ANNAS ROM GUIDE

Vicolo dei Falegnami

Se til venstre for nr. 126 på Kort over den østlige del af Campo de' Fiori-Turen

 

 

Den smalle gyde Vicolo dei Falegnami, Snedkernes Gyde opkaldt efter de mange snedkere og tømrere, som havde deres værksteder i området, løber fra Via dei Falegnami i syd og mod nord under en bue mellem flere huse, forbi Vicolo Paganica og op til et baggårdsområde syd for Via Florida, foran sidemuren til Palazzo Guglielmi, hvor en aflåst låge adskiller dette Palæ's gårdsplads fra den offentligt tilgængelige - omend meget skjulte - gyde.

EN TUR GENNEM VICOLO DEI FALEGNAMI:

- med udgangspunkt i Via dei Falegnami! -

På Gydens østlige hjørne står et hus, der stammer fra Middelalderen (se foto fra info.roma.it). Det er i 4 etager inklusive en meget høj stueetage, hvori der er 2 store, firkantede butiksåbninger med numrene 64A og 65. Den slidte facade har 2 fag vinduer, et i hver side med et stort murstykke imellem, som måske engang var været bemalet, som det var tilfældet med mange lignende huse fra samme tid. Vinduerne er i grå stukrammer uden udsmykning over vandrette etageadskillelsesbånd i samme farve.
Mod Vicolo dei Falegnami ses tydelige bygningsrester fra Middelalderen.

På Gydens vestlige hjørne står der - mellem Vicolo dei Falegnami og den mod vest løbende parallelgade Via di Sant'Elena - et 4-etagers hus i 3 fag mod Via dei Falegnami, hvor det midterste fag er tilmuret på etagerne, mens der i stueetagen kun er 2 brede, firkantede butiksåbninger med numrene 63 og 64. Den nederste del af facaden er malet hvid og har et indridset stenmønster. Højere oppe er den pudset op i en lys gul farve mellem de hvidmalede profilerede vinduesrammer, der toppes af vandrette overliggere. Over de 4 etager er der et bredt tagudhæng under flere tilbyggede overetager eller terrasser. (Se foto fra borgato.be).
Mod Vicolo dei Falegnami er der ligeledes 3 fag, hvoraf det første er tilmuret.

--- Se foto fra borgato.be af Vicolo dei Falegnami set fra Via dei Falegnami ---

Efter et par mindre huse på begge sider af Gyden kommer man derefter til at gå under en bue, der forbinder husene på hver side af Gyden. Der er her tale om et tværhus med 3 etager over forbindelsesbuen.

På den anden side af Buen breder Vicolo dei Falegnami sig ud i en mindre åben plads, der til højre (mod øst) er forbundet med Vicolo Paganica, som løber mod øst ud til Via Paganica.

Set fra denne Plads ses Buen under den 3-etagers bygning, som et smalt hus med kun ét fag, mens der til venstre er et sidehus med 2 fag og 5 etager under en tagterrasse. Facaden på begge huse er i okkerfarvet puds og med brede, flade, stukrammer om de fleste vinduer, som sidder over vandrette, hvidkalkede stukbånd. En høj portal til venstre for Buen (se foto fra borgato.be) er i kraftige kvadersten og har nr. 30, mens en mindre dør yderst til venstre tilsyneladende har nr. 29. Midt på muren sidder en marmortavle med ejerens navn: "Proprietà - di - Caterina Rossi - in - Mercurelli" : "Ejet af Caterina Rossi, gift Mercurelli" (se foto fra borgato.be).

På vestsiden af Pladsen står en en nydelig 5-etagers bygning i 3 fag med numrene 37 og 38 udfor 2 små højtsiddende vinduer i stueetagen, mens det større vindue i en bue til højre ikke har noget nummer. Facaden hernede og på førstesalen, der ligeledes har vinduer i buede nicher, er i hvidt puds med stenmønster, mens den på de 3 øvre etager er pudset op i en lys okker farve. Vinduerne er heroppe på anden- og trediesalen høje og rektangulære, indsat i profilerede rammer under vandrette overliggere, mens fjerdesalens er mindre, kvadratiske og i enkle rammer. Ejendommens indgang må være ud til parallelgaden Via di Sant'Elena.

