ANNAS ROM GUIDE

Via Florida

Se mellem nr.20 og nr. 22 på Kort over den midterste del af Campo de' Fiori-Turen

Dette lille gadestykke ligger syd for det store udgravede område på Largo Argentina, hvor det forbinder Via delle Botteghe Oscure i øst med tværgaden Via di Torre Argentina i vest.

Forklaringerne på gadens navn er forskellige. Nogle mener, at den har heddet Via Florea ligesom en nu forsvunden gade lidt længere mod vest på vej til pladsen Campo dei Fiori (Blomster-Torvet) og at det er dette "Fiori", som ligger til grund for navnet.
Andre mener, at det er en rest af en Via Florentia, som skulle være benævnt således af nogle tilflyttere fra Firenze (folk i denne bye kaldes fiorentini eller florentini). Atter andre mener, at der er tale om et personnavn, da en vis Cutecwzina Floridi fra Cypern skulle have ejet et hus i området. Eller at det er til minde om en familie ved navn Froridi , som også skal have boet i kvarteret.
Ifølge Delli (se litt.note forneden) fik gaden først sit navn i 1700-tallet.

Før 1920'erne var gaden meget smallere og kantet med ejendomme. I perioden 1927-1929 blev kvarteret voldsomt ændret. Hele karréen, hvor nu det udgravede område ligger, blev ryddet for beboelseshuse, palæer, kloster og Kirken San Nicola de' Cesarini for at give plads til et nyt boligkvarter med moderne byggeri og brede tidssvarende gader. Under arbejdet åbenbaredes imidlertid så mange interessante ruiner fra republikkens tid, at planerne blev ændret og området bevaret som arkæologisk "park".

Men gadeudvidelserne blev realiseret og den gamle smalle gade, som vest for Via delle Botteghe Oscure på det første stykke kaldtes Piazza dell'Olmo og dernæst Strada Florida, blev opslugt af den nye brede Via Florida.

Idag starter Via Florida's forløb i øst som en fortsættelse af Via delle Botteghe Oscure med de små pladser Piazza dei Calcarari på nordsiden og Piazza dell'Enciclopedia Italiana på sydsiden. Nogle nyere, anonyme etageejendomme flankerer nu gadens sydside, mens nordsiden uden bebyggelse åbner sig mod det udgravede område, Area Sacra di Largo Argentina. Gadens sidste hus mod syd, på hjørnet af Largo Arenula, er en smuk renoveret bygning med stenkvadre på facadens nederste etager. Her på hushjørnet ud mod Via Florida er der indmuret et antikt relief af Atlas, som holder himmelhvælvet oppe. Det stemmer fra et alter fra romertiden.

For enden af Via Florida ligger til venstre (på sydsiden) Largo Arenula, som fører til Via Arenula, der går ned til Tiberen og broen Ponte Garibaldi. Til højre (mod nord) løber Via di Torre Argentina langs med udgravningsområdets vestside.

Tidligere lå her som nævnt en stor boligblok indeholdende Palazzo Moroni (der også har heddet Palazzo Matuzzi og senere kom til at hedde Palazzo Guglielmi) på gadens sydside, mens nordsiden bestod af 2 mindre komplekser. Det østligste var en smal bygning mellem Strada Florida i syd og "Abitazione Persiani" i nord (I tilknytning til denne nordlige bygning stod et tårn: det, som vi idag kalder Torre del Papito). Den vestligste bygning var større og lå på hjørnet af den nordgående gade, Via di Torre Argentina. Gadehjørnet var udvidet i en lille plads med indgang til Kirken Sant'Elena de' Credenzieri, som senere blev revet ned, men indtil gadeudvidelserne lå lige syd for Strada Florida's udmunding.

Det store elmetræ ("olmo"), som gav navn til hele kvarteret og pladsen Piazza dell'Olmo, stod på det sted, hvor Via Paganica ved Piazza dell'Enciclopedia Italiana mødes med Via delle Botteghe Oscure. Det blev dog fældet allerede i 1682 eller 1694.

Går vi længere tilbage i tiden, kan der også nævnes noget bebyggelse fra Antikken. Via Florida dækker for eksempel en stor del af det sydligste af de 4 Templer på Largo Argentina. Det drejer sig om Aedes Larum Permarinum, som er Pladsens næstyngste bygning og menes opført i år 179 før Kristus. Den var viet til de skytsguder, som bistod en under en sørejse, Lares Permarini.

Løbende på tværs under gaden er der fundet rester af det store søjlegangsomkransede anlæg Porticus Minucia Vetus og syd for dette - og for Via Florida - stod et Tempel for Jupiter Fulgur og et andet for Juno Curitis. Midtvejs i gaden stod det såkaldte "Arbor capillata" og mellem dette og Aedes Larum Permarinum knejsede en kolossal statue af Jupiter.

 

 

Litteratur om Via Florida:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 14.
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 390.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione IX Pigna, Parte 1 / a cura di Carlo Pietrangeli. - 2. edizione, 1980. ------- side 11ff.
--- Rione XI S. Angelo / a cura di Carlo Pietrangeli. - 4. edizione riveduta e ampliata, 1984. ------- side 70.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 21 (før de nyeste fund).
Pocino, Willy: Dizionario delle strade curiose di Roma : toponimi strani, difficili, incompleti, ripetuti, sbagliati di ieri e di oggi. - 1. edizione. - Roma : Edilazio, 2012.
- side 127.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 27.11.2013 og sidst opdateret d. 28.11.2013