ANNAS ROM GUIDE
Via Liberiana
løber på sydsiden af Kirken Santa Maria Maggiore på højtoppen Monte CispioEsquilinhøjen mellem Piazza dell'EsquilinoKirkens vestside og Piazza di Santa Maria MaggioreKirkens østside. På sin vej møder den flere både små og store gader: den brede og trafikerede Via Cavour der krydser Piazza dell'Esquilino, den lange Via di Santa Maria Maggiore som munder ud ved Kirkens apsis, som kan ses helt fra gadens start, de mindre gader Via Paolina der munder ud omtrent midt for Kirkens sydmur, Via dell'Olmata og Via di Santa Prassede der begge munder ud i Piazza di Santa Maria Maggiore ud for Kirkens hovedadgangstrappe, og endelig den brede allé Via Merulana.

Indtil 1872-73 var der ikke anlagt nogen gade her, området var istedet en stejl skråning, der førte op til Kirkenhøjtoppen. Skråningen var dækket af elmetræer og dette mindes i gadenavnet Via dell'Olmata, der betyder "Elmelunds-gaden".

Da gaderne på Esquilin blev regulerede og nivellerede i 1870'erne, fældede man elmelunden og sænkede gadeplanet ca.4 meter, så de omkringliggende bygningers kældre blev til stueetager. I denne forbindelse udgravede man på gadens øverste stykke forskellige bygningsrester, blandt andet fra det gamle Patriarchio Liberiano. Nogle buer og hvælvinger herfra blev herved fritlagt, de kan idag ses indbygget i Palazzo Cassetta, der ligger mellem Via Paolina og Via dell'Olmata.

Huset på hjørnet af Via di Santa Maria Maggiore og Via Liberiana er fra begyndelsen af 1600-tallet. Det ejedes i sin tid af Pietro Bernini, fader til den berømte arkitekt og billedhugger Gian Lorenzo Bernini, der boede og arbejdede her til 1640. På hjørnet sidder et af de mange små gadealtre,"edicole sacre", som man ser overalt i kvarteret. Det er et oliemaleri af en Madonna med Barnet i en rund træramme.

Det næste hus er Palazzo Imperiali Borromeo, som også stammer fra 1600-tallet.

På hjørnet af Via Paolina er der en anden lille edicola. Her er det en Madonna Addolorata eller Madonna della Pietà i en oval ramme båret af 2 store stukengle. Huset mellem Via Paolina og Via dell'Olmata er det ovenfornævnte Palazzo Cassetta.


Litteratur om Via Liberiana:
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. Edizione Quasar, 1991.
-kort nr.23.
La Grande Guida dei rioni di Roma. 2.edizione. Newton Compton editori, 2001.
- side 91f.
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori, 1973- .
- Rione I, Monti. del 3: side 68.

Fotos fra området
Kort over området
Bo og spise i området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 20.2.2005 og sidst opdateret d. 17.8.2011