ANNAS ROM GUIDE

Porticus Metelli

- nu forsvundet søjlegang -

Se nr. 136 på Kort over den østlige del af Campo de' Fiori-Turen

Den såkaldte Porticus Metelli eksisterer ikke længere, da anlægget omkring år 27 før Kristus blev væsentligt ombygget og udvidet af Kejser Augustus, som derpå lod det navngive med sin søster Octavias navn. Anlægget kaldtes da fremover Porticus Octaviae - på italiensk: Portico d'Ottavia. - Læs her om dette anlæg idag - og om dets historie.

Allerede i år 146-143 før Kristus havde Quintus Caecilius Metellus Macedonicus ladet bygge et Tempel for Jupiter Stator øst for det 40 år ældre Tempel for Juno Regina i området Prata Flaminia, nord for den store væddeløbsbane Circus Flaminius. Nu lod den sejrrige general så begge templerne omkranse af en stor søjlegang, der på alle 4 sider omgav det store tempelområde. Han byggede en "porticus", der naturligvis kom til at bære hans navn: Porticus Metelli. Det er muligt, at dette var første gang, man i Rom anlagde et sådant søjlegangsomkranset tempelområde.

Ifølge de antikke kilder var Porticus Metelli et pragtfuldt bygningsværk, beklædt med kostbart marmor og fyldt med kunstværker i form af en mængde græske statuer, blandt andet en del krigsbytte, f.eks. den såkaldte "turma Alexandri" med 24 rytterstatuer, udført af Lysippos; samt en bronzestatue af Cornelia - der var den første statue af en kvinde, som blev stillet offentlig til skue i Rom!

Den fremspringende indgangsbygning ("propylaion"), som vi idag kan se som Portico d'Ottavia, fandtes ikke i Porticus Metelli, hvor den sydvestlige søjlegang var aldeles retlinet - dog har den måske været afbrudt af mindre halvcirkelformede nicher, da man har fundet rester af sådanne mindre fremspring. Disse har været åbne ind mod den indre gård - og kan måske også tolkes som trappetårne, der kan have ført op til siddepladser i Circus Flaminius, der lå noget lavere end den senere travertinbrolægning i området.

Den sydøstlige søjlegang lå på samme sted, som den tilsvarende i den senere Porticus Octaviae. Det lader til, at denne side har gået helt helt til Apollon-Templet, der i sin senere ombygning i årene 30-20 før Kristus blev udvidet helt ind på søjlegangsområdet.

Udenfor den vestlige søjlegang lå et frit område inden den næste bygning, som var Templet for Herkules Musarum.

Mod nord, under nutidens Palazzo Patrizi, lå det nordvestlige hjørne af søjlegangen, som altså her lå meget længere mod syd end den senere Porticus Octaviae. Dette ifølge A.Viscogliosi i Lexicon topographicum... (se litt.note forneden). Carandini (se litt.note) anser tilsyneladende disse ruiner for tilhørende Porticus Octaviae.

H. Lauter mener ud fra nyere undersøgelser, at søjlegangene mod vest og øst har været dobbelte.

120 år senere må Porticus Metelli have trængt til reparation, og da området samtidig ønskedes udvidet mod nord ved tilbygning af en mødesal ("Curia Octaviae") og 1-2 biblioteksbygninger, som ikke kunne presses ind indenfor den nordlige søjlegang i det gamle anlæg, gav Augustus ordre til en større ombygning, som allerede tog sin begyndelse før år 23 før Kristus, antagelig omkring år 27.

Man har fundet rester af Porticus Metelli enkelte steder i de ruiner af Portico d'Ottavia, som vi kender idag, blandt andet:
under den mur, der mod sydvest grænsede op til Circus Flaminius,
i det område, hvor den sydøstlige søjlegang stod,
i områdets nordlige hjørne, hvor Palazzo Patrizi rejser sig idag på vestsiden af Piazza Campitelli. (Iflg.Carandini hører disse rester dog til den senere udvidelse og dermed til den nye Porticus Octaviae)

Man har under nylige undersøgelser kunnet konstatere, at man til nybyggeriet genbrugte en meget stor del af de gamle bygningsdele, blandt andet fundamenter og støttemure i tufsten af Monteverde-typen. Statuer og anden udsmykning flyttede også med ind i den nye bygning.

 

Litteratur om Porticus Metelli:
Carandini, Andrea: Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
- 1 : Testi e immagini. ----- Side 502, 504, 510.
- 2 : Tavole e indici. ---- Kort nr. 19 - Tavola 212, 214, 223
Coarelli, Filippo: Roma. (Guide archeologiche Laterza). Roma-Bari, Edizioni Laterza, 3.edizione, 2003.
- side 327.
di Mauro, Marco: Il tempio di Apollo Medico a Roma, croce degli archeologici. - i : BTA - Bollettino Telematico dell'Arte, 7 Giugno 2002, n. 301
http://www.bta.it/txt/a0/03/bta00301.html

Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione XI S.Angelo - 4. edizione riveduta e ampliata / a cura di Carlo Pietrangeli. - 1984. ------- side 32.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 21 + 28 - NB NB: før de nyeste fund --- derfor er Circus Flaminius og Crypta Balbi byttet om !!!!!).
Lauter, H.: Porticus Metelli - Porticus Octaviae : Die baulichen Reste. - i Bollettino Comunale 87 (1980-1981), 37-46.
Lexicon topographicum Urbis Romae / a cura di Eva Margareta Steinby. Roma, Edizioni Quasar, 1996-1999.
- Volume Quarto : P-S. 1999. --- side 130-132, (fig.48-50).
Lozzi Bonaventura, M. Antonietta: A piedi nella Roma Antica: Passeggiate entro le mura. (Guide Iter, A piedi... 2). Edizioni Iter, 1993.
- side 20-21, 32-33.
Platner, Samuel Ball: A topographical dictionary of ancient Rome. Completed and revised by Thomas Ashby. Oxford University Press, cop. 1926.
- side 424.
Richardson, L.: A New Topographical Dictionary of Ancient Rome. Baltimore and London, The Johns Hopkins University Press, 1992.
- side 315.
Romàntìca, 1: Cercando tra pietre e parole. Milano: Monadadori Electa, 2011.
- side 56.
RomArcheologica : guida alle antichità della città eterna. 1. itinerario - . Elio de Rosa editore, 1999- .
7. Itinerario: L'ansa sinistra del Tevere e l'isola Tiberina, Trastevere, il Vaticano. ---- side 24.
Staccioli, Romolo A.: Guida di Roma Antica. Biblioteca Universale Rizzoli (BUR). 8.ed., 2000.
- side 306-308.
Zevi, Fausto: L'identificazione del Tempio di Marte "in Circo" e altre osservazioni. --- i: L'Italie préromaine et la Rome républicaine. Melanges Offerts à Jacques Heurgon. Rome : École Francise de Rome, 1976. - side 1047-1066. (Publications de l'École francaise de Rome, 27).
--- Internet: Persee: https://www-persee-fr.bibliopam-evry.univ-evry.fr/web/ouvrages/home/prescript/article/efr_0000-0000_1976_ant_27_1_1857

Wikipedia (engelsk tekst): Porticus Octaviae.
Wikipedia (fransk tekst): Portique d'Octavie.
Wikipedia (italiensk tekst): Portico d'Ottavia.

Wikipedia (tysk tekst): Portikus der Octavia.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 13.1.2015 og sidst opdateret d. 21.4.2015