ANNAS ROM GUIDE
Via degli Zingari
ligger i Rione Monti bag Piazza della Madonna dei Monti, hvor den løber (se foto) mellem denne plads i vest og Piazza degli Zingari (se foto) i øst.

Fra vest fortsætter gaden Via Baccina's forløb forbi sidegaderne Via del Boschetto på venstre side og Via dell'Angeletto på højre side. Efter den lille, blinde sidegade Via di San Giuseppe Labre på venstre side løber sidegaden Via del Sambuco skråt op mod Via Clementina. Mellem disse to sidegader ligger en bygning fra 1700-tallet, Istituto Angelo Mai, det tidligere Casa Stefanoni.

Via degli Zingari har navn efter det sted, hvor zigøjnerne samledes og slog lejr, når de i gammel tid kom til Rom til dette område, der også kaldtes "del Pozzo", måske efter det gamle sted, som kaldtes "Pozzo di Proba", måske på grund af en brønd på stedet (en "pozzo"), der også har givet navn til den nærliggende Via del Pozzuolo. Zigøjnerkvinderne gik her rundt og tilbød at spå og læse i folks hænder, mens mændene forarbejdede gryder og køkkentøj i metal.

Ved gadens begyndelse lå under Piazza della Madonna dei Monti i antikken et beboelseshus, der har tilhørt en ellers ukendt C. Sestius.

Området omkring Via del Boschetto, der på dette stykke tidligere kaldtes Via delle Carrette på grund af de mange trækvogne med varer, som havde holdeplads her i det område, kaldtes også "Contrada degli Olmi" på grund af de mange elmetræer, der voksede på Viminalhøjens skråning i det relativt øde og ubebyggede kvarter.

På hjørnet af Via degli Zingari og Piazza della Madonna dei Monti sidder et lille rundt majolikarelief af Madonna og lige til venstre herfor er der på en åben førstesals terrasse i det tidligere Casa Stefanoni indrettet et lille alter i et tidligere nymphaeum. Her står en statue af Jomfru Maria i hel figur. I nr.30 er der et alter med den korsfæstede Jesus, "Il Crocifisso", fra det 18.århundrede og på hjørnet af Piazza degli Zingari sidder resterne af endnu et lille gadealter, her er det dog kun rammen, der er tilbage.


Litteratur om Via degli Zingari:
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 895.
La Grande Guida dei rioni di Roma. 2.edizione. Newton Compton editori, 2001.
- side 86.
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori, 1973- .
- Rione XI, Monti. Del 3: side 54f.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. Edizione Quasar, 1991.
-kort nr.22.

Fotos fra gaden
Kort over området
Kort over turen
Bo og spise i området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 24.10.2004 og sidst opdateret d. 16.2.2007