ANNAS ROM GUIDE
Via dell'Esquilino

løber oppe på Esquilinhøjen på nordøstsiden af Kirken Santa Maria Maggiore mellem pladserne foran og bagved Kirken, Piazza di Santa Maria Maggiore og Piazza dell'Esquilino. Gaden ligger i kvartererne Monti, Rione I, og Castropretorio, Rione XVIII.

Navnet skyldes det højdedrag, som området udgør, nemlig Colle Esquilino, og den kvartersbetegnelse, som Kejser Augustus gav det i sin inddeling af byen i "regioner": "Regio V, Esquiliae", dækkende den del af Esquilin, som lå udenfor den gamle Servius-Byrmur.

Via dell'Esquilino udgår i nordvest fra Via Cavour ved Piazza dell'Esquilino, overfor Via Torino, og ender i sydøst ved Via Gioberti og Piazza di Santa Maria Maggiore overfor Via Carlo Alberto. Midtvejs støder sidegaden Via Daniele Manin til fra nordøst.


Vis stort kort

GADENS HISTORIE:

Denne del af Esquilinområdet var en del af det store haveanlæg Horti Lolliani - fra de sidste år før Kristi fødsel og til det 2.århundrede efter, hvor det begyndte at blive bymæssigt bebygget. Med store og rige villaer.

Man har for eksempel i 1873 under byggeriet af de første husblokke ved Via dell'Esquilino udgravet husrester fra omkring midten af det 4.århundrede. Fundet, der bestod af fundamenter og et større antal skulpturer og bygningsfragmenter, blev desværre kun overfladisk studeret og registreret, fordi det hastede med byggeriet, men det drejede sig om et privat badeanlæg, som havde tilhørt Naeratius Cerealis, der havde været konsul i år 358 efter Kristus.

Der er ligeledes under Kirken Santa Maria Maggiore og Piazza dell'Esquilino udgravet et større husanlæg, som muligvis også har været en del af Naeratius-familiens ejendom.

Også nede ved Via Gioberti's udmunding i Via dell'Esquilino har man fundet nogle ikke nærmere identificerede husrester på gadens venstre side. Og lidt længere mod øst lå der fra begyndelsen af det 4.århundrede efter Kristus den såkaldte Basilica Iunii Bassii. Denne store og pragtfuldt udstyrede bygning kunne ses i delvis ruineret tilstand helt til 1700-tallet. Senere er der under udgravninger i 1929-1930 blevet fundet rester heraf sammen med rester af et rigmandshus fra det 3.århundrede efter Kristus.

Områdets rige huse og villaer led store skader under barbarangreb og krigen mellem Byzans og longobarder. Og egnen blev øde og forladt med kirker og klostre som beboede småøer. Der hvor nutidens Via Manin starter, lå Kirken Santi Cosma e Damiano, som skulle være grundlagt af Pave Symmachus i årene 498-514. Den lå tilsyneladende på det, der idag er Via dell'Esquilino, eller nord for denne, mens Kirken San Luca i hvert fald fra før 1300-tallet lå lidt længere nede mod Piazza dell'Esquilino.

I den østlige del af Via dell'Esquilino blev Basilica Iunii Bassii omkring 480 omdannet til Kirken Sant'Andrea Cata Barbara og fik i 1266 tilknyttet et hospital for patienter, der led af sygdommen Helvedes-ild, der hærgede en del på den tid. Hospitalet lå iflg. Lanciani (se litt.note nedenfor) på den jord, som senere kom til at huse karréerne på det første stykke af Via Gioberti.

Med Renæssancen genopvækkedes interessen for området og de rige Kardinaler opkøbte jorden for at indrette deres pragtfulde landsteder. Hele området nord for Santa Maria Maggiore kom til at tilhøre Kardinal Montalto: Felice Peretti der senere valgtes til Pave Sixtus V i 1585-1590. Her opkøbte han blandt andet den vingård, som tidligere havde tilhørt Francesco Cappelletti og lå omkring nutidens Via Giovanni Amendola. Og her lod han opføre sit store landsted Villa Montalto, som han derpå forærede til sin søter Camilla Peretti. Indgangsporten til villa'en, kaldet Portone Viminale, lå på det sted, hvor Via Cavour idag møder Via dell'Esquilino.

