ANNAS ROM GUIDE

Strada Florida - nu opslugt af Via Florida

Se mellem nr.20 og nr. 22 på Kort over den midterste del af Campo de' Fiori-Turen

Den gamle Strada Florida var endnu kortere end den nuværende Via Florida, som løber syd for Largo Argentina, idet det østligste stykke af nutidens gade, mellem Torre del Papito og Via delle Botteghe Oscure, ikke var med i Strada Florida, men udgjorde den lille plads Piazza dell'Olmo.

Denne Plads udgjorde således sammen med Strada Florida forbindelsen mellem Via delle Botteghe Oscure og tværgaden Via di Torre Argentina i vest.

Forklaringerne på gadens navn er forskellige. Nogle mener, at den har heddet Via Florea ligesom en nu forsvunden gade lidt længere mod vest på vej til pladsen Campo dei Fiori (Blomster-Torvet) og at det er dette "Fiori", som ligger til grund for navnet.
Andre mener, at det er en rest af en Via Florentia, som skulle være benævnt således af nogle tilflyttere fra Firenze (folk i denne bye kaldes fiorentini eller florentini). Atter andre mener, at der er tale om et personnavn, da en vis Cutecwzina Floridi fra Cypern skulle have ejet et hus i området. Eller at det er til minde om en familie ved navn Froridi , som også skal have boet i kvarteret.
Ifølge Delli (se litt.note forneden) fik gaden først sit navn i 1700-tallet.

Før 1920'erne, hvor hele kvarteret blev udgravet og gaderne udvidede og nyanlagte, var Strada Florida en smal gade kantet med ejendomme. Hele området på gadens nordside, hvor nu det udgravede område ligger, blev ryddet for beboelseshuse, palæer, kloster og Kirken San Nicola de' Cesarini for at give plads til et nyt boligkvarter med moderne byggeri og brede tidssvarende gader. Under arbejdet åbenbaredes imidlertid så mange interessante ruiner fra republikkens tid, at planerne blev ændret og området bevaret som arkæologisk "park".

Men gadeudvidelserne blev realiseret og den gamle smalle gade blev opslugt af den nye brede Via Florida.

Tidligere lå på Strada Florida's sydside en stor boligblok indeholdende Palazzo Moroni (der også har heddet Palazzo Matuzzi og senere kom til at hedde Palazzo Guglielmi), mens nordsiden bestod af 2 mindre komplekser. Det østligste var en smal bygning mellem Strada Florida i syd og Abitazione Persiani i nord (I tilknytning til denne nordlige bygning stod et tårn: det, som vi idag kalder Torre del Papito). Den vestligste bygning var større og lå på hjørnet af den nordgående gade, Via di Torre Argentina. Gadehjørnet var udvidet i en lille plads med indgang til Kirken Sant'Elena de' Credenzieri, som senere blev revet ned, men lå lige syd for Strada Florida's udmunding.

Det store elmetræ ("olmo"), som gav navn til hele kvarteret og pladsen Piazza dell'Olmo, stod på det sted, hvor Via Paganica ved Piazza dell'Enciclopedia Italiana mødes med Via delle Botteghe Oscure. Det blev dog fældet allerede i 1682 eller 1694.

Går vi længere tilbage i tiden, kan der også nævnes noget bebyggelse fra Antikken. Via Florida dækker for eksempel en stor del af det sydligste af de 4 Templer på Largo Argentina. Det drejer sig om Aedes Larum Permarinum, som er Pladsens næstyngste bygning og menes opført i år 179 før Kristus. Den var viet til de skytsguder, som bistod en under en sørejse, Lares Permarini.

Løbende på tværs under gaden er der fundet rester af det store søjlegangsomkransede anlæg Porticus Minucia Vetus og syd for dette - og for Via Florida - stod et Tempel for Jupiter Fulgur og et andet for Juno Curitis. Midtvejs i gaden stod det såkaldte "Arbor capillata" og mellem dette og Aedes Larum Permarinum knejsede en kolossal statue af Jupiter.

 

Litteratur om Strada Florida:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 14.
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 390.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione IX Pigna, Parte 1 / a cura di Carlo Pietrangeli. - 2. edizione, 1980. ------- side 11ff.
--- Rione XI S. Angelo / a cura di Carlo Pietrangeli. - 4. edizione riveduta e ampliata, 1984. ------- side 70.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 21 (før de nyeste fund).
Pocino, Willy: Dizionario delle strade curiose di Roma : toponimi strani, difficili, incompleti, ripetuti, sbagliati di ieri e di oggi. - 1. edizione. - Roma : Edilazio, 2012.
- side 127. -

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 28.11.2013