ANNAS ROM GUIDE

Porta San Giovanni

Porta San Giovanni er en byport i den Aurelianske Mur, som byggedes i perioden 270-282 under Kejserne Aurelian og Probus og stadig kan ses næsten intakt rundt om hele den ældre bykerne i Rom.

Portbyggeriet blev påbegyndt i 1563 under Pave Pius IV og færdiggjordes under Pave Gregor XIII (1572-1585). I disse år blev Lateran-området nyanlagt, planeret og reguleret efter de nye gadeforløb og i den forbindelse blev det bestemt, at den tidligere byport Porta Asinaria, som ligger lidt længere mod sydvest og stammer fra Murens opførelse med udvidelser 401-402 under Kejser Honorius, skulle lukkes og erstattes af en ny og bredere Port.

Gennem Porta San Giovanni ledes trafikken inde fra byen over Piazza di Porta San Giovanni, ud af byen og mod sydøst over Piazzale Appia til Via Appia Nuova og de nyere forstæder.

Porta San Giovanni er opført i et noget højere niveau en den gamle Byport, hvor niveauet endog allerede var blevet hævet én gang, måske for at undgå fugtproblemer fra den nærliggende underjordiske vandkanal Marrana Mariana.

Man mener, at det var arkitekterne Giacomo del Duca og Giacomo della Porta, der i 2 på hinanden følgende perioder (1563 og 1573-1574) tegnede Porten og stod for byggeriet. Den har en elegant profil, der mere leder tanken hen på indkørslen til en villa end på et militært anlæg. Her er ingen fæstningstårne og forsvarsværker, når der ses bort fra Muren selv og det faldgitter, som lukker for adgang.

 

Porta San Giovanni - ved Piazza Porta San Giovanni

Især ydersiden af Porta San Giovanni er smuk og elegant som velkomst til byen. Siderne er beklædt med indtil flere flade søjler sat udenpå hinanden og bygget op af skiftende tilbagetrukne og fremhævede bånd. Samme slags frise løber rundt langs portbuen og foroven bærer bue og søjler en meget høj og moduleret frise med en indskriftssten under et svungent gavlfelt i midten og relieffer og smalle balustrader i siderne. Alt beklædt med marmor, hvoraf i hvert fald noget stammer fra Porta Asinaria, der ved den lejlighed blev strippet for det meste af sin udsmykning.

Inskriften over Porten lyder: "Gregorius XIII Pont. Max. - publicae utilitati et - urbis ornamento Viam - Campanam constravit - Portam exstruxit - anno MDLXXIIII - pont. III": "Pave Gregor XIII lod Via Campana anlægge og denne Port udbygge til offentlig brug og Byens pryd i året 1574, det 3. år i hans pontifikat". Her kaldes vejen udenfor "Via Campana": Vejen ud i Campagna Romana, det vidstrakte landområde syd for Rom og vejen til Campania-regionen ved Napoli. Den første del af vejen var sammenfaldende med den gamle Via Asinaria, som havde givet navn til den tidligere Byport.

Indersiden af Porten, der vender mod Piazza di Porta San Giovanni, er mere prunkløs. Her er der mest teglsten og kun enkelte marmorkonsoller og smalle lister og rammer i samme materiale.

Harder og Scheving (se litt.note 1 nedenfor) skriver malende: "Porten var i sin tid en af indfaldsvejene for oplandets bønder og, før byen gik over sine bredder, det første man så af Rom, når man kom rejsende fra Napoli". Desuden anfører Simoncini (se litt.note 2 forneden), at det drejede sig om en "pavelig port", idet der fra den også var adgang til den vej, som førte til Pavens ejendom i Mondragone.

Porta San Giovanni åbnedes i 1574. Men ifølge Simoncini (se litt.note 2 forneden) blev arbejdet påbegyndt allerede i 1563, hvor Paven den 24. August udskrev en skat til brug for byggeriet. Dette blev i denne første periode ledet af Giacomo del Duca, mens de senere arbejder (fra 1573) blev ledet af Giacomo della Porta.