Efter i nogen tid at være gået i arv i Peretti-familien, blev landstedet solgt flere gange og endte til sidst som Massimo-familiens ejendom. Og det var denne familie, der solgte jorden fra, da det nye bystyre i 1870erne vedtog en udbygning af området, der nu kaldtes "Quartiere Esquilino". Øst for selve opholdsområdet i Villa Montalto, lå der et stort område med træer, nærmest en lille skov, som nu blev udstykket til den nye bydel. Allerede omkring 1881 stod de første nye karréer færdige og de nye gader, blandt andre Via dell'Esquilino, tog form.

Området ser ganske anderledes ud idag, end det oprindeligt har gjort. Og det er ikke blot de brede gader, trafikken og de mange huse, som har ændret udseendet. Der er også blevet foretaget omfattende udjævninger af de tidligere meget udtalte højdeforskelle her ved højtoppen Mons Cispius, hvor Santa Maria Maggiore knejser. Højens sider var tidligere bådet stejle og vanskeligt passable, så visse steder har man gravet dele væk og andre steder fyldt op, så de gode og farbare gader og den store Piazza dell'Esquilino kunne anlægges. Et indtryk af områdets tidligere karakter kan man få i Via Urbana, hvor Kirken Santa Pudenziana idag ligger langt under det nuværende gadeniveau, mens den oprindeligt stod hævet nogle trin over den gamle Vicus Patricius.

Således har området i begyndelsen af Via dell'Esquilino og ned mod nutidens gader Via Cavour og Via Farini engang været stejle skrænter til bakketoppen. Arkæologen Rodolfo Lanciani beretter, at højdeforskellene i området kunne være på op til 17 meter og at de antikke bygninger var bygget på den stejle skråning og lå i flere niveauer op af denne. Andre sætter forskellen ved Via Cavour og Piazza dell'Esquilino til 8 meter (i: Via Cavour - se litt.note nedenfor). Ved nybyggeriet i 1870erne var det derfor nødvendigt at fylde terrænet op til niveau og bygge fundamenterne op heri. Men også tidligere var der blevet foretaget opfyldninger, da Sixtus V i 1585 lod Piazza dell'Esquilino anlægge for at opstille den gamle obeliskpladsen.

EN TUR GENNEM GADEN:

Gaden udgår i nordvest fra Via Cavour, overfor Via Torino. Den løber i let sydøstlig retning, det første stykke langs med Piazza dell'Esquilino med obelisken og den store trappe rundt om Santa Maria Maggiore's apsis og bagindgange.

De 5-etagers karréer mellem Via Cavour og Via Daniele Manin var nogle af de første, der blev rejst, da området blev bebygget i perioden 1870-1880. Det er store firkantede bygninger med tilhugne sten på stueetagernes facader og hushjørner, med pudsede mure på de øvrige etager, der alle har mange og høje vinduer under vandrette eller trekantede overliggere og brede, udskårne tagudhæng. Karréen på hjørnet af Via Cavour har 7 fag ud mod Via dell'Esquilino. I stueetagen er der en stor portal og 3 fag høje buer, der rummer forretningsvinduer og -indgange, på hver side af denne. Over portalen har den lave førstesal her altandøre og en bred altan med smedejernsgitter. Anden- og fjerdesalen har buede vinduer i høje, rektangulære rammer under trekantede gavlfelter, mens tredie- og femtesalen har rektangulære vinduer under vandrette overliggere. Ud mod Via Cavour har bygningen, der dækker hele gadestykket ned til Via Farini, 11 fag med samme facadeopbygning og -udsmykning, dog uden portal og altan.

En lav barakbygning med 2 store vinduesruder forbinder de to karréer på dette gadestykke. Hjørnebygningen ud mod Via Daniele Manin er identisk med den lige beskrevne, blot mangler den i stueetagen de buede rammer, som her er erstattet af enkle, smalle, rammer med vandrette overliggere. De buede vinduer er her også erstattet af rektangulære vinduer, men gavlfelter og overliggere er fordelt efter nabobygningens mønster. Karréen har 7 fag ud mod Via dell'Esquilino og 11 fag ud mod Via Manin.

Huse i Via dell'Esquilino på stykket mellem Via Cavour og Via Mani
Huse i Via dell'Esquilino på stykket mellem Via Cavour og Via Manin.
Til højre ses et hjørne af Istituto Pilo Albertelli

Sidegaden Via Daniele Manin støder til overfor Kirkens hjørne. Også bygningen efter gadekrydset er blandt de ældste i bebyggelsen. Det første hus rummer en skole, Liceo Classico Statale Pilo Albertelli, som oprettedes i 1879. Det er en lidt kedelig og slidt bygning med et højt pudset panel under vinduesrækken, der er indsat i buede rammer af tilhugne sten- eller pudskvadre. Samme slags sten udfylder resten af stueetagens facade og indrammer hushjørnerne. Facaden på de øvrige 3 etager er pudset op i en mat rød farve. Skolen har indgang midt i bygningen, mellem 4 fag vinduer på hver side, mens de øvre etager har 9 vinduer i smalle rammer med vandrette overliggere.

