ANNAS ROM GUIDE

Colonna-familien i 1200- og 1300-tallet

For familiemedlemmer i 1400-tallet og frem: Læs her!

Eller: Læs en kort fortælling om Colonna-familien

 

Petrus de Columna:

Den del af Tuscolo-greverne, som tog familienavnet Colonna, startede med en vis Pietro - Petrus de Columna - omkring 1047. Petrus var herre over store ejendomme: Slottet Castello Colona i Tuscolo området, Monteporzio, Zagarolo og Gallicano. Han blev gift med Grevinde Elena, som ejede Palestrina, der herefter også indgik i Colonna-familiens ejendom. Han var fader til sønnen Pietro Colonna.

Pietro Colonna (søn af Petrus de Columna, død efter 1118):

Petrus de Columna og Elena fik i hvert fald ét barn, sønnen Pietro Colonna, som arvede alle forældrenes godser. I 1108-1118 stredes han dog med Pave Paschalis II om ejerskabet til Palestrina, Zagarolo og Cave. Man mener, at moderen Elena måske var i familie med denne Pave. Hun havde også tidligere været gift med via Donodeo og måske stamme nogle af hendes godser herfra.

Man kender ikke navnet på Pietro's hustru, men han blev i hvert fald fader til sønnerne Carsidonio og Oddone Colonna.

Carsidonio Colonna (søn af Pietro Colonna, f. ?-efter 1152):

var herre over Colonna. Han døde på et tidspunkt efter 1152, det år hvor han sammen med broderen Oddone solgte en del af ejendommene i Tuscolo til Pave Eugen III. Der kendes tilsyneladende ingen børn af Carsidonio.

Oddone Colonna (søn af Pietro Colonna, f. ?-efter 1152):

var herre over Colonna, Monteporzio, Zagarolo, Gallicano og Palestrina. Han døde på et tidspunkt efter 1152, det år hvor han sammen med broderen Carsidonio solgte en del af ejendommene i Tuscolo til Pave Eugen III.

Heller ikke Oddone's hustru ved vi noget om, men han blev fader til 6 børn og fra den ældste stammer de Colonna-medlemmer, som man kommer til at høre så meget om i de følgende århundreder. Børnene var: Giordano (A1), Giovanni, Oddone (A2), Pietro, Landolfo, Mabilia samt endnu en datter, hvis navn vi ikke kender.

Herunder ses en oversigt over Oddone's børn:

Giordano Colonna (A1)
(søn af Oddone Colonna) f.?-efter 1188:

arvede faderens godser og titler som herre over Colonna, Monteporzio, Zagarolo, Gallicano og Palestrina. Giordano blev gift, men vi kender ikke hustruens navn. Han blev fader til sønnerne Giordano (B1) og Giovanni , samt muligvis Federico, kaldet Federico romano.

Giovanni Colonna
(søn af Oddone Colonna f. ? - død 1244:

gjorde karriere indenfor Kirken, hvor han blev Kardinal ved Santa Prassede i 1216 og pavelig udsending i forbindelse med det 5. Korstog.

Der hersker uenighed om slægtskab og årstal! - Læs mere her.

 

Oddone Colonna (A2)
(søn af Oddone Colonna) f. ?-før 1252:

blev herre over Gallicano og var Senator i Rom i 1238 og 1241. Han var gift med en ukendt kvinde og fader til sønnen Pietro (B2).

Oddone tøttede det ghibellinske kejservenlige parti mod Paven. Dette førte til sammenstød med tidens anden store familie, den pavevenlige, guelfiske Orsini-familie og snart stredes de 2 familier om magten i Rom, hvor Colonna-familien havde befæstet området mellem Trajan's Marked og Quirinalhøjens skråninger ned til Augustus' Mausolæum på den flade Marsmark (Campo Marzio) og her holdt de deres egen lille hær.

Pietro Colonna (A3)
(søn af Oddone Colonna) f. ? - død ?

Pietro gik militærvejen, blev gift med en ukendt kvinde og fader til sønnen Gregorio (B3), Stefano, Pietro, Guido og Oddone. - Se mere i rubrikken nedenfor.

Landolfo Colonna
(søn af Oddone Colonna) f. ?- død ?

Mabilia Colonna
(datter af Oddone Colonna) f. ?- død ?

blev gift med Tommaso degli Annibaldeschi

?? Colonna
(datter af Oddone Colonna) f. ?- død ?

blev gift med Pietro Greve af Terni

Giovanni Colonna: NB: der hersker nogen uenighed om slægtskab og årstal for de 2 Kardinaler ved navn Giovanni Colonna, som var familiens Kardinaler i 1200-tallet.

Ifølge nogle var Giovanni Colonna søn af Oddone Colonna, født ? og død 1244, der blev Kardinal ved Santa Prassede i 1216 (evt. 1212) og pavelig udsending i forbindelse med det 5. Korstog.

Ifølge Salvador Miranda's The Cardinals of the Holy Roman Church var Giovanni Colonna også søn af Oddone Colonna, født ?, men død før November 1215 eller 1216. Han var Benediktinermunk i Klosteret ved San Paolo fuori le Mura og kaldtes derfor også Giovanni di San Paolo (Iohannes de Sancto Paolo). Han blev Kardinal ved Santa Prisca (andre steder angives altså Santa Prassede, men her er der tilsyneladende tale om nevøen Giovanni II!) i 1193 og senere pavelig legat. For at skelne ham fra nevøen Giovanni, som senere blev Kardinal, kaldes han også Giovanni Colonna, Seniore, eller Giovanni I Colonna. Miranda anfører, at de fleste tyske kilder angiver ham som tilhørende Colonna-familien, mens de fleste italienske kilder er skeptiske overfor dette.

Det var enten denne Kardinal Giovanni Colonna eller nevøen Giovanni II, der på et tidspunkt kort før 1216 grundlagde et hospital ved Kirken Santi Marcellino e Pietro mellem Via Labicana, Via Merulana og Piazza di San Giovanni in Laterano: Ospedale di Sant'Antonio iuxta Lateranum.

Giovanni Colonna Seniore var en ven af San Francesco d'Assisi og hjalp denne med at opnå den pavelige accept af sin nye Orden. Han døde tilsyneladende før November 1215, da hans navn ikke forekommer blandt deltatgerne i Koncilet i Lateranet denne måned.


