ANNAS ROM GUIDE

Aedes Herculis Musarum

- nu forsvundet Tempel for Hercules og Muserne -

Se mellem nr. 122 og 138 på Kort over den østlige del af Campo de' Fiori-Turen

Tempel for Hercules og Muserne - beliggende nord for Circus Flaminius, i den østlige del af Prata Flaminia, hvor det senere blev omkranset af søjlegangene kaldet Porticus Philippi.

Templet blev bygget af Marcus Fulvius Nobilior i år 187 før Kristus efter hans sejr over aetolerne og erobringen af Ambracia i Epiros, hvorfra han hjembragte 9 bronzestatuer af Muserne. Disse anbragtes i Templet, som derpå blev viet til Hercules Musarum eller Hercules Musagetes. Man kender ikke navnet på den kunstner, der har frembragt statuerne og der er tilsyneladende heller ikke enighed om, hvilket materiale de har været fremstillet i.

Templet indviedes antagelig i perioden 185-180 før Kristus, da Cicero beretter, at denne højtidelighed holdtes tæt på Nobilior's triumftog, som fandt sted i år 187. Samme år, som hans konkurrent Marcus Aemilius Lepidus lovede at opføre et Tempel for Juno Regina, som kom til at stå øst for Nobilior's Tempel og indviedes senere end dette, nemlig i år 179 før Kristus.

Den romerske forfatter Eumenius, der levede omkring år 196 efter Kristus, berettede, at Nobilior under sit ophold i Grækenland var stødt på en kult, hvor Herkules dyrkedes sammen med de 9 Muser. I denne egenskab kaldtes guden Herakles Musagetes. Kulten tiltalte Nobilior, der delte den opfattelse, at Hercules skulle beskytte kunsten og at denne i sine 9 former skulle hylde beskytteren. Man mener dog, at denne udlægning må stå for Eumenius' egen regning, og det er måske endda muligt, at kulten overhovedet ikke har eksisteret. Ja, det kan også tænkes, at Hercules slet ikke var del af Templets første indvielse, der i så fald blot har været til de 9 Muser. For eksempel nævner Cicero ikke Hercules med et ord, da han omtaler Templet: "ille, qui cum Aetolis Ennio comite bellavit, non dubitavit Martis manubias Musis consecrare".

Man ved ikke ret meget om den første Tempel-bygning, som antages at have været meget enkel. Måske blot en lille bygning, hvor Muse-statuerne har været opstillet rundt om et gammelt bronzealter, som skulle stamme fra Kong Numa's tid og komme fra det gamle Tempel for Honos og Virtus, som havde ligget ved Porta Capena, men var blevet ødelagt af et lynnedslag.

I Nobilior's Tempel opbevaredes en udgave af "Fasti", en fortegnelse over romerske helligdage, som her var forsynet med noter, som Nobilior selv skal have skrevet.

I år 29 før Kristus var det gamle Tempel tilsyneladende tjenligt til fornyelse og Kejser Augustus' stedfader L. Marcius Philippus lod det genopbygge samtidig med at han lod opføre søjlegange på alle fire sider af de plæner, som omgav Templet. Porticus Philippi blev dette nye anlæg kaldt.

I år 80 efter Kristus blev Rom hærget af en stor brand og man mener, at Porticus Philippi blev genopbygget efter denne af Kejser Domitian. Dette gælder måske også for Templet og det er derfor muligt, at det oprindelige Anlæg har haft en lidt anden opbygning og udseende end det vi idag kender fra fragmenter af Forma Urbis, som blev til under Kejser Septimius Severus (193-211 efter Kristus). Denne plan er altså udført 200 år efter at Philippus opførte sine søjlegange og viser sandsynligvis derfor disse i en noget yngre udgave.

Ifølge disse fragmenter har Templet på dette tidspunkt været en rund bygning med en kvadratisk forhal over en trappe med 5 trin mod syd. Der lader ikke til at have været søjlegange rundt om Templet eller på forpladsen, og det er også uklart, hvor indgangen har været. De gamle forfattere har kun omtalt et enkelt Tempel for Muserne i Grækenland, i Thespiae, så vi har ikke noget sammenligningsgrundlag, der kan give oplysninger om Templet her i Rom. Hercules tilbedtes derimod ofte i runde templer. I området nord for Templet ses en konkav buet mur, som måske kan tolkes som en "schola" eller som stedet, hvor statuerne af de 9 Muser var opstillet. Er der tale om en "schola", kan det være den, der husede sammenkomsterne for "Collegium Poetarum", som kilderne omtaler.

De 9 Muser fra dette Tempel siges at have været model for en række mønter med dette motiv, som Q. Pomponius Musa lod slå omkring år 66 før Kristus.

Plan over de antikke bygninger mellem nutidens gader og kirker
Plan over de antikke bygninger i nutidens gader

 

Antikke bygninger (med RØDT):
1 : Porticus Philippi
2 : Tempel for Herkules Musarum
3 : Porticus Octaviae / Portico d'Ottavia
4 : Tempel for Juno Regina
5 : Tempel for Jupiter Stator
6 : Curia Octaviae
7 : Tempel for Apollon Sosianus
8 : Tempel for Bellona
9 : Marcellus-Teatret

Nutidens kirker (med BLÅT):
A : S.Angelo in Pescheria
B : S.Ambrogio
C : S.Maria in Campitelli
D : S.Rita da Cascia

 

Se Planen i særskilt vindue!


Litteratur om Aedes Herculis Musarum:
Carandini, Andrea: Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
- 1 : Testi e immagini. ----- Side 500, 501, 510, 520.
- 2 : Tavole e indici. ---- Kort nr. 19 - Tavola, 223, 224
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione XI S.Angelo - 4. edizione riveduta e ampliata / a cura di Carlo Pietrangeli. - 1984. ------- side 40.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 21 (før de nyeste fund --- derfor er Circus Flaminius og Crypta Balbi byttet om !!!!! ).
Richardson, L.: Hercules Musarum and the Porticus Philippi in Rome. ---in: American Journal of Archaeology. - Published by Archaeological Instute oaf America.
- Vol. 81, No. 3 (Summer 1977) - side 355-361. --- Internetudgave.
Richardson, L.: A New Topographical Dictionary of Ancient Rome. Baltimore and London, The Johns Hopkins University Press, 1992.
- side 187, 318.
Arachne: Tempel des Hercules Musarum.
RomeReborn: Temple of Hercules Musarum.
Wikipedia (italiensk tekst): Tempio di Ercole delle Muse.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 13.1.2015 og sidst opdateret d. 2.11.2017