ANNAS ROM GUIDE
Via Angelo Poliziano

går på den østlige bebyggede del af Colle Oppio mellem Via Ruggero Bonghi mod syd til Via Merulana mod nordøst.

I Antikken lå her ud til Via Merulana nord for Via Labicana et tempel for de ægyptiske guder Isis og Serapis, bygget af den ægyptiske koloni i Rom. Mod nord lå rigmanden Maecenas' store ejendom fra år 30 før Kristus.

Vejen er opkaldt efter den toscanske digter Angelo Poliziano (1454-94), som regnedes for den bedste hofpoet på sin tid. Hans døbenavn var Angelo Ambrogini, men han var født i Montepulciano, som på latin hed Mons Politianus, hvoraf tilnavnet Poliziano er dannet.

Angelo Poliziano virkede mest ved hoffet i Firenze hos Lorenzo de' Medici, men opholdt sig også i en periode ved hoffet i Mantova hos Federico Gonzaga. Han skrev 57 græske og 113 latinske epigrammer samt oder og elegier. Derudover skrev han digte på sit florentinske modersmål og et lyrisk hyrdespil til et bryllup ved hoffet i Mantova.

På hjørnet af Via Angelo Poliziano og Via Merulana er der opsat et af de mange små gadealtre, som findes på husvægge og gadehjørner overalt i Rom: en "Madonna di Fatima" samt en votivtavle.

EN TUR OP OG NED AD GADEN:

Første stykke: mellem Via Merulana og Via Carlo Botta:

VENSTRE SIDE:

Vi starter ved Via Merulana-krydset overfor gaden Via Buonarroti. Hjørneejendommen på venstre side har et skråt hjørne og går i en spids vinkel ned ad Via Poliziano med 9 fag og flere balkoner på andensalen, mens der er 10 fag ud til Via Merulana.

Efter denne ejendom følger et 6-etages hus med stenkvadermønster på facaden i stueetagen og førstesalen og lys, pudset facade på de øvre etager. Stueetagen har høje vinduer med buer øverst, de huser forskellige forretninger. Førstesalen har små, kvadratiske vinduer uden rammer, under en bred frise, der adskiller etagerne, hvor andensalens vinduer har smukke buede gavlfelter. Smalle gesimser adskiller de næste etager, der har vinduer i enkle rammer med vandrette overliggere. Femtesalens vinduer er uden overliggere under det brede, udskårne tagudhæng. Ud for det 3. og det 5. af husets 7 fag er der på andensalen smukke stenbalkoner.

Naboeejendommen har et lignende udseende, men har 8 fag og balkonerne er her samlet ud for de to midterste fag. Desuden har facaden lodrette "bånd" med "diamant"-udskårne sten langs husets hjørner og på den vandrettte frise under andensalen. Her har vinduerne kun vandrette overliggere over udskårne friser. Facaden er fra øverst til nederst i puds.

Den følgende ejendom er hjørnehus ud mod Via Carlo Botta, der krydser gaden. Bygningen har 5 fag og 5 etager. Stueetagens facade har mønster af stenkvadre og kraftigere bræmmer af stenkvadre på hjørnerne og før det andet og det femte fag. I midten er der en stor portal i en bue af stenkvadre, flankeret af højtsatte kvadratiske vinduer til lejlighederne bagved. Her er ingen forretningslokaler! Rammer i forskellig udformning med stenkvadermønster omgiver vinduerne og smedejernsaltaner findes på både første- og andensalen. Over et kraftigt fremspringende, udskåret tagudhæng anes endnu en etage. Hjørnealtanen er ført hele vejen rundt om det let afskårne hushjørne, som er dekoreret med et vandret bånd af stenkvadre, og ned af sidefacaden mod Via Carlo Botta, hvorudtil ejendommen har 9 fag med samme udformning som hovedfacaden. De er dog lidt smallere og her findes ingen portal.