Det blev - som det kan ses af ovenanførte skema - Oddone's 3 sønner Giordano (A1), Oddone (A2) og Pietro (A3), der kom til at føre slægten videre.

--- Giordano Colonna (A1) som fader til sønnerne Giordano (B1) og Giovanni og Giovanni II (Der er nogen uenighed om slægtskabet her!), samt muligvis Federico, kaldet Federico romano.

--- Oddone Colonna (A2) som fader til sønnen Pietro (B2),

--- Pietro Colonna (A3) som fader til sønnen Gregorio (B3). Af hans øvrige sønner blev Stefano og Pietro klerke og tog doktorgrad i teologi, Guido blev Biskop i Sora og Oddone, der døde efter 1213 blev soldat. Ingen af disse fik børn.

Nedenfor ses en oversigt over de 3 BRØDRES børn, der jo altså var fætre og kusiner:

Giordano Colonna (B1)
(søn af Giordano Colonna (A1)) f. ?- død efter 1252

arvede faderens godser og titler som herre over Colonna, Monteporzio, Zagarolo, Gallicano og Palestrina. Giordano blev gift med Francesca, en datter af Paolo Conti, og fader til børnene Oddone (C1), Giovanni (C2), Giordano (C3), Giovanni, Matteo, Landolfo (C4), Margherita samt flere andre døtre, hvoraf de fleste blev nonner i Palestrina, mens en blev gift med Riccardo da Montenero.

Giovanni Colonna
(søn af Giordano Colonna) f. ?- død ca. 1290

blev Dominikanermunk, Ærkebiskop i Messina og bestred flere andre betroede poster.

Giovanni II Colonna
(søn af Giordano Colonna) f. ?- død ca. 1245 eller kort efter 17.4.1244

var nevø af Kardinal Giovanni I Colonna Seniore og kaldes derfor Giovanni II eller Giovanni Colonna Iuniore, da han selv blev Kardinal i Santa Prassede i 1212 (eller 1216) (Salvador Miranda's The Cardinals of the Holy Roman Church)

NB: Der hersker uenighed om slægtskabet her! Er onkel og nevø måske én og samme person, søn af Oddone? (Treccani.it)

Læs lidt mere om Giovanni II Colonna Iuniore - og om onklen -

Federico "Romano" Colonna ?
(søn af Giordano Colonna) f. ?- død efter 1255

blev General på Sicilien i 1223. Der er dog ikke fuld enighed om slægtskabet!

GRENEN COLONNA ROMANO nedstammer herfra.

Pietro Colonna (B2)
(søn af Oddone Colonna (A2)) f. ?- død efter 1252

arvede godserne Gallicano, San Cerchio og Campo Orazio i 1252, blev gift og fader til børnene: Pietro, Leone (C5), Landolfo (C6), Oddone (C7) og Fortebraccio (C8).

Gregorio Colonna (B3)
(søn af Pietro Colonna (A3) f. ?- død efter 1213

gik som sin fader militærvejen. Han var fader til sønnen Pietro (C9).

Giovanni II Colonna Iuniore - kaldtes også:
Giovanni Colonna di Carbognano blev udnævnt til Kardinal af Pave Innocens III i dennes 6. koncistorium i 1212 og fik titel af Kardinal-Præst ved Kirken Santa Prassede. I 1216 deltog Kardinal Giovanni i valget af Pave Honorius III og i 1217 blev han af denne sendt til Østen som pavelig legat og da han vendte hjem fra denne mission i 1222, medbragte han et søjlestykke, der i følge overleveringen skulle være den, hvorved Jesus var bundet, mens han blev pisket hos Pilatus (Johannes-Evangeliet, 19). Denne søjle blev opstillet i Kardinalens titelkirke og findes stadig i Santa Prassede. Omkring dette tidspunkt lod Kardinalen det gamle kvindehospital ved Lateranet, Ospedale delle Donne, udvide og restaurere. I 1227 deltog Kardinal Giovanni atter i et pavevalg, der denne gang valgte Gregor IX til pave. I 1239 havde Kardinalen forsøgt at bringe en forsoning i stand mellem Kejser Frederik II og Pave Gregor IX, men da dette ikke lykkedes, gjorde han i 1240 sammen med sin familie åbent oprør mod Paven og sendte bud efter Kejseren, der således opmuntret drog ud for at indtage Rom. Under disse omstændigheder døde Gregor IX den 22. august 1241 og Giovanni di Carbognano deltog derpå i det konklav, der endte med at vælge Cølestin IV til pave. Også i det næste pavevalg deltog Kardinal Giovanni, da Pave Innocens IV valgtes i 1243. Giovanni Colonna di Carbognani døde i 1245. Det var enten denne eller hans onkel Kardinal Giovanni Colonna, der på et tidspunkt kort før 1216 grundlagde et hospital ved Kirken Santi Marcellino e Pietro mellem Via Labicana, Via Merulana og Piazza di San Giovanni in Laterano: Ospedale di Sant'Antonio iuxta Lateranum.


I den NÆSTE GENERATION - her mærket med bogstavet C - finder vi sønnerne af:

--- Giordano Colonna (B1): Oddone (C1), Giovanni (C2), Giordano (C3), Giovanni, Matteo, og Landolfo (C4).

--- Pietro Colonna (B2): Pietro, Leone (C5), Landolfo (C6), Oddone (C7) og Fortebraccio (C8).

--- Gregorio Colonna (B3): Pietro (C9).

Nedenfor ses en oversigt over de 3 FÆTRES børn, 6 + 5 søskende + 1 enebarn, der så indbyrdes var grandfætre:

Oddone Colonna (C1)
(søn af Giordano Colonna (B1)) f. ?- død efter 1280

arvede godserne Colonna, Monteporzio, Zagarolo, Gallicano og Palestrina. Var Senator i Rom i Oktober 1238 og fader til sønnen Oddone (D1).

Giovanni Colonna (C2)
(søn af Giordano Colonna (B1)) f. ?- død 1293.

arvede godserne Colonna, Monteporzio, Zagarolo, Gallicano og Palestrina. Var Borgmester i Orvieto i 1273 og Senator i Rom i Oktober 1279-1280, samt Leder i Rom i September 1290. Han var gift med en datter af grev dell'Anguillara og fader til børnene Agapito (D2), Pietro, Stefano (D3), Giacomo "Sciarra" (D4), Giovanna, Giovanni, samt endnu en datter.

