ANNAS ROM GUIDE

Balneae Naeratii Cerealis

samt måske Naeratius-familiens store ejendom og måske Domus Palmati


Den romerske adelsmand og Konsul i 358 efter Kristus Naeratius Cerealis ejede på dette tidspunkt et privat badeanlæg på Esquilinhøjen, der hvor der idag ligger en husblok mellem Via Cavour, Via dell'Esquilino, Via Daniele Manin og Via Farini.

Anlægget blev udgravet i 1873 under byggeriet af de første husblokke i den nye udstykning, hvor tidligere det store landsted Villa Peretti-Montalto-Negroni havde ligget. Fundet, der bestod af fundamenter og et større antal skulpturer og bygningsfragmenter, blev desværre kun overfladisk studeret og registreret, fordi det hastede med byggeriet.

Blandt fundene var en indskrift, der angav ejerens navn: "Naeratius Cerealis v.c., cons.ord., conditor balnearum censuit" : "Naeratius Cerealis, en fremragende mand (det vil sige: af senator-standen), ordinær konsul, bygherre/ejer af badeanlægget".

Et "balneum" eller "balineum" var et privat bad eller enkelt bad, det vil sige et badeværelse i et almindeligt hus (modsat begrebet "Thermae", der er en mere eller mindre offentlig badeanstalt!). Naeratius må imidlertid have ladet opføre flere baderum, da anlægget omtales i flertal ("balnearum"), og der har måske i så fald været tale om et af de lidt større private badeanlæg for det bedre borgerskab.

Sandsynligvis har Naeratius også ejet en egen bolig i nærheden, muligvis ved den gamle gade Vicus Patricius (nutidens Via Urbana), men den fornemme familie kan også have haft en større ejendom her ved badeanlægget, som Coarelli (se litt.note nedenfor) antager.

Coarelli fortæller, at Naeratius Palmatus, der var Bypræfekt i 412, måske var søn af Naeratius Scopius og barnebarn af Naeratius Cerealis. Palmatus havde ejendom på Esquilin - højst sandsynlig den ejendom, som man i 1873 udgravede resterne af. Dette "Domus Palmati" blev af Pave Sixtus III overdraget til Kirken Santa Maria Maggiore, da han genopbyggede denne i perioden 432-446. Hvordan ejendommen er kommet i Pavens - eller den romerske menigheds - hænder, vides ikke, men den omtales som "Domus Palmati beliggende tæt ved Kirken og forsynet med et badeanlæg og en ovn".

Coarelli går desuden ud fra, at ejendommen har været endnu større, da man for nyligt i krydset Via Cavour og Piazza dei Cinquecento har fundet en statue af Jupiter i et lille tempelrum med en indskrift, der beretter, at dette hørte til et hus, som var bygget af Naeratius Palmatus. Ud fra disse fund og oplysninger konkluderer Coarelli, at det hus, som man har udgravet under Kirken Santa Maria Maggiore, med stor sandynlighed har været en del af Naerati'ernes hus og at det måske derfor har været Naeratius Cerealis, som har ladet denne del af huset bygge og udsmykke med de spændende kalenderfresker.

Selvom udgravningen af Balneae Naeratii Cerealis blev hastigt gennemført, har arkæologen Rodolfo Lanciani dog nedskrevet en liste over fundene og en kort beretning om forløbet (se litt.note nedenfor).
- Det startede den 15. Februar 1873 med opdagelsen af en herme, det vil sige "en firkantet pille, der foroven ender i et portræthovede", her i form af en skægget Bacchus.
- Nogle dage senere, den 27. Februar, dukkede der så endnu flere ting op af jorden mellem ruinerne af de gamle husvægge: 3 karyatider ("kvindefigurer der i en søjles sted bærer en tagbjælke"), hver med 2 ansigter, meget smukt udført i marmor af typen "rosso antico". To af statuerne manglede hovedet og nogle manglede også hænder og fødder, mens den bedst bevarede havde øjne af forgyldt emalje.
- Desuden fandt man en statue af et barn med en lille hund; en statue af en ung mand der sad på hus, hvilende på sin venstre hæl; en barnestatue uden hovede; et fragment af en bronzeløve; forskellige søjler i marmor af typerne "giallo antico" og "nero antico" samt forskellige udsmykningsdele fra væg- og loftsfriser.
- Den 9. April var man nået til et nyt område, hvor man på 10 meters dybde fandt et hjørne af et større rum, der var beklædt med plader af cipollino-marmor. Det var her, at man fandt en søjle- eller piedestalbase med indskriften "Naeratius - Cerealis v c - cons. ord. - conditor - balnearum - censuit" (ILS 5718). På 2 af basens sider kunne man se, at nogle billeder var blevet bortraderet, mens man på den højre side stadig kunne læse teksten "Dionisius - salsabit". Måske en os ubekendt person.
- Man fandt også andre lignende bygningsdele og Lanciani forestiller sig, at de måske har stået ved hver side af indgangsdørene til badeanlægget, eller måske har båret forskellige statuer inde i rummene. To af disse baser bar ligeledes indskrifter. De var forfattet af en vis Cursius Satrius, som antagelig har været klient hos Naeratius Cerealis, og for at vise sin taknemmelighed har han dedikeret de to baser til Cerealis selv og dennes søn Naeratius Scopius. Teksterne lyder: "Naeratio Cereali v. c. - consuli ord., praef. urb., - conditori balnearum, - Cursius Satrius - patrono omnia - praestantissimo" (ILS 1245) og: "Naeratio Scopio v. c. - (f)ilio, consulari - Campaniae - Cursius Satrius - nutritor eius - patrono omnia - praestantissimo" (ILS 1246).
Den 13. April fandt man påny en indskriftsplade opsat på en af husvæggene. Desværre manglede en stor del af teksten, men måske har den omtalt en reparation af rum i forbindelse med Gladiatorkasernen samt afholdelsen af visse "ludi", forestillinger, mens Naeratius Cerealis var Bypræfekt i år 352.
- Den 20. Maj var der atter nye fund: en statue af en ung nøgen mand, en torso af Venus, et Venus-hovede med højt opsat frisure, en bronzefod i form af tre løvefødder til en lysestage, en lille bronzestatue af Gudinden Fortuna, forskellige redskaber, vægte, nåle, olielamper, krus og kopper, samt flere mønter fra forskellige perioder.

