ANNAS ROM GUIDE
Parco Oppio/Parco di Traiano

Colle Oppio's sydside ud mod Via Labicana blev der i 1935-36 lavet et parkanlæg med brede smukke alleer og restaurerede ruiner fra Trajan's Termer og Nero's Domus Aurea.

Anlægget er tegnet af Raffaele de Vico og projekteret af A. Muñoz, der foreslog en ekspropriering af familien Brancaccio's store ejendom her på stedet og indretning af området til "arkæologisk park", men allerede i 1887 blev der fremsat et lignende forslag, som blev taget op igen i 1909 og i 1931, indtil det endelig realiseredes i 1935-36, da A. Muñoz blev leder af kommunens "Ufficio Antichità e belle Arti del Governatorato di Roma".

Under anlægningen af parken blev der nedrevet talrige bygninger og nogle højdeforskelle blev udjævnet, så der kunne anlægges nye veje, blandt andre Viale del Monte Oppio, som skærer Trajan's Termer midt over, hvorfor det er vanskeligt at danne sig et indtryk af helheden i disse, som man kan i Caracalla's Termer.

Parken dækker ca. 20 hektar mellem Via Labicana, Via Merulana og Via delle Sette Sale. På skråningerne ned mod Colosseo er der brede alléer og smukke fontæner, blandt andet en i "nymfæum-stil", mens den højtliggende del stadig har mange imponerende rester af Trajan's Termer.

Lige til venstre for indgangen til parken kan ses nogle murrester fra Tito's Termer og lidt længere inde er indgangen til udgravninger af Nero's pragtpalads Domus Aurea, som nu er åbent for besøgende.

Endelig ligger der overfor indgangen til parken ved Via delle Terme di Traiano de kolossale ruiner af vandreservoiret "Sette Sale" og oppe på hjørnet af Viale del Monte Oppio kan man gennem en lille "pavillon" komme ned til udgravningerne af et nymfæum fra Kejser Trajan's eller endog fra Kejser Nero's tid: Ninfeo di Colle Oppio.

Det meste af dette store område tilhørte i en lang årrække familien Brancaccio, som stadig har beholdt et stykke have bag deres store palads, der ligger ud til Via Merulana.


Fotos fra Parco Oppio
Kort over Parco Oppio
Kort over Colle Oppio
Restauranter i området
Bøger og links om Parco Oppio
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Ordliste
Hovedside