemme, blandt andet for "Madonna Giovanna di Rienzo dei Particappa".

Familiens våben havde nederst blå bund og øverst 3 sølvbånd på rød bund.

Af Particappa-familien's medlemmer kender vi:

Renzo Particappa, som i 1300-tallet købte Torre Soricara (se ovenfor). (Er det mon den samme Renzo, som var gift med Giovanna (se nedenfor)?)

Rienzo dei Particappa, gift med Giovanna (se nedenfor). (Er det mon den samme Renzo, som i 1300-tallet købte Torre Soricara (se ovenfor)?)

Giovanna di Rienzo dei Particappa, som blev begravet i Kirken San Salvatore de Cornutis.

Giacomo "Perlicappa", som bestred hvervet som "Conservatore" i 1430.

Cola Particappa, der tilsyneladende boede i Rione Sant'Angelo (måske i det ovenfor nævnte Torre Soricara, som var i familiens eje fra engang i 1300-tallet til senest i 1481).

Gregorio Particappa, som var far til Lorenzo Particappa ifølge et dokument fra 1480, hvor denne omtales således: "Nobilis vir Laurentius Gregorii de Particappis de regione Sancti Angeli".

Lorenzo Particappa, der var Caporione i dette område, Rione Sant'Angelo. Måske er han identisk med den "Laurentij Particappa", der i 1451 var gift med en Donna Hieronyma. Det var muligvis denne Lorenzo, der den 20. December 1480 solgte et stykke af den stenplade, som brugtes til salg på fisketorvet Pescheria i ruinerne af Portico d'Ottavia. Køber var Ospedale di Santa Maria dellea Consolazione, som allerede ejede en del af pladen, mens en større del ejedes af Kirken Sant'Angelo in Pescheria. Ved købet blev Hospitalet nu ejer af en sjettedel af stenpladen! Pladen befandt sig foran den gamle Tårnbygning ("Torre dei Grassi"). Handelen blev attesteret af notaren Iohannes Paulus de Sethonicis. Lorenzo kaldes i dokumentet, som kan ses i sin helhed i Bianchi's bog (se litt.note forneden) og på Nettet, "Nobilis vir Laurentius Gregorii de Particappis de regione Sancti Angeli". Lorenzo var altså søn af en Gregorio Particappa!

Paolo Particappa.

Paolo Giovanni Particappa, der i 1414 var gift med en Giacobella.

Mariano Particappa, der var Guardiano del Gonfalone i et religiøst broderskab der havde fået sin endelige form og godkendelse i 1486 med navnet Confraternita dl Gonfalone og mødested i Kirken Santa Lucia del Gonfalone i Via dei Banchi Vecchi. Broderskabet fremførte i første halvdel af 1500-tallet et slags religiøst skuespil - som det dengang var skik. Som regel afholdtes disse "Sacre Rappresentazioni" ("Hellige Opførelser/Forestillinger") Langfredag med fremstilling af Jesu sidste dage og med store tilskuerskarer. Til fremførelsen hørte naturligvis også tekster og i Broderskabets arkiv findes der kopier af de vers, som brugtes i årene 1511 til 1524. Forfatterne til teksterne er angivet som Mariano Particappa, Bernardo di Maestro Antonio Romano og Giuliano Dati, hvoraf den sidste, der tidligere havde fået trykt lignende tekster, antagelig har været hovedophavsmand. Teksterne skal være blevet trykt i Rom for første gang i 1492 og senere genoptrykt flere gange, blandt andet i 1496 af Johann Besicker og Andreas Fritag. Selve fremførelsen blev foretaget af unge mænd fra områdets rige og betydningsfulde familier, efter at de øvrige medlemmer af Broderskabet, iklædt hvide kapper og hætter, var gået i procession fra deres kapel Oratorio del Gonfalone ved Kirken Santa Lucia Vecchia ad Via del Pellegrino, over Campo de' Fiori, ad Via dei Giubbonari og Via del Portico d'Ottavia, gennem Ghetto'en og rundt om Marcellus-Teatret, bagom Capitol og over Foro Romano, under Titus-Buen og ind i Colosseum, hvor de havde stillet sig op på hver side af den opsatte scene. Under fremførelsen af Kristi Lidelse og Død ("La Passione di Cristo") piskede medlemmerne sig og efter opførelsen bar de "den døde Kristus" tilbage til kapellet, hvor de badede deres sår i krydret vin og derpå samledes til et fælles måltid (Se litt.note 2 Newbigin nedenfor).

