ANNAS ROM GUIDE

Area Sacra / Helligt Område

- ved nutidens Via Acciaioli -

Se til venstre for nr. 78 på Kort over den vestlige del af Campo de' Fiori-Turen

 

I det nordvestligste hjørne af Marsmarken, Campus Martius, indrettedes i perioden 150-110 før Kristus et helligt område, et såkaldt Area Sacra, omkranset af træer.

Der vides ikke meget om dette område og for flere af de hellige bygninger, som omtales i kilderne, er lokaliseringen ikke nøjagtigt opgivet, så de kan være svære at identificere. Når man dertil lægger de mange forandringer, området har undergået, med nye byggerier, nye gadeanlæg, opførelsen af Tibermurene, anlægget af de brede flodboulevarder og andre færdselsårer, som alle medførte store nedrivninger og nivelleringer, - alt sammen ofte udført i hast og uden den store dokumentation af eventuelt fundne antikke rester - så er det forståeligt, at de fleste antikke bygninger, der her omtales, kun er omtrentligt lokaliseret og ofte kun antages placeret her i området.

Man ved dog, at der lige syd for Area Sacra, i den syvestlige del af området Tarentum og den nordvestligste del af væddeløbsbanen Trigarium, fra meget gammel tid har været et alter i fri luft for guderne Dis Pater og Proserpina. Alteret omtales som Ara Ditis et Proserpinae.

Det lader til, at dette alter i perioden 150-110 før Kristus gik af brug og der i stedet byggedes templer til de 2 guder, et Aedes Ditis længst mod sydøst og et Aedes Proserpinae længere mod nordvest, begge forbundet af en stor Bue.

Foran templerne lå så det store område, kaldet Area Sacra. Det var en bred, åben plads, kantet af 2 alléer af træer, som begge løb fra sydveat mod nordøst. Bredden imellem dem svarede til hele bredden af de 2 templer samt den forbindende Bue. Mens længden af alléerne tilsyneladende har været 2-3 gange så lang som tempelsiderne.

Inde i Det Hellige Område rejste man i forbindelse med de religiøse fester, der fejredes her, en teaterscene, der - ligesom de øvrige bygninger - er helt forsvundet.

Ned mod floden antager man, at der har været rejst et midlertidigt alter for den græske fødselsgudinde Eileithyia, hvis rolle senere overtoges af den romerske gudinde Juno Lucina.

På den den anden side af templerne - antagelig øst for Aedes Ditis - mener man, at der har stået et andet alter, her for de 3 skæbnegudinder, Moirerne: Ara delle Moirai.

 

Litteratur om Area Sacra / Helligt Område i Tarentum:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 8 og Tavle 214 A.
--- 1 : Testi e Immagini. --- Side 501-502.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 14 (før de nyeste fund).

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 2.5.2022