Det var måske denne Giovanni Colonna, der i 1265 af Karl af Anjou fik et særlig hverv sammen med to andre romerske adelsmænd: Stefano Paparoni og Riccardo di Pietro Annibaldi, der skulle hjælpe med at skaffe tropper til den sicilianske konges kamp mod Manfredi. Det var til denne Giovanni og hans familie, at Pave Nikolaus IV i efteråret 1288 vendte sig for at skabe ro i Rom, efter at det ikke var lykkedes for Orsini-familien.

Giordano Colonna (C3)
(søn af Giordano Colonna (B1)) f. ?- død efter 1292

blev fader til sønnen Oddone.

Giovanni Colonna også kaldet Giacomo eller Jacopo
(søn af Giordano Colonna (B1)) f. ca. 1250 - død 14.8.1318 i Avignon

blev Kardinal i Santa Maria in Via Lata i 1278 og i San Lorenzo in Lucina i 1307 mm. Blev i 1297 afsat af Pave Bonifacius VIII, men genindsat i 1305. Blev Ærkepræst ved Santa Maria Maggiore igen efter 1312.

Han brugte mange penge på kunst og betalte også for mosaik-udsmykningen i Kirken Santa Maria Maggiore's apsis. Han grundlagde Ospedale di San Giacomo in Augusta ligesom han i 1308 restaurerede Kirken San Lorenzo in Panisperna og lod opføre et nyt Kloster for Klarisser-nonner ved siden af denne. Kardinal Giacomo var sammen med sin jævnaldrende nevø, Kardinal Pietro Colonna, med til at vælge Bonifacius VIII til Pave. Denne kom fra den konkurrende Caetani-familie og de 2 Colonna-kardinaler kom snart i opposition til Bonifacius, da de støttede den franske Kong Philip den Smukke's antipavelige politik. De blev derfor lyst i band og flygtede til Frankrig og familiens ejendom blev konfiskeret.

Matteo Colonna
(søn af Giordano Colonna (B1)) f. ?- død efter 1297

var Provst i Padova.

Landolfo Colonna (C4)
(søn af Giordano Colonna (B1)) f. ?- død mellem 28.4.1300 og 22.4.1301.

var General i Spoleto i 1289 og blev herre over Zagarolo i 1297. Han blev fader til børnene Landolfo, Francesco (D5), Giovanni, Margherita, Agnese, Perna og Matteo.

Pietro Colonna
(søn af Pietro Colonna (B2)) f. ?- død efter 18.7.1290

var Kannik i Pisa i 1235 og pavelig Kapellan.

Leone Colonna (C5)
(søn af Pietro Colonna (B2)) f. ?- død efter 11.7.1238

blev gift med Adegizia fra Fumone og fader til sønnen Ruggero, som døde efter 1238, hvor moderens gods blev solgt.

Landolfo Colonna (C6)
(søn af Pietro Colonna (B2)) f. ?- død før 18.7.1290

var fader til børnene Gregorio, Giovanni (D6) og Pietro.

Oddone Colonna (C7)
(søn af Pietro Colonna (B2)) f. ?- død efter 1290

var fader til børnene Odoardo (D7) og Pietro (D8).

Fortebraccio Colonna (C8)
(søn af Pietro Colonna (B2)) f. ?- død før 1290.

Han var fader til døtrene Bartolomea og Angelella, som begge døde efter 1290.

Pietro Colonna (C9)
(søn af Gregorio Colonna (B3)) f. ?- død efter 1252

Han var herre over Genazzano og fader til børnene Pietro (D10), Stefano (D10), Cecilia, Annibale og muligvis Egidio.

I den NÆSTE GENERATION - her mærket med bogstavet D - finder vi sønnerne af:

Brødrene:

--- Oddone Colonna (C1): Oddone (D1)

--- Giovanni Colonna (C2): Agapito (D2), Pietro, Stefano "Il Vecchio" (D3), Giacomo "Sciarra" (D4), Giovanni. (Af de 2 døtre blev den ene gift med Pietro Savelli di Albano, mens den anden, Giovanna, blev Abbedisse i Klosteret ved San Silvestro in Capite).

--- Giordano Colonna (C3): Oddone.

--- Landolfo Colonna (C4): Landolfo, Francesco (D5), Giovanni, Matteo. (Døtrene Margherita, Agnese og Perna.)

og af Brødrene:

--- Leone Colonna (C5): Ruggero, som ikke førte slægten videre og døde på et tidspunkt efter 1238.

--- Landolfo Colonna (C6): Gregorio og Pietro, om hvem man intet ved, samt Giovanni (D6).

--- Oddone Colonna (C7): Odoardo (D7) og Pietro (D8)

og af Pietro Colonna (C9): Pietro (D9), Stefano (D10), Annibale om hvem vi intet ved, og muligvis Egidio. (Datteren Cecilia blev gift med Andrea da Ponte).

Nedenfor ses en oversigt over de 8's børn:

Oddone Colonna (D1)
(søn af Oddone Colonna (C1)) f. ?- død efter 1297

var herre over Colonna og far til sønnerne Giovanni og Giordano (E1)

Agapito Colonna (D2)
(søn af Giovanni Colonna (C2)) f. ?- død ca. 1300

blev herre over Colonna, Zagarolo, Gallicano, Palestrina og Monteporzio. Var Senator i Rom i 1293, fra 1294 Greve af Manoppello. I konflikt med Pave Bonifacius VIII, blev herunder lyst i band og fik ejendommene konfiskeret. Han var gift med Mabilia Savelli, der også døde efter 1300, og fader til børnene Giordano (E2), Giovanni, Pietro (E3) og evt. andre.

Pietro Colonna
(søn af Giovanni Colonna (C2)) f. ?- død i Avignon 1326

blev Kardinal ved Santa Maria Maggiore i 1288, udnævnt af Pave Nikolaus IV, der støttede sig kraftigt op ad Colonna-familien for at skabe ro og orden i Rom. Pietro Colonna bidrog til betalingen af apsis-arbejdet i Kirken Santa Maria Maggiore sammen med sin onkel Kardinal Giacomo. Som Kardinal var Pietro Colonna var med til at vælge Bonifacius VIII til Pave og delte derpå skæbne med sin onkel. De blev afsat af Pave Bonifacius VIII, men genindsat i 1306. Man mener, at det er Pietro Colonna, som har stiftet det indflydelsesrige broderskab Compagnia dei Raccomandati del Salvatore, som virkede helt til 1800-tallet med barmhjertighedsgerninger og sygepleje.