Mario Particappa, der i 1533 omtales som fader til sønnen Sebastiano : "Nob. Dom. Sebastianus de Particappis filius Dni Marii", bestred hvervet som Conservatore i 1519 (fra 1. Oktober), som Caporione for Rione Sant'Angelo i 1530 (fra 1. Juli) og som Priore dei Caporioni i 1533 (fra den 1. April med betegnelsen "fra Sant'Angelo"), samt endnu en gang det som Conservatore fra 1. Januar 1543, hvor han betegnes som værende fra Rione Sant'Angelo.

Sebastiano Particappa, der i 1533 omtales "Nob. Dom. Sebastianus de Particappis filius Dni Marii", var altså søn af Mario Particappa og gift med Porzia Boccamazza , samt far til Ottavio Particappa ifølge disse omtaler fra 1565: "Dna Portia Buccamatia uxor q. D. Sebastianj Particappae" og "Mag. Dom. Octavius filius q. Sebastinaj Particappa". Sebastiano beklædte i hvert fald 4 gange à 3 måneders varighed embedet som "Caporione" for Rione Sant'Angelo: i 1535 (fra den 1. Oktober), 1543 (fra den 1. Juli), 1548 (fra den 1. Januar), og 1550 (fra den 1. Juli). Om det også var denne Sebastiano, der beklædte embedet fra 1. Oktober 1599, er imidlertid ikke sikkert, da det - så mange år efter det sidste hverv - kan dreje sig om en yngre slægtning, som denne gang iøvrigt også var fra Rione Monti, hvor familien jo også ejede huse.

Ottavio Particappa, som var søn af Sebastiano Particappa og Porzia Boccamazza, omtales i 1565 således: "Mag. Dom. Octavius filius q. Sebastianj Particappa". Han var Caporione fra 1. Januar til 1. April i 1565. I listen over embedsudøvere er der ikke angivet for hvilken Rione, han var valgt. Det er muligvis denne Ottavio, der senere kaldes Ottaviano Particappa (se nedenfor).

Ottaviano Particappa, som måske er identisk med den Ottavio Particappa, der er omtalt ovenfor, var Caporione i 3 perioder (i 1572 (fra 1. April for Rione Sant'Angelo), 1578 (fra 1. Oktober for Rione Monti), og 1581 (fra 1. Oktober for Rione Sant'Angelo), samt Conservatore i 1583 (fra 1. Juli for Rione Ripa. Hans navn anføres forøvrigt her som Ottaviano (Ottavio); og fra den 1. Oktober 1587, også denne gang for Rione Ripa og anført med begge navneformer.

Sebastiano Particappa, der var Caporione for Rione Ripa fra den 1. Oktober 1633 og året ud, samt for Rione Sant'Angelo fra den 1. Oktober 1638. De 2 kvarterer grænser op til hinanden nede ved floden og Particappa's ejendomme ved Sant'Angelo in Pescheria lå jo i dette nabolag.

Vincenzo Particappa (også kaldet Vincenzio Particappa), der i perioder af 3 måneder var Caporione for Rione Sant'Angelo i 1574 (fra den 1. Oktober ), 1580 (fra den 1. Januar), 1585 (fra den 1. Oktober), 1589 (fra den 1. Oktober), 1594 (fra den 1. Januar), 1609 (fra den 1. Oktober, hvor han erstattede Giovanni Francesco Formicini ) og i 1622 (fra den 1. April).

Litteratur om Particappa-familien:
Amayden, Teodoro: La Storia delle Famiglie Romane. Arnoldo Forni Editore. Volume II.
- side 138-139.
(1) Armellini, Mariano: Le chiese di Roma dal secolo IV al XIX. Tipografia vaticana, 1891.
- side 264.
Bianchi, Lorenzo: Case e torri medioevali a Roma. Vol I. "L'Erma" di Bretschneider, 1998.
- side 216, 240, 241, 242.
Dominicis, Claudio De: Membri del Senato della Roma Pontificia : Senatori, Conservatori, Caporioni e loro Priori e Lista d'oro delle famiglie dirigenti (secc. X-XIX).
- side 59, 63, 69, 116, 118, 119, 122, 124, 125, 131, 135, 136, 138, 139, 140, 142, 144, 146, 148, 153, 159, 164, 167, 351.
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori.
Rione XI. A cura di Carlo Pietrangeli.
- 1979: side 40.
(2) Newbigin, Nerida: Judas and the Jews in the Easter Palys of the Roman Confraternity of the Gonfalone. i: European Medieval Drama. Vol 3, 2000.
- side 19-39.


Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 18.4.2010 og sidst opdateret d. 8.9.2015