ANNAS ROM GUIDE
Dughet's fresker i Kirken San Martino ai Monti

Langs væggene i sideskibene er der en række fresker fra 1640-55 af Gaspard Dughet med Profeten Elias' historie ("Storia di Sant'Elia"), der udspiller sig i skønne landskaber fra den romerske Campagne - en sjældenhed i de romerske kirker. Profeten Elias regnes af Karmeliter-Ordenen som dens inspirator og ophav.

Dughet har malet 16 af de 18 fresker, mens Giovanni Francesco Grimaldi har udført de sidste 2.

Tallene i parantes henviser til "Plan over Kirken San Martino ai Monti".

Den første fresko er den til venstre for Altare della Trinità (9) øverst i venstre sideskib, den sidder ovenover maleriet af Peterskirkens indre (10): Gud taler til Elias, som har søgt tilflugt i en grotte på bjerget Horeb i Sinai-ørkenen (1.Kongernes Bog 19, 9-18).

Anden fresko hænger over døren til sakristiet (8): Profeten Elias kalder Elisa i Guds tjeneste (1.Kongernes Bog 19, 19-21).

Den tredje fresko hænger over den foregående: Profeten Elias bebrejder Kong Akab hans afgudsdyrkelse (1.Kongernes Bog 18, 16-18).

Den fjerde fresko hænger over Altare di Sant'Angelo (5) over nichen med Sant'Antonio: Profetens disciple i Jericho anerkender Elisa som deres leder (2.Kongernes Bog 2, 14).

Den femte fresko sidder ovenover den foregående: Bjørne sønderflænger nogle børn, som lo af Profeten Elisa i Betel (2.Kongernes Bog 2, 23).

Den sjette fresko hænger til venstre for det førnævnte alter over den fresko, som viser det indre af Laterankirken (4): Elias' offer på Karmels Bjerg mod Baal's profeter (1.Kongernes Bog 18, 36-38).

Den syvende fresko sidder til venstre for døbefonten (21): Nedhugningen af Baal's falske profeter på Elias' befaling (1.Kongernes Bog 18, 40).

Den ottende fresko findes ovenover den foregående: Eneboeren San Simone Stock har et syn, hvor Jomfru Maria kalder ham til Karmels Bjerg. Dette er en af Karmeliter-Ordenen's legender.

Den niende fresko hænger til venstre for Altare di Santa Maria Maddalena (20): På Karmels Bjerg ser Profeten Elias en lille sky, der stiger op fra havet (1.Kongernes Bog 18, 41-45). Denne fresko er malet af Giovanni Francesco Grimaldi .

Den tiende fresko sidder ovenover den foregående: Profeten Elias farer til himmels i en ildvogn, mens Elisa ser til (2.Kongernes Bog 2, 11).

Den elvte fresko hænger til venstre for Altare di Santa Teresa (19): Profeten Elias skiller Jordan-floden's vande med sin kappe og går sammen med Elisa tørskoet til den anden bred (2.Kongernes Bog 2, 8). Også denne fresko er malet af Grimaldi.

Den tolvte fresko findes ovenover den foregående: Profeten Elias gemmer sig på Herrens befaling ved bækken Krit øst for Jordan og ravne bringer ham føde (1.Kongernes Bog 17, 3-6).

Den trettende fresko hænger til venstre for Altare di San Martino (18): Profeten Elias salver på Guds bud Hasael til konge af Syrien (1.Kongernes Bog 19, 15).

Den fjortende fresko sidder ovenover den foregående: Profeten Elias sover under en gyvelbusk, da en engel bringer ham brød og vand for at give ham styrke (1.Kongernes Bog 19, 3-8).

Den femtende fresko hænger til venstre for Altare di Santo Stefano (17): Fra Karmels Bjerg forkynder præsten Basilius Kejser Titus' sejr over Jerusalem i år 70.

Den sekstende fresko findes over den foregående: Karmelitermunken San Cirillo celebrerer messe på Karmels Bjerg da han i et syn af en engel får to sølvtavler, hvori Kirkens fremtidige vanskeligheder er beskrevet.

Den syttende fresko hænger til venstre for Altare di San Carlo Borromeo (16): Tre eneboere på Karmels Bjerg får forklaret Jesaia's syn.

Den attende og sidste fresko findes ovenover den foregående: Sobak ser i en drøm fremtiden for sin søn Elias.


Kirkens historie
Rundgang i kirken
Plan over kirken
Titulus Aequitii: historie
Rundgang i Titulus Aequitii
Plan over Titulus Aequitii
Klosterets historie
Fotos fra kirken
Bøger og links om kirke og titulus
Kort over området
Spise og bo i området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Ordliste
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er sidst opdateret d. 6.10.2007