De arkæologiske undersøgelser var besværliggjorte ikke blot af hastværket med det nye byggeri, men også af områdets karakter. Det, der idag virker som et plant og lige jordstykke, var dengang et kraftigt kuperet terræn. Santa Maria Maggiore stod på den høje bakketop Cispius og dennes sider skrånede på sine steder meget stejlt og voldsomt ned i et meget lavereliggende område. Man kan danne sig et indtryk af højdeforskellene i den nærliggende Via Urbana, hvor Kirken Santa Pudenziana, der nu ligger og gemmer sig langt under gadeniveauet, dengang endog lå lidt hævet over den gamle gade. Lanciani beretter, at højdeforskellene i området kunne være på op til 17 meter, og at de antikke bygninger var bygget på denne stejle skråning og lå i flere niveauer op af denne. Ved nybyggeriet skulle man fylde terrænet op til niveau og bygge fundamenterne op heri. Det levnede kun meget smalle og ekstremt dybe skakter, hvori arkæologerne kunne arbejde. De kunne derfor ikke danne sig noget rigtigt overblik over det gamle bygningskompleks og det vides desværre stadig ikke, hvor langt dette strakte sig, og hvorledes det var anlagt. Ligesom man ikke har nogen idé om badeanlægget og ikke ville have haft det, hvis ikke det var for de fundne indskrifter. Dog mener Lanciani ud fra det almindelige konstruktionsmønster og stilen i de fundne dele at kunne slutte, at Nearatius-ejendommen er bygget i begyndelsen af det 4.århundrede.

Og hermed er vi tilbage til tidspunktet for Naeratius Cerealis' liv og virke. Det har muligvis været ham, som har ladet ejendommen bygge - og måske hørte det hus, som nu er udgravet under Santa Maria Maggiore og Piazza dell'Esquilino med til komplekset. I så fald er det sandsynligvis også Cerealis, som har ønsket denne del af huset udsmykket med kalenderfreskerne.Litteratur om Balneae Naeratii Cerealis:
Ankerfeldt, Carl: Vandringer i det antikke Rom. Schultz, 1976.
- side 208, 217, 221.
Borsari, Luigi: Topografia di Roma antica. Ristampa anastatica. Milano, Hoepli, 1897.
- side 167.
Bullettino della Commissione Archeologica Comunale di Roma. 1874.
- side 84-88: R.Lanciani: Bagni di Nerazio Ceriale. Gli Avanzi. (digital udgave)
Dessau, Hermann: Inscriptiones Latinae Selectae (ILS). Chicago, Ares Publishers Inc., 1979, Vol. I-V.
- Vol I-III, nr.:731, 1245, 5718.
Dizionario dei personaggi dell'antica Roma / a cura di Diana Bowder. Newton Compton editori, 1990.
- side 72.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. Edizione Quasar, 1991.
-kort nr.17.
Platner, Samuel Ball: A topographical dictionary of ancient Rome. Completed and revised by Thomas Ashby. Oxford University Press, cop.1926.
- side 70.
Richardson, L.: A New Topographical Dictionary of Ancient Rome. Baltimore and London, The Johns Hopkins University Press, 1992.
- side 49.
Via Cavour. Una strada della nuova Roma. A cura di Giuseppe Cuccia. Roma, Palombi Editori, 2003.
- side 141. (side 123-144: Filippo Coarelli: L'area tra Esquilino e Viminale nell'Antichità)


Fotos fra området
Kort over området
Spise og bo i området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 24.4.2011 og sidst opdateret d. 15.5.2011