ANNAS ROM GUIDE
Vicolo di Santa Maria in Campitelli
= nutidens Via Capizucchi

 

 

Bagved den sydvestligste del af Klosterkomplekset Monastero di Tor de' Specchi løber den lille gade Via Capizucchi mellrm Klosteret og det store Palazzo Capizucchi. Idag har gaden navn efter den familie, der ejede palæet, men tidligere kaldtes den Vicolo di Santa Maria in Campitelli, da den førte frem til den nu nedrevne Santa Maria in Campitelli-kirke. Den gamle Kirke stod lidt vest for nutidens Piazza Campitelli på den grund, hvor man efter nedriviningen byggede Palazzo Serlupi, idag kaldet Palazzo Lovatelli, som fylder den nordlige del af karréen mellem Piazza Lovatelli, Via dei Funari og Piazza Campitelli / Via della Tribuna di Campitelli.

Den lille gade løb i Rione Campitelli mod nordvest fra det sted, hvor den gamle Kirke Santa Maria de Curte stod (nr.8. på planen nedenfor. Bemærk at Kirken dengang havde indgang, hvor den nu har apsis) omgivet af stalde og småhuse, som efterhånden opkøbtes af kvarterets dominerende familier, blandt andre Capizucchi-familien:

Plan over Monastero di Tor de' Specchi
For tegnforklaring - se: Plan over Klosterkomplekset Monastero di Tor de' Specchi

Gaden løb henover det område, som idag er blevet til Via Montanara og Piazza Campitelli. I Antikken var Pladsen en del af det indre anlæg mellem buegangene i Porticus Octaviae, hvoraf kun en lille rest idag står nede i den østlige del af Via del Portico d'Ottavia. På Pladsens sydvestside stod store tempelbygninger, og hvor den går over i nutidens Via Montanara, krydsedes den af den østlige buegang. Der har i tidens løb således været mange bygningsrester og ruiner, hvorpå de senere kirker og palæer er rejst.

Gaden har sikkert oprindeligt fortsat over det mere eller mindre åbne område mellem ruinerne til Via della Tribuna di Campitelli, hvor den gamle Santa Maria in Campitelli stod.

Idag er forløbet kortet noget af, da gaden udgår fra Piazza Campitelli. Til gengæld laver den et skarpt sving for efter endnu et lille gadestykke at nå frem til Piazza Capizucchi. Også denne plads har naturligvis navn efter Capizucchi-familien, der var særligt synlige her, da de rejste deres palæ i 1580.

 

Litteratur om Vicolo di Santa Maria in Campitelli:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 19.
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 836.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 21 (før de nyeste fund).

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 24.7.2016