 

Stefano "Il Vecchio" Colonna (D3)
(søn af Giovanni Colonna (C2)) f. ca. 1265 - død kort efter 17.12.1348 / 1350

var herre af Palestrina og Greve af Campagna fra 1290 samt Senator i Rom i 1292, 1323 og 1328 og Borgmester og "Rettore" samme sted i 1329. I 1349 var han desuden Viceregent. Han var en af lederne i det kejsertro parti, ghibellinerne, men også en ynder af litteratur, beskyttede Petrarca og skrev selv digte. Han var gift med Calceranda de Insula og fader til talrige børn: Stefano "Il Giovane" / Stefanuccio (E4), Giordano, Giovanni, Agapito, Giacomo, Lorenzo, Enrico (E5), Pietro, Oddone, Luca, samt døtrene Margherita og Agnese.

Stefano Colonna, der sammen med Poncelli Orsini var folkekaptajner i 1323, var modstander af den folkevalgte "tribun" Cola di Rienzo, der ønskede at genindføre den antikke republik i Rom. Derfor lod denne Stefano fængsle sammen med en del andre Colonna-familiemedlemmer. De blev atter frigivet, men den 20. november 1347 ved Porta San Lorenzo blev de angrebet af Cola's soldater og mange af de yngre blev dræbt. Cola di Rienzo fejrede sin sejr på så umenneskelig vis, at selv romerne fik nok, og hans popularitet begyndte at dale og den 15. december kunne en gruppe af Colonna-familiens soldater drage mod Capitol under råbene "Muoia il tribuno e i suoi seguaci" ("Død over tribunen og hans tilhængere"). Og Cola di Rienzo flygtede i forklædning fra byen.

Giacomo "Sciarra" Colonna (D4)
(søn af Giovanni Colonna (C2)) f. ca.1270 - død 1329

Han lå som sine brødre i strid med Pave Bonifacius VIII, som han tog til fange i Anagni i 1303, og Sciarra tildelte ham den meget omtalte øretæve, hvorefter de holdt ham indespærret i 3 dage, indtil befolkningen i Anagni rejste sig og befriede ham. Sciarra blev derpå blev lyst i band af den næste Pave Benedikt IX. Han blev dog taget til nåde igen og var Senator i Rom i 1308, 1312 og 1313. Han var gift med en datter af Orso Orsini fra Castello og fader til børnene Pietro "Sciarretta" (E6), Giacomo og Giovanni.

 

Giovanni Colonna
(søn af Giovanni Colonna (C2)) f. ?- død efter 1312

Han var herre over San Vito og Senator i Rom i 1308.

Oddone Colonna
(søn af Giordano Colonna (C3)) f. ?- død ?

var herre over Zagarola og gift med Margherita eller Maddalena Orsini og derpå med Antonella Caetani.

Landolfo "Domicello" Colonna
(søn af Landolfo Colonna (C4)) f. ?- død efter 1347

 

Francesco Colonna (D5)
(søn af Landolfo Colonna (C4)) f. ?- død ?

blev Kannik ved San Giovanni in Laterano i 1318, herre over Riofreddo i 1328 og over Montalliano i 1339. Han var gift med Simonetta de Capillis og fader til sønnerne Landolfo (E7), Andrea, Stefano, Giovanni og Giacomo.

Giovanni Colonna
(søn af Landolfo Colonna (C4)) f. ?- død efter 1301

var Apostolsk Protonotar, Kannik og Kapellan for Pave Bonifacius VIII.

Matteo Colonna
(søn af Landolfo Colonna (C4)) f. ?- død efter 1325

Han blev Provst og Vicario ved Santa Maria Maggiore i 1318 og 1325.

Margherita, Agnese og Perna Colonna
(døtre af Landolfo Colonna (C4)) f. ?- døde alle efter 28.4.1300

 

Giovanni Colonna (D6)
(søn af Landolfo Colonna (C6)) f. ?- død efter 18.7.1290

Han var herre over en del af Galicano og fader til sønnerne Landolfo, Oddone (E8), Niccolò, Jacopo (E9), Stefano (E10), Pietro og Bartolomeo (E11)

 

Odoardo Colonna (D7)
(søn af Oddone Colonna (C7)) f. ?- død ?

var fader til sønnerne Matteo (E12), Pietro, Giacomo og Giovanni

Pietro Colonna (D8)
(søn af Oddone Colonna (C7)) f. ?- død efter 1352.

var herre over Gallicano og fader til sønnerne Francesco (E13) og Riccardo.

Pietro Colonna (D9)
(søn af Pietro Colonna (C9)) f. ?- død efter 1304

var herre i Petrella og på et tidspunkt valgt som Prokonsul i Rom. Han blev fader til sønnen Stefano (E14) og muligvis også til Paolo (E15)

Stefano Colonna (D10)
(søn af Pietro Colonna (C9)) f. ?- død ?

var Senator i Rom i 1302 og udsending i 1320. Han var gift med Francesca Capocci og fader til sønnerne Iacopo, Giovanni (E16) og Bartolomeo.

 

Egidio Colonna
(søn af Pietro Colonna (C9)) f. ?- død i Avignon 1316

var Augustinermunk og Ordensgeneral i 1292, Ærkebiskop i Bourges i 1295 og underviste i teologi ved Universitet i Paris.

 

I den NÆSTE GENERATION - her mærket med bogstavet E - finder vi sønnerne af:

--- Oddone (D1): Giovanni , som blev klerk og ikke fik børn, og Giordano (E1).

og af dennes fætre:

--- Agapito (D2): Giordano (E2), Giovanni, Pietro (E3), samt muligvis en lille søn mere, som blev myrdet af Orsini-klanen under sammenstødene mellem de to familier i 1333. Måske var barnet i stedet søn af Giordano.

--- Stefano "Il Vecchio" (D3): Stefano "Il Giovane" / Stefanuccio (E4), Giordano, Giovanni, Agapito, Giacomo, Lorenzo, Enrico (E5), Pietro, Oddone, Luca. (Døtrene Margherita og Agnese blev gift med henholdsvis Giovanni Conti og Orso dell'Anguillara).

--- Giacomo "Sciarra" (D4): Pietro "Sciarretta" (E6), Giacomo, Giovanni.

og af deres grandfætre:

--- Francesco (D5): Landolfo (E7), Andrea, Stefano, Giovanni, Giacomo. Man kender ikke nærmere til de sidste sønners liv.

