ANNAS ROM GUIDE
Bakkekammen mellem højene Capitol og Quirinal

I Antikkens Rom stod højene Capitol og Quirinal i forbindelse med hinanden ved en lav bakkekam, som dannede nordgrænsen for Forumdalen og sydgrænsen for Marsmark-området. Denne højderyg forsvandt omkring år 107 efter Kristus, hvor arkitekten Apollodorus fra Damaskus lod den bortgrave for at skaffe plads til at anlægge det nye, store Forumkompleks, som skulle hylde Kejser Trajan's sejre i de dakiske krige.

Vi har kendskab til bakkekammens højde, idet en inskription på Trajan-søjlen, som er opstillet midt på det fritlagte område, fortæller at denne søjle er lige så høj, som den jordvold, der blev fjernet.

Vi ved også lidt om, hvorledes bakkekammen må have set ud i Antikken. Henover denne løb nemlig en del af den gamle bymur, Servius-muren, fra byporten Porta SanqualisCollis Sanqualis ved Monte Magnanapoli over til Capitolhøjen.

Hvorvidt Muren løb på toppen af bakkekammen eller længere nede af dennes side, ved vi ikke, men vi ved at den midtvejs blev afbrudt af byporten Porta Fontinalis, som gav adgang til byen fra den nordlige Via Flaminia, nutidens Via del Corso.

Vi ved også, at der et sted på bakken lå en offentlig plads eller bygning, kaldet Atrium Libertatis, der fungerede som kontor for de retshandlinger og "tinglysninger", som skulle til ved frigivelse af slaver, samt det tilhørende Censorernes arkiv. Da bakkekammen skulle bortgraves, blev Atrium Libertatis ødelagt og aktiviteterne flyttet til den nedenfor nyopførte Basilica Ulpia.

De nyeste geologiske undersøgelser bekræfter de antikke kilders fortælling om bakkekammens eksistens. Aflejringer, kaldet "unità di San Paolo" og bestående af ler og dynd blandet med sand, samlede sig i Pliocæn-tiden i området mellem klippeblokkene, der udgjorde de senere høje Capitol og Quirinal. Det er disse aflejringer, som for en stor del er blevet gravet væk under de senere anlægsarbejder.

Aflejringerne dannede en bakke, som umuliggjorde naturlig afvanding på tværs af denne, man ser derfor, hvorledes dræningsrør fra området omkring Augustus' Forum måtte føres ud i Cloaca Maxima mod syd, mens overskydende vand fra området ved Trajan's Forum ledtes ud mod nord.

De lerede og mergelholdige aflejringer, der resterede op mod Quirinalhøjen efter bortgravningen af bakkekammen, blev tilskåret trinvis op ad skråningen og forsynet med skal- og støttemure, som senere anvendtes til markedsbygningerne.

Nogle forskere antager, at hele bakken var bebygget med beboelseshuse med lejligheder, de såkaldte insulae, men at området blev skadet ved den store brand under Kejser Nero (år 64 efter Kristus) og derfor kun var egnet til en gennemgribende sanering. Der er dog ikke fuld enighed i denne tolkning.

Litteratur om Bakkekammen mellem højene Capitol og Quirinal:
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori, 1973- .
- Rione I, Monti, del 4: side 36.
I Mercati Traianei e la Vita Commerciale nella Roma Antica. di Lucrezia Ungaro e Luigi Messa. Comune di Roma, Assessorato alla Cultura, Centro di Coordinamento Didattico. Roma, Fratelli Palombi Editori, 1989.
- side 10f.
RomArcheologica. Itinerario 23-24: Il territorio & la storia dell'antica Roma. Elio de Rosa editore, 2004.
- side 56.
Staccioli, Romolo A.: Guida di Roma Antica. Biblioteca Universale Rizzoli (BUR). 8.ed., 2000.
- side 242, 246, 250.

Kort over området
Turforslag
Bøger og links om Rom
Bo og spise i Rom
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 27.11.2006 og sidst opdateret d. 30.11.2006