Den næste bygning er hjørnehuset mod Via Gioberti. Det stammer ligeledes fra den første byggeperiode 1870-1880 og har 5 etager over en høj stueetage med buede rum til forretningsvinduer og -indgange. Facaden er her og på førstesalen dækket af tilhugne stenkvadre, der er malet i lyse farver ligesom den puds, der dækker de øvre etager. Et smalt pudset bånd adskiller etagerne og giver plads til balkoner med smedejernsgitter. En i det første fag til venstre mod Via dell'Esquilino og en anden i midterfaget (efter 4 vinduer) mod denne gade. Endelig er der en stor hjørnebalkon, der spænder fra det sidste vindue mod Via dell'Esquilino og over et bredere murstykke samt det første vindue ud mod Via Gioberti. Huset har ialt 11 vinduer ud mod Via dell'Esquilino og 8 vinduer ud mod Via Gioberti. Anden- og fjerdesalens vinduer er højere end tredie- og femtesalens. Facaden er heroppe dækket af puds med indridset stenmønster, der kopierer kvadrene nedenfor. Også fjerdesalen har balkoner med smedejernsgitter, men de er anbragt forskudt for balkonerne nedenunder, nemlig ved det 3., 6., og 9. vindue - og kun ud mod Via dell'Esquilino.

gadens højre og sydlige side løber Via dell'Esquilino langs med sidemuren til Santa Maria Maggiore og dennes sidebygninger. Bygningen på hjørnet af Via dell'Esquilino kaldes "La Canonica Sistina". Den er bygget i samme stil som Cappella Sistina, der ligger lidt længere fremme, men er noget lavere, så højden passer med den apsis, som Carlo Rainaldi udførte i 1670-1676. Både sidebygninger og apsis er beklædt med teglstensfelter mellem flade søjler. Overfor indgangen til Liceo Pilo Albertelli ses den ydre facade af Cappella Sistina og efter denne skjuler en høj mur den lille indre gård, som ligger bagved og hvortil der er adgang inde fra Kirken. Over muren kan man fra gaden skimte toppen af den slanke søjle, formet som et kanonløb, som Pave Clemens VIII lod rejse i 1596 foran Kirken Sant'Antonio Abate til minde om den franske Kong Henrik IV's overgang til den katolske tro i 1593. Søjlen blev flyttet til sin nuværende plads i 1880-81. Øverst på søjlen er der på den ene side et bronzekrucifiks og på den anden side en lille statue af Jomfru Maria.

Kirkehjørnet mod Via Gioberti og Piazza di Santa Maria Maggiore er udfyldt af endnu en sidebygning, som er den ældste og stammer fra 1605, hvor Pave Paul V lod arkitekten Flaminio Ponzio stå for byggeriet. Bag bygningens mure gemmer sig Kirkens Sakristi og Dåbskapellet.

Via dell'Esquilino slutter her i sydvest ved Via Gioberti og Piazza di Santa Maria Maggiore. Lettere forskudt fortsætter gadeforløbet efter pladsen i den brede Via Carlo Alberto.


Litteratur om Via dell'Esquilino:
Bullettino della Commissione Archeologica Comunale di Roma. 1874.
- side 84-88: R.Lanciani: Bagni di Nerazio Ceriale. Gli Avanzi. (digital udgave)
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975
- side 362, 363.

Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori, 1987.
- Rione XVIII : Castro Pretorio, del 1. Di Maria Giulia Barberini.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. Edizione Quasar, 1991.
-kort nr.17 + 23.
Lugli, Piero Maria: Urbanistica di Roma : trenta planimetrie per trenta secoli di storia. Roma, Bardi Editore, 1998.
- side 126-141.
Via Cavour. Una strada della nuova Roma. A cura di Giuseppe Cuccia. Roma, Palombi Editori, 2003.
- side 17ff, 22ff, 37, 67-72, 138-141.

Fotos fra området
Kort over området
Spise og bo i området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 22.4.2011 og sidst opdateret d. 9.6.2011