--- Giovanni (D6): Landolfo, som var Kannik i Chartres, Oddone (E8), Niccolò, som vi ikke ved noget særligt om, Jacopo (E9), Stefano (E10), Pietro, som var Prior i Verona, og Bartolomeo (E11)

--- Odoardo (D7): Matteo (E12), Pietro, Giacomo, Giovanni. De sidste 3 sønner kender man ikke nærmere til.

--- Pietro (D8): Francesco (E13) og Riccardo.

--- Pietro (D9): Stefano (E14) og Paolo (E15).

--- Stefano (D10): Iacopo, Giovanni (E16) og Bartolomeo.

Nedenfor ses en oversigt over de nævnte børn:

Giordano Colonna (E1)
(søn af Oddone Colonna (D1)) f. ?- død efter 1335

Han var fader til sønnerne Francesco, Giacomo (F1) og Bernardo.

Giordano Colonna (E2)
(søn af Agapito Colonna (D2)) f. ?- død efter 1312

var herre til Genazzano, Zagarolo, Gallicano, Monteporzio, Capranica, Ciciliano og San Vito. Han giftede sig i 1305 med Margherita Capocci og blev fader til sønnen Pietro (F2)

Giovanni Colonna
(søn af Agapito Colonna (D2)) f. ?- død i kampen ved Porta S.Lorenzo 20.11.1347

var herre over Capranica, Ciciliano og San Vito og Senator i Rom i 1344, samt Guvernør over Campagna'en i 1347.

Pietro Colonna (E3)
(søn af Agapito Colonna (D2)) f. ?- død i kampen ved Porta S.Lorenzo 20.11.1347

var herre over Capranica, Ciciliano og San Vito, Senator i Rom i 1338 og 1347 og fader til en uægteskabelig søn Paoluccio.

? lille dreng Colonna
(måske søn af Agapito Colonna (D2), men måske snarere søn af Giordano Colonna (E2) ?) f. ?- myrdet af Orsini-klanen under sammenstødene mellem de to familier i 1333

Stefano "Il Giovane" / Stefanuccio Colonna (E4)
(søn af Stefano "Il Vecchio" Colonna (D3)) f. ca. 1300 - død i kampen ved Porta S.Lorenzo 20.11.1347

var Senator i Rom i 1306 og 1330 og fader til sønnerne Giovanni, Stefano/Stefanello (F3), Giacomo, Pietro og Camillo.

Han døde før sin fader og opnåede derfor aldrig selv at blive familiens overhovede og leder af Palestrina. Det lader også til, at Stefanuccio til dels levede i skyggen af sin mægtige og handlekraftige fader, men han blev dog af Robert d'Anjou udnævnt til Guvernør i Rom den 1. April 1332 sammen med Niccolò Conti. De bestred jobbet indtil efteråret. Fra 7. til 14. Marts 1338 var Stefanuccio med sin broder Kardinal Giovanni ved Pavehoffet i Avignon, hvor han deltog i Pavens taffel og den 22. Marts modtog han ordenen "Rosa d'Oro" (Den Gyldne Rose) af Benedikt XII's hånd. Også i 1342 var Stefanuccio på besøg i Avignon som leder af en romersk delegation, der bønfaldt Paven om at komme til Rom og om at erklære 1350 for Jubelår. Sammen med Stefano var også Bertoldo Orsini, da de begge var udnævnt til Senatorer i Rom i denne periode. Stefanuccio var også til stede, da Cola di Rienzo overtog magten i Rom den 20. Maj 1347 og han menes også at have været blandt de adelsmænd, som Cola lod arrestere i September Måned samme år. Fangerne blev løsladt i Oktober, men efter at være blevet truet med henretning samlede de en hær og i November dog de mod Rom, hvor de fandt Porta San Lorenzo åben og således trængte ind i byen. En flok romere angreb hæren og flere medlemmer af Colonna-familien, heriblandt Stefanuccio og dennes ældste søn Giovanni, blev dræbt, inden hæren måtte trække sig tilbage. Ligene blev bragt til Cappella Colonna i Kirken Santa Maria Maggiore og senere begravet i Kirken San Silvestro in Capite trods Cola di Rienzo's modstand.

Giordano Colonna
(søn af Stefano "Il Vecchio" Colonna (D3)) f. ? - død 1351

blev Biskop i Luni i 1346.

Giovanni Colonna
(søn af Stefano "Il Vecchio" Colonna (D3)) f. ca. 1295 - død 3.7.1348

var Kannik i Bayeux, Ærkepræst ved San Giovanni in Laterano fra 1343 og Provst i flere andre byer. I 1327 blev han Kardinal ved Sant'Angelo in Pescheria i Rom. Ved sin død i Avignon i 1348 testamenterede han en stor sum penge til Compagnia dei Raccomandati del Salvatore, som hans onkel Kardinal Pietro Colonna havde stiftet, for at man kunne bygge et hospital og herberg nær ved Lateranet, det såkaldte Ospedale di San Michele, af hvilket der stadig står enkelte rester.

Agapito Colonna
(søn af Stefano "Il Vecchio" Colonna (D3)) f. ? - død 1344

var Kannik ved San Giovanni in Laterano fra 1332 og Biskop i Luni i 1344.

Giacomo Colonna
(søn af Stefano "Il Vecchio" Colonna (D3)) f. ? - død 1341

var Kannik ved San Giovanni in Laterano fra 1327, pavelig Kapellan fra 1328 og Biskop i Lombez, hvor han døde.

Lorenzo Colonna
(søn af Stefano "Il Vecchio" Colonna (D3)) f. ? - død ?

var Kannik i Fournes.

Enrico Colonna (E5)
(søn af Stefano "Il Vecchio" Colonna (D3)) f. ? - død før 1347

blev gift med en datter af Orso dell'Anguillara og fader til sønnen Paolo.

Pietro Colonna
(søn af Stefano "Il Vecchio" Colonna (D3)) f. ? - død ?

var uægte født, men senere legaliseret. Han blev Kannik ved San Giovanni in Laterano i 1340 og "Vicario" samme sted fra 1358.

Oddone Colonna
(søn af Stefano "Il Vecchio" Colonna (D3)) f. ? - død 1344

var uægte født, men senere legaliseret. Han var bl.a. Kannik ved San Giovanni in Laterano.