I den første byggeperiode blev Via Campana, som ledte ud af byen, rettet til som vi ser det af Via Appia Nuova idag. Efter åbningen af Porta San Giovanni blev denne hurtigt anset for den vigtigste indfaldsvej til Rom sydfra og det var derfor oplagt, at Gregor XIII også satte ind her med at udvide og udsmykke Porten med den ydre travertinbeklædning. Disse arbejder blev, som nævnt ovenfor, ledet af Giacomo della Porta.

Den 22. August 1573 lod Paven udbetale 700 scudi til brug for arbejdet ved byggeriet, som altså allerede var sat i gang på dette tidspunkt, eller blev det snart efter. At Jubelåret 1575 nærmede sig med forventet tilstrømning af pilgrimme, var vel medvirkende til, at udvidelsen af Porta San Giovanni kom netop nu.


MED RØDT:
1: S.Giovanni Kirken
2: Trappe til Sala del Concilio
3: Sala del Concilio
4: Loggia dei Benedizioni
5+6+7: Korridor
8: Cappella di San Silvestro
9: Scala Santa
10: Loggie Vecchie
11: Sancta Sanctorum
12: Sal foran Sancta Sanctorum
13: Triclinio Leoniano
14: Casa dei Penitenzieri
15: Oratorio di San Nicola
16: Camera di Innocenzo II
17: Battistero
18: Oratorio di Santa Croce
19: Torre degli Annibaldi mm.
Porta Asinaria ses som nr. 9 (sort farve) på planen over nogle af de bygninger som har ligget (rød farve) og nu ligger (sort farve) på Lateran-området:
Kort over Lateran-området med tidligere og nuværende bygninger

MED SORT:
1: S.Giovanni Kirken
2: Kloster
3: Battistero
4: Cappella Santa Rufina og Cappella di San Venanzio
5: Obelisco Lateranense
6: Palazzo Lateranense
7: Scala Santa og Cappella del Sancta Sanctorum
8: Triclinio Leoniano
9: Porta Asinaria
10: Porta San Giovanni
11: Ospedale San Giovanni
12: Ospedale delle Donne

----- Fotos fra Pladsen ---------- Kort over Piazza di Porta San Giovanni gennem tiden -----
----- Læs om den gamle Campus Lateranensis ---------- Læs om Piazza di San Giovanni in Laterano -----

 

Litteratur om Porta San Giovanni:
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori. ----- Rione I, Parte Prima - Monti. / A cura di Liliana Barroero. 1982.
- side 17.
(1) Harder, Thomas og Hans Scheving: Rom. Gyldendals Bogklubber, 1990. - Ny udgave, Samleren, 2000.
- side 253.
Quercioli, Mauro: Le mura e le porte di Roma. 2.ed. Newton Compton editori, 1993.
- side 194-197. -
RomArcheologica : guida alle antichità della città eterna. Elio de Rosa editore. - 9. Itinerario: Mura e vie consolari, 2: Via Tuscolana, Via Latina, Via Appia, Via Ostiense, Via Portuense, Via Aurelia, Via Trionfale. Settembre 2000. --- side 4-5.
(2) Simoncini, Giorgio: Roma : le trasformazioni urbane nel Cinquecento. Vol. I : Topografia e urbanistica da Giulio II a Clemente VIII. Leo S. Olschki Editore, 2008. (L'ambiente storico : Studi di storia urbana e del territorio, XII).
- side 191, 215, 277, 293-294.
Romeartlover.it: Porta S., Giovanni.
Wikipedia: Porta San Giovanni (Rome) (engelsk tekst).
Wikipedia: Porta San Giovanni (Roma) (italiensk tekst).
Wikipedia: Porta San Giovanni (tysk tekst).

Tilbage til:
Celioturen
Esquilinturen

Fotos fra:
Celio-området
Esquilin-området

Kort over:
Celio-området
Esquilin-området

Steder i:
Celio-området
Esquilin-området

Seværdigheder i:
Celio-området
Esquilin-området

Personer fra:
Celio-området
Esquilin-området

Turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 3.6.2012 og sidst opdateret d. 4.6.2012