Til højre herfor står - stadig på Pladsens vestside - et 5-etagers hus med overbygget 6. etage - og 2 fag i en hele vejen op hvidpudset facade med indridset stenmønster. I stueetagen er der til venstre et tillukket vindue og til højre en portåbning med nr. 39.

Overfor disse bygninger, står mod øst husene på begge sider af Vicolo Paganica.

Fortsætter man videre frem ad Vicolo dei Falegnami ses, på hjørnet af Vicolo Paganica, en 3 1/2-fags facade i 4 etager og lyst okkerfarvet puds. Det er Palazzo Guglielmi Chiablese, der her har enkelt udsmykkede profilerede vinduesrammer og enkle vandrette friser under vinduerne, mens facaden mod Vicolo Paganica er anderledes kraftigt dekoreret. Muren mod Vicolo dei Falegnami har forneden kun 3 vinduer i store buer og ingen numre, samt slutter for enden af Gyden med en indkørsel (nr.48) til Palazzo Guglielmi's private gårdsplads og parkering.

På Gydens vestlige side fortsætter husrækken efter nr. 39 med en 3-fags bygning i 4 etager - samt 2 senere tilbyggede overetager - og okkerfarvet pudset facade. I stueetagen er her først en portbue, der dækker over en lille gyde, Vicolo di Sant'Elena, som løber ud til Via di Sant'Elena. Porten har intet nummer, men yderst til højre sidder hoveddøren i en profileret travertinkarm med nr. 40. (Se foto fra borgato.be). Denne bygnings sydmur, som vender ud mod endnu en lille gårdsplads, har ingen vinduer på etagerne, men en indgangsdør forneden.

Bag det ovenfor beskrevne hus ligger tilbagetrukket en høj og smal 3 1/2-fags ejendom med en slidt facade i lyst eller okkerfarvet puds på de 6 etager. hvor nogle vinduer er tilmurede.

Vinkelret på dette hus står - og nu er vi på nordsiden af den lille gårdsplads - en 4-fags ejendom i 4 etager, samt en tilbygget overetage, med en facade i lyst cremefarvet puds. I stueetagen til venstre sidder et kvadratisk vindue, mens der helt tilhøjre er en firkantet portåbning, som har fået tildelt nr. 46. Midt imellem sidder en indgangsdør med nr. 45. Rammerne om døren og vinduerne er flade, hvidkalkede stukrammer.

Et bredt, men kun et-fags, hus står til højre med en slidt facade over 3 etager og blot en firkantet portåbning forneden uden nummerangivelse.

Vinkelret på denne lille bygning står den lave mur omkring en bagvedliggende gårdsplads tilhørende Palazzo Guglielmi Chiablese (se ovenfor), hvis indkørsel her har nr. 48. (Et kig ind i gården og bagsiden af Palæet kan fås på dette foto fra borgato.be).

Vicolo dei Falegnami ender her blindt og man må enten tage turen tilbage gennem Buen - eller dreje rundt om Palazzo Guglielmi og følge denne bygnings sydside og Vicolo Paganica ud til Via Paganica og Piazza Paganica, samt Piazza dell'Enciclopedia Italiana.

 

Litteratur om Vicolo dei Falegnami:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 18+19.
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 368.
Fedi, Cristiano: Vicolario romano : tutto quello che c'è da sapere sulle piccole "grandi" vie di Roma, - Roma : Palombi Editori, 2009.
- side 77.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione VIII S.Eustachio, Parte Prima / a cura di Cecilia Pericoli Ridolfini. - 2. edizione. - 1980 ------- side 4, 8, 24, 28.
--- Rione XI S.Angelo - 4. edizione riveduta e ampliata / a cura di Carlo Pietrangeli. - 1984. ------- side 5, 56.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 21 (før de nyeste fund).
info.roma.it: Vicolo dei Falegnami.
Borgato.be: Vicolo dei Falegnami.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 27.5.2024 og sidst opdateret d. 6.6.2024