Luca Colonna
(søn af Stefano "Il Vecchio" Colonna (D3)) f. ? - død 1341

var uægte født, men senere legaliseret. Han var Kannik ved San Giovanni in Laterano.

Pietro "Sciarretta" Colonna (E6)
(søn af Giacomo "Sciarra" Colonna (D4)) f. ? - død 1356

var Senator i Rom i 1338, 1339, 1350, 1352, 1353 og 1356. Han var fader til sønnerne Agapito, Pietro, Stefano og Giacomo.

Giacomo Colonna
(søn af Giacomo "Sciarra" Colonna (D4)) f. ? - død ?

var Senator i Rom i 1335 og Borgmester samme sted i 1342.

Giovanni Colonna
(søn af Giacomo "Sciarra" Colonna (D4)) f. ? - død ?

var uægte født, men blev bl.a. Kannik ved San Giovanni in Laterano i 1325 og senere gift med Orsina Orsini.

Landolfo Colonna (E7)
(søn af Francesco Colonna (D5)) f. ? - død efter 1406

var herre over Vallefreda, Montalliano og Riofreddo og fader til sønnen Antonio (F4)

Oddone Colonna (E8)
(søn af Giovanni Colonna (D6)) f. ? - død ?

var fader til sønnerne Giovanni, Niccolò (F5) og Pietro.

Jacopo Colonna (E9)
(søn af Giovanni Colonna (D6)) f. ? - død ?

var fader til sønnerne Nicola, Giacomo (som blev gift med Gemma Colonna, datter af Francesco Colonna (E13)) og Giovanni.

Stefano Colonna (E10)
(søn af Giovanni Colonna (D6)) f. ? - død ?

var gift med Filippina ?? og fader til sønnerne Angelo og Giovanni (F6).

Bartolomeo Colonna (E11)
(søn af Giovanni Colonna (D6)) f. ? - død ?

var herre over Belvedere og fader til sønnerne Landolfo (F7) og Giovanni.

Matteo Colonna (E12)
(søn af Odoardo Colonna (D7)) f. ? - død ?

var fader til sønnerne Giovanni og Angelo.

Francesco Colonna (E13)
(søn af Pietro Colonna (D8)) f. ? - død ?

var fader til datteren Gemma, som blev gift med Giacomo Colonna. (søn af Jacopo Colonna (E9)).

Riccardo Colonna
(søn af Pietro Colonna (D8)) f. ? - død efter 21.6.1352

var Kannik i Tivoli og ved San Giovanni in Laterano fra 1330, samt Ærkepræst ved San Cesareo.

Stefano Colonna (E14)
(søn af Pietro Colonna (D9)) f. ? - død efter 1304

var Prokonsul i Rom og fader til sønnerne Bartolomeo, Stefano, Pietro (F8) og Giacomo.

Paolo Colonna (E15)
(søn af Pietro Colonna (D9)) f. ? - død efter 15.6.1373
Slægtskabet er usikkert!

var fader til sønnen Ildebrandino.

Iacopo Colonna
(søn af Stefano Colonna (D10)) f. ? - død ?

var Borgmester i Orvieto i 1278.

Giovanni Colonna (E16)
(søn af Stefano Colonna (D10)) f. ? - død efter 15.6.1332

var fader til 2 døtre, den ene ved navn Giacobella.

I den NÆSTE GENERATION - her mærket med bogstavet F - finder vi sønnerne af:

--- Giordano (E1): Francesco, som var Kannik i Tournai, Giacomo (F1) og Bernardo.

--- Giordano (E2): Pietro (F2).

--- Pietro (E3): den uægteskabelige Paoluccio.

--- Stefano "Il Giovane" / Stefanuccio (E4): Giovanni, Stefano/Stefanello (F3), Giacomo, som døde ung, Pietro, som vi intet ved om, og den udenfor ægteskab fødte Camillo.

--- Enrico (E5): Paolo, om hvem intet vides.

--- Pietro "Sciarretta" (E6): Agapito, og Stefano, samt Pietro og Giacomo, om hvem intet vides.

--- Landolfo (E7): Antonio (F4)

--- Oddone (E8): Giovanni, Niccolò (F5) og Pietro, som blev klerk.

--- Jacopo (E9): Nicola, Giacomo og Giovanni.

--- Stefano (E10): Angelo, der blev klerk, og Giovanni (F6).

--- Bartolomeo (E11): Landolfo (F7) og Giovanni, der blev Dominikanermunk.

--- Matteo (E12): Giovanni og Angelo, der begge døde efter 1347.

--- Francesco (E13): datteren Gemma, som blev gift med Giacomo Colonna.

--- Stefano (E14): Pietro (F8) og Bartolomeo, Stefano samt Giacomo. de sidste 3 fik alle forskellige kirkelige embeder i andre byer.

--- Paolo (E15): Ildebrandino.

--- Giovanni (E16): 2 døtre, den ene ved navn Giacobella. De døde begge efter 15.6.1332.

Nedenfor ses en oversigt over de nævnte børn:

Giacomo Colonna (F1)
(søn af Giordano Colonna (E1)) f. ? - død ?

var Senator i Rom i 1335, gift med Gemma Colonna og fader til sønnerne Jacopo og Matteo (G1).

Bernardo Colonna
(søn af Giordano Colonna (E1)) f. ? - død 1.11.1328

var Franciskanermunk og døde i Klosteret Santa Maria in Araceoli.

Pietro Colonna (F2)
(søn af Giordano Colonna (E2)) f. ? - død efter 15.6.1373

var herre over Genazzano, Capranica, Palestrina, San Vito og Ciciliano m.fl.andre. Blev Senator i Rom i 1351 og 1356. Han var gift med Letizia Conti di Poli og fader til børnene Agapito (G2), Fabrizio (G3), Stefano, Rita, Francesca og Jacobella.

Giovanni Colonna
(søn af Stefano "Il Giovane" / Stefanuccio Colonna (E4)) født ca. 1327 - død i kampene ved Porta San Lorenzo 20.11.1347

Han var ved sin faders side, da denne med flere familiemedlemmer og en hær gik til angreb på Rom den 20. November 1347 for at vælte Cola di Rienzo's styre. Efter at være trængt ind i byen gennem den åbne Porta San Lorenzo blev gruppen angrebet af en flok romere. Den unge Giovanni faldt da af sin hest og blev dræbt. Hans fader stod så af hesten i et forsøg på at bjærge sønnens lig, men blev selv dræbt.