HØJRE SIDE:

På hjørneejendommen Via Merulana/Via Poliziano er der opsat en votivtavle samt et gadealter for "Madonna di Fatima", som også omtales som "Madonna su un albero con pastori ai piedi" ("Madonna på et træ med hyrder for fødderne"). Huset er en kompakt retvinklet bygning med stenmønster i pudsen på de to nederste etager og stenmønstrede lodrette bånd på hjørner og som opdelere af facadens 5 fag mod Via Poliziano og 9 fag mod Via Merulana. En lignende bygning i 4 fag følger herefter og derpå en lang ejendom med kraftige stenkvadre i hver side og over hele stueetagens og førstesalens facade. Huset har 10 brede fag med stenbalkoner ud for det 4. og det 7. vindue på andenetagen. Flade søjler adskiller vinduerne og brede vandrette friser etagerne under anden- og fjerdesalen. Heroppe er den midterste del af facaden pudset op og forsynet med et mønster af vandrette linier.

Efter en lille mur ligger lidt tilbagetrukket Kirken og Klosteret San Giuseppe di Cluny, som er tegnet af arkitekten Luca Carimini og bygget i 1890. I Klosteret er det også muligt at leje sig ind som hotelgæst. I den første lille mur er der en indkørselsport og derefter følger et lille sidehus med 2 buer, hvori der er indsat et vindue og en dør. Det er her, i nr.38, at der er adgang til Klosteret og Kirken, som ligger i førstesals højde, hævet over en høj krypt. En dobbelt travertintrappe fører op til indgangen, der er anbragt under en lille buet baldakin, båret af 4 søjler og udsmykket på forskellig vis. Nogle vinduer på hver side er indsat i travertinrammer, ligesom portalen og vinduet nedenunder og 2 runde vinduer øverst på facaden, mens resten af Kirkemurene er enkle og vinduerne rammeløse. En lidt højere mur skærmer de bagvedliggende små haver og gårdspladsen for nysgerrige blikke. På hjørnet ud mod Via Carlo Botta er muren udbygget til en lille barakbygning med forretninger. Bagved denne anes Kirkens femkantede apsis. Mod sidegaden fortsætter den lave mur med forretnings- og værkstedslokaler, og bagved den rejser Klosterbygningen sig, godt skjult.

Sidste stykke: mellem Via Carlo Botta og Via Ruggero Bonghi:

VENSTRE SIDE:

Hjørnehuset er en kompakt ejendom i 5-6 etager med kraftige stenkvadre på de 2 nederste og på hushjørnet, der er let fremhævet og forsynet med en smuk stenbalkon , der runder hjørnet på andensalen. Den er båret af kraftige udskårne konsoller. Huset har 5 fag mod Via Carlo Botta og 7 fag mod Via Angelo Poliziano. Butiksvinduerne forneden er indsat i buede rammer af stenkvadre, vinduerne på førstesalen er enkle, kvadratiske og rammeløse, mens andensalens har buede gavlfelter. En bred vandret frise løber under disse, mens smalle gesimser adskiller de øvre etager, som har vandrette overliggere over vinduerne, pånær den øverste række under det brede, udskårne tagudhæng.

Naboejendommen har facade i puds, men med vandret stenmønster på de nederste 2 1/2 etage. Over indkørslen og sidedøren er der kraftige, udskårne konsoller og pyntefriser på hver side. Hovedindgangen findes efter det 3. fag af stueetagens ialt 7 fag, mens de øvre etager har 8 fag. Fordelt på første- og andensalen er der opsat balkoner og det første fag i hver af husets sider har ligeledes en balkon på den øverste etage. En mere enkel bygning følger herefter, med pudset facade med et stregmønster forneden og enkle vinduesrammer, hvoraf andensalens dog har buede gavlfelter og trediesalens vandrette overliggere. Ejendommen er noget forfalden, men har dog en smuk indgangsportal i en buet ramme under en vandret overligger og et buet gavlfelt, som bæres af 2 enkle, udskårne konsoller.

