ANNAS ROM GUIDE

Bonanni-Familien

1300- tallet > idag 

 

Denne familie, som også omtales som Bonnanni, Bonanno, Buoanni,  Biani eller Bonianni, kendes i Rom fra 1300-tallet, hvor Giovanni Bonanni bestred hvervet som "Conservatore" i Januar kvartal 1376 .

Familien ejede - i hvert fald i 1800-tallet -  et gammelt hus i Via di Monserrato nr. 4-6, hvor der i muren over døren til nr. 6 er indsat en indskriftstavle med ejerens navn: Angelo Bonanni.

En Giusto Bonanni var i slutningen af 1500-tallet tilsyneladende medlem af Arciconfraternita dell'Orazione e Morte, som lod Kirken San Giovanni in Ayno restaurere. En indskrift herom findes på tværbjælken over Kirkens indgangsdør. 

Af familiens medlemmer kendes blandt andre:

Giovanni Bonanni, der også omtales som Biani eller Bonianni. Han bestred fra Januar måned 1376 hvervet som "Conservatore" på Campidoglio.

Evangelista Bonanni, som var fader til sønnen Giovanni di Evangelista.

--- Giovanni di Evangelista Bonanni,som i 1464 deltog i processionen ved Festa dell'Assunzione som bærer for kvarteret Rione Trastevere på det andet skift mellem Kirken Santa Maria Nova og Turris Subura. Sammen med Giovanni, der på listen over bærere af det hellige Kristus-billede kaldes Iohannes Evangeliste Bonanni, bar også Thomas Cialtera alias Micciniello, Iacobus Johannis Iacobi og Evangelista Bondie.

Giusto Bonanni, som i slutningen af 1500-tallet muligvis var medlem af lægbroderskabet Arciconfraternita dell'Orazione e Morte, som på dette tidspunkt holdt til i den lille, gamle kirke San Giovanni in Ayno og lod den restaurere i 1552-1571. En indskrift over kirkedøren minder om dette med teksten "Divo Evange Iusti Bonanni Geminianensis pia cura a fund restitutum" ("Til San Giovanni Evangelista, (kirken) blev genopbygget fra grunden ifølge den fromme Giusto Bonanni fra San Gimignano"). Selvom Giusto Bonanni var fra byen San Gimignano i Toscana, kan han jo godt have boet i Rom i det nærliggende hus, som - dog måske først senere - ejedes af Bonanni-familien.

Matteo Bonanni, der i 1675-1685 udøvede sit erhverv som "graver", i dette tilfælde en form for arkæolog, som udgravede - eller lod foretage udgravninger - i Rom. Den 3. Januar og den 29. April 1675 fik Matteo Bonanni af den pavelige "Camerlengo" Kardinal Altieri tilladelse til at foretage udgravninger i Vigna Bergamini, Bergamini's vingård, som lå "udenfor Porta San Giovanni på den vej, som går til akvædukterne på det sted, der kaldes Monte dell'Oro". Vingården lå mellem 2 andre gårde, der tilhørte henholdsvis Riccabelli og Silvestrini. Stedet identificeres som beliggende ved Via Appia Nuova. Hvad Matteo Bonanni fik ud af disse udgravninger, vides tilsyneladende ikke.
Den 30. April 1681 fik Matteo Bonanni tilladelse til at grave i Fru Agnese Aquila Balducci's vingård, som befandt sig udenfor Porta San Pancrazio, "lige før det sted, hvor familierne Illari og Gabrieli havde deres jorder, på hjørnet af hovedvejen, ved den anden sidegyde på venstre hånd.....". 
Den 12. April 1685 fik Matteo Bonanni igen tilladelse til at foretage udgravninger, denne gang i Vigna Vivoli, som man ikke kender mere til, udover at stedet lå udenfor Porta San Pancrazio ved en gyde, der gik forbi et osteri kaldet Osteria del Pidocchio og videre til Prins Pamphili's kapel.

Filippo Bonanni, som levede fra 1638 til 1725 og i 1696 udgav værket "Numismata summorum pontificum Templi Vaticani fabricam indicantia".  Han kaldtes også Filippo Buonanni og var Jesuiter-præst, født i Rom og fra 1654 medlem af Società del Gesù. I 1656 studerede han ved Collegio Romano og blev elev af den tyske videnskabsmand Athanasius Kircher. Han udgav udover ovennævnte værk også talrige andre om mange forskellige emner. Efter Kirchers død blev Bonanni kurator og udgav et katalog over Kirchers samling, Musæum Kircherianum.   

Francesco Bonnanni, som i 1839 boede i Via di Monserrato nr.2 og ifølge "Diario Romano" var part i en juridisk tvist.

Angelo Bonanni, som ifølge Almanacco Romano i 1855 boede på Piazza della Cinque Lune nr. 36. 

Angelo Bonanni, som ifølge Almanacco Romano i 1855 boede på i Via di Monte Brianzo nr. 49. 

Gaetano Bonanni, som ifølge Almanacco Romano i 1855 boede i Via della Torretta nr. 10

Litteratur om Bonanni-Familien:
De Dominicis, Claudio: Membri del Senato della Roma Pontificia ... Roma, 2009.
- side 51.
Lanciani. Rodolfo (Amedeo): Storia degli scavi di Roma, e notizie intorno le collezioni romane di antichità. Roma, Edizioni Quasar.
Volume Quinto: 1605-1700. 1994. ---- side 262, 281, 282.
Modigliani, Anna: I Porcari. Storia di una famiglia romana tra Medioevo e Rinascimento. Roma, "Roma nel Rinascimento", 1998.
- side 257.
Treccani.it: Buonanni, Filippo.
Wikipedia (engelsk tekst): Filippo Bonanni.

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 23.4.2021