Camillo Colonna
("uægte" søn af Stefano "Il Giovane" / Stefanuccio Colonna (E4)) født ? - død i kampene ved Porta San Lorenzo 20.11.1347

 

Stefanello / Stefano Colonna (F3)
(søn af Stefano "Il Giovane" / Stefanuccio Colonna (E4)) f. ? - død 1366-1368

Herfra nedstammer grenen COLONNA DI PALESTRINA

Stefanello startede med en karriere indenfor Kirken, hvor han den 20. Januar 1344 blev udnævnt til kannik ved San Giovanni in Laterano. Ved faderens og storebroderens død i 1347 blev Stefanello, som samtidige kilder omtalte som ganske ung, "kronprins" i Palestrina-slægten og få år efter blev han efter bedstefaderen Stefano Il Vecchio's død omkring 1350 familiens overhovede. For at leve op hertil forlod Stefanello sine kirkelige hverv og giftede sig med Sancia Caetani fra Fondi, med hvem han fik sønnerne Giovanni, Niccolò og Petruccio. Den 14. September 1350 blev Stefano/Stefanello udnævnt til Senator i Rom af Pave Clemens VI og det samme gentog sig i foråret 1351 og i 1352. Den 16. Februar måtte han imidlertid flygte fra byen, fordi der opstod tumulter på grund af kornmangel, for hvilken befolkningen anklagede Senatorerne. Stefanello's medsenator Bertoldo Orsini blev dræbt under optøjerne, men Stefanello forklædte sig og firede sig med et reb ned fra bagsiden af Campidoglio. Da Cola di Rienzo vendte tilbage til Rom den 1. August 1354 protesterede Stefanello fra Palestrina og da Cola sendte ham udsendinge, lod han disse arrestere og underkaste tortur. Herefter foretog han et udfald mod Roms mure og tog en del kvæg som bytte. Cola di Rienzo samlede da en hær i Tivoli og angreb Palestrina, men efter 8 dage måtte belejringen opgives. Stefanello omtales endnu i 1366, men i et dokument fra 1368 fremgår det, at han er død.

Agapito Colonna
(søn af Pietro "Sciarretta" Colonna (E6)) f. ? - død 11.10.1380

startede med en karriere indenfor militæret, men blev senere Præst og Pavelig Hofpræst, Biskop af Ascoli Piceno, Pavelig Legat i Tyskland ved Karl IV's hof, Legat i Portugal og fredsmægler mellem Portugal og Castillien i 1371. I 1378 blev han udnævnt til Kardinal-Præst af Santa Prisca, men kort efter døde han den 3. eller 11. Oktober 1380. Han blev begravet i Kirken Santa Maria Maggiore i Rom i hovedskibets venstre side før alteret. Hans gravsten i hvid marmor med hans våben i mosaik er idag indsat i den venstre væg ved præsternes trappe op til Kirkens loggia.

Stefano Colonna
(søn af Pietro "Sciarretta" Colonna (E6)) f. ? - død 1378

var Apostolsk Protonotar.

Antonio Colonna (F4)
(søn af Landolfo Colonna (E7)) f. ? - død efter 1432

var herre over Riofreddo mm. Blev fader til børnene Gaspare, Caterina, Giacomo Ranolfo (G4) og Gianandrea (G5)

Giovanni Colonna
(søn af Oddone Colonna (E8)) født ? - død ?

var Kannik ved Santa Maria Maggiore

 

Niccolò Colonna (F5)
(søn af Oddone Colonna (E8)) født ? - død efter 1388

var fader til sønnerne Landolfo, Oddone og Pietro.

Nicola Colonna
(søn af Jacopo Colonna (E9)) f. ? - død ?

var Kannik ved San Giovanni in Laterano fra 1343

Giacomo Colonna
(søn af Jacopo Colonna (E9)) f. ? - død ?

blev gift med Gemma Colonna.

Giovanni Colonna
(søn af Jacopo Colonna (E9)) f. ? - død efter 1343

var Kannik ved San Giovanni in Laterano i 1342-1343.

Giovanni Colonna (F6)
(søn af Stefano Colonna (E10)) født ? - død ?

var fader til sønnen Paolo.

 

Landolfo Colonna (F7)
(søn af Bartolomeo Colonna (E11)) født ? - død ?

var fader til sønnerne Paolo, Angelo og Bartolomeo.

Pietro Colonna (F8)
(søn af Stefano Colonna (E14)) f. ? - død ?

var herre over Belvedere og fader til sønnen Pietro.

Ildebrandino Colonna
(søn af Paolo Colonna (E15)) f. ? - død efter 1332

Slægtskabet er usikkert!

I den sidste generation i 1300-tallet finder vi afkom af:

--- Giacomo (F1): Jacopo og Matteo (G1).

--- Pietro (F2): Agapito (G2), Fabrizio (G3), Stefano, om hvem der intet vides, Rita, som blev gift med Matteo d'Antiochia, Francesca, der blev gift med Ludovico da Vico, og Jacobella, som blev nonne i Klosteret ved San Silvestro in Capite.

--- Stefanello (F3): Herfra nedstammer grenen COLONNA DI PALESTRINA.

--- Antonio (F4): Gaspare, Caterina, som blev gift med Giovanni Fieschi, Giacomo Ranolfo (G4) og Gianandrea (G5).

--- Niccolo (F5): Landolfo, Oddone og Pietro, som man ellers ikke hører noget om..

--- Giovanni (F6): Paolo.

--- Landolfo (F7): Paolo, Angelo, som man ikke ved meget om, og Bartolomeo.

--- Pietro (F8): Pietro, der døde efter 1358 og ellers ikke omtales.

Nedenfor ses en oversigt over de nævnte børn:

Jacopo Colonna
(søn af Giacomo Colonna (F1)) f. ? - død ?

var Kannik ved San Giovanni in Laterano fra 26.8.1386

Matteo Colonna (G1)
(søn af Giacomo Colonna (F1)) f. ? - død 5.1.1400

blev hængt af pøbelen i Rom. Matteo var fader til sønnen Matteo.

"Matteo di Giacomo Colonna" donerede i 1381 en sum på 500 floriner samt en del af Colosseum til det gamle Ospedale di San Michele, som styredes af broderskabet Compagnia dei Raccomandati del Salvatore.