Efter en indkørsel og en lav garagebygning kommer vi til gadens sidste hus, hjørneejendommen ud til Via Ruggero Bonghi. En lidt mere raffineret bygning med smukke vinduesrammer og bølgede gavlfelter over andensalens vinduer. Huset har seks etager og hjørnet er svagt afskåret og prydet med stenkvadre, hvorpå der - på trediesalen - er opsat en tavle med et relief og årstallet 1919. Huset har 6 fag mod Via Poliziano og 9 fag ud mod Via Bonghi, hvor også indgangen findes.

HØJRE SIDE:

En statelig ejendom i 6 etager knejser på denne side af Via Poliziano og Via Carlo Botta, hvortil den har 8 fag. Men hovedindgangen ligger ud til Via Poliziano, midt i ejendommens 9 fag. En dobbeltdør indsat i en bred, buet portal med vandret frise og overligger. Over førstesalens enkle, uindrammede vindue sidder her en stenbalkon på kraftige, udskårne konsoller. En lignende balkon går rundt om hushjørnet. Husets facade er smykket med kraftige stenkvadre på disse nederste etager og over hjørnefagenes hele højde, mens den øvrige facade er pudset. Vandrette friser og gesimser løber under anden- og fjerdesalens vinduer, der er forsynet med henholdsvis buede/trekantede gavlfelter og vandrette overliggere.

Naboejendommen er kun en bleg spejling heraf. En pudset facade med indridset stenmønster. 5 fag og 6 etager. Men vinduesrammerne er særligt udskårne med guirlander og ovale felter foroven og indgangsdøren er i en smuk rektangulær portal med en bred frise under en vandret overligger. I frisen er der i relief guirlander og et skjold med byggeåret "A 1914". Over andensalens vinduer er der yderlige brede trekantede gavlfelter og over fjerdesalens vandrette overliggere.

En statelig ejendom følger herpå som hjørnehus med hovedindgang og 4 fag mod Via Poliziano og et buet hjørne og lang sidefacade mod Via Giovanni Pascoli. 6 etager opdelt af brede friser under anden- og fjerdesalen. Facade i stuk med stenmønster på de to nederste etager og på hele det buede hjørne. Balkoner på hjørnet og flere andre steder ud for andensalen. Alle vinduer i brede, udskårne rammer, i stueetagen under brede friser og vandrette overliggere, på førstesalen med dekoreret overramme, på andensalen med brede, udskårne friser under fremspringende buede gavlfelter, på trediesalen i enklere rammer med smalle, vandrette overliggere, på fjerdesalen under brede, udskårne friser og trekantede gavlfelter, på femtesalen blot i enkle rammer.

På den anden side af Via Giovanni Pascoli følger 2 næsten identiske ejendomme, som er enklere udgaver af den foregående: med facade i puds og linieret stenmønster på de nederste 2 etager, ved husenes hjørner og på selve det svagt buede hjørne. Også her er de 6 etager opdelt af enkle friser under anden- og fjerdesalen. Vinduerne er i enklere udskårne rammer, men alle har en dekoration over selve vinduet: dyrehoveder og guirlander over stueetagens vinduer, der toppes af en vandret overligger. Firkantede felter over førstesalens vinduer uden overligger, guirlander over andensalens, der er anbragt under fremspringende buede gavlfelter, båret af kraftige konsoller. Udskårne friser over trediesalens lidt mindre vinduer. Friser under vandrette overliggere topper fjerdesalens vinduer, mens femtesalens blot er i udskårne rammer. Ejendommene har 4 fag ud mod Via Poliziano og 7 fag ud mod sidegaderne. Portalerne er høje og flankeret af smalle søjler, som bærer udskårne konsoller med buede gavlfelter, hvorunder der er relieffer med guirlander og byggeåret 1915.

Litteratur og links om Angelo Poliziano:
Elmquist, Carl Johan: Italiens litteratur. Gad, 1975.
- side 86-89.

Fotos fra området
Kort over området
Bo og spise i området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Ordliste
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet ca. d. 25.1.2003 og sidst opdateret d. 26.12.2011