Agapito Colonna (G2)
(søn af Pietro Colonna (F2)) f. ? - død efter 23.5.1398

var herre over Genazzano, Capranica, Palestrina, San Vito og Ciciliano, gift med Caterina Conti di Valmontone og fader til børnene Giordano, Lorenzo Onofrio, Giovanni, Oddone, Sciarra, Paola, Tarsia, Lella, Ocilepna og Giovanna.

Fabrizio Colonna (G3)
(søn af Pietro Colonna (F2)) f. ? - død efter 23.5.1398

var herre over Genazzano mm., gift med Nanna di Supino og fader til datteren Tizia.

Gaspare Colonna
(søn af Antonio Colonna (F4)) f. ? - død i Benevento 1435

var bl.a. Ærkebiskop i Reggio Calabria.

Giacomo Ranolfo Colonna (G4)
(søn af Antonio Colonna (F4)) f. ? - død før 1450

var herre over Riofreddo, gift med Luigia Orsini di Pitigliano og fader til børnene Cristofora, Gianandrea, Vannozza og Giovanna.

Gianandrea Colonna (G5)
(søn af Antonio Colonna (F4)) f. ? - død ?

var herre over Riofreddo og gift 2 gange. Første gang med Ambrosina Astalli med hvem han fik børnene Antonio og Giulia, anden gang med Faustina Trinci der blev moder til børnene Ludovica og Tradita.

Paolo Colonna
(søn af Giovanni Colonna (F6)) f. ? - død efter 1429

var vist nok Conservatore i Rom i 1413.

Paolo Colonna
(søn af Landolfo Colonna (F7)) f. ? - død efter 1359

var Kannik ved San Giovanni in Laterano.

Bartolomeo Colonna
(søn af Landolfo Colonna (F7)) f. ? - død ?

var Kaptajn under krigen i Todi i 1330 og Borgmester i Todi i 1342.

En Niccolò Colonna di Palestrina forsøgte under Jubelåret 1400 et attentat mod Pave Bonifacius IX ved et angreb på Rom, men blev slået tilbage og senere lyst i band af Paven, indtil parterne i slutningen af året sluttede fred.

Giovanni Colonna di Palestrina støttede sin slægtning Niccolò, der under Jubelåret 1400 forsøgte et attentat mod Pave Bonifacius IX ved et angreb på Rom, men blev slået tilbage. Begge brødre blev derpå lyst i band af Paven, indtil parterne i slutningen af året sluttede fred.

Og hermed er vi ovre i 1400-tallet, hvor vi finder afkom af:

--- Matteo (G1):

---------- Matteo, der døde efter 1408.

--- Agapito (G2):

--------- Giordano, der døde af pest i 1422. Han var herre over Genazzano, Capranica, Palestrina, San Vito og Ciciliano mm. og gift med Mascia Annibaldeschi.

--------- Lorenzo Onofrio, der døde i en brand i 1423. Han var gift med Sveva Caetani og fader til Prospero Colonna og 4 andre sønner.

--------- Giovanni, der døde efter 1388. Han var gift med Caterina Annibaldeschi.

--------- Oddone, født i Genazzano i 1365 og død i Rom 21.2.1432. Han blev Apostolsk Protonotar, Biskop i Urbino, Auditore ved Retten Sacra Rota og Kardinal ved San Giorgio in Velabro i 1405. Han beklædte mange andre høje poster og var Ærkepræst ved San Giovanni in Laterano i 1412. Den 11.11.1417 blev han valgt til Pave med navnet Martin V. Han blev valgt under koncilet i Konstanz og rejste efter dettes afslutning i 1418 til Rom, hvor han blev varmt modtaget i 1420. Martin V gjorde et stort arbejde for at genrejse Rom, det var gået voldsomt i forfald, mens paverne havde opholdt sig i Avignon og under det efterfølgende skisma. Under denne pave udsmykkedes kirkerne San Giovanni in Laterano, Santa Maria Maggiore og San Clemente med fresker.

--------- Sciarra, om hvem vi ikke ved meget.

--------- Paola, født 1378 eller 1379 og død i 1445. Hun var gift med Gherardo I d'Appiano i Pisa.

--------- Tarsia, som blev gift med Tebaldo Annibaldi della Molara.

--------- Lella, som blev nonne i Klosteret ved San Silvestro in Capite.

--------- Ocilepna Colonna ("Madonna Cillenia della Colonna"), søster til Oddone, den senere Pave Martin V, døde i 1411 og begravedes i San Giovanni in Laterano, hvor hendes gravsten kan ses. Hun var mor til Giovanni (Ianni) di Montenegro, der var Biskop i Sora. I 1387 havde Ocilepna en strid med søsteren Giovanna's børn og udnævnte i den anledning Nicola Porcari til sin prokurator.

---------- Giovanna Colonna, søster til Oddone, den senere Pave Martin V og til Ocilepna Colonna.

--- Fabrizio (G3):.

---------- Tizia, der blev gift med Giovanni Coniger.

--- Giacomo Ranolfo (G4):

---------- Cristofora, som blev gift med Jacopo Todeschini Piccolomini.

---------- Gianandrea, som døde eftter 1436.

---------- Vannozza, som vi ikke ved noget om.

---------- Giovanna, som blev gift med Ludovico Colonna di Palestrina.

--- Gianandrea (G5):

---------- Antonio, som vi ikke ved noget om.

---------- Giulia, som blev gift med Gabriele Cesarini og døde i 1502.

---------- Ludovica, som blev gift med Antonio Caffarelli og døde i 1463.

---------- Tradita, som blev gift med Achille Monaldeschi og døde i 1463.

 

- For familiemedlemmer i 1400-tallet og frem: Læs her! -

Litteratur om Colonna-familien :
Carpaneto, Giorgio: Le famiglie nobili romane. Rendina Editori, 1994.
- side 103ff.
Rendina, Claudio: Le grandi famiglie di Roma. Newton & Compton Editori, 2004.
- side 249ff.
Sanfilippo, Mario: Roma medievale e moderna. Newton Compton editori,1. edizione, 1992.
-side 121ff.
genmarenostrum.com: Stamtavle om den ældste del af Colonna-familien.
-"- : Oversigt over Colonna-familiens grene.
Sardimpex.com : Familiens våbenskjold.

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 8.1.2014 og sidst opdateret d. 14.1.2014