ANNAS ROM GUIDE

En tur rundt til mindestenene for Tiberens talrige oversvømmelser

--- Læs her om de mange oversvømmelser --- og om: den store oversvømmelse i 1870 -----

Ved Tiberens østbred står Kirken Santa Maria in Cosmedin: her kan man finde 2 mindesten fra oversvømmelsen den 1. Febraur 1900: en til højre for indgangen til sakristiet, og en i portico'en.

- Den første måler 21 x 8 cm og lyder "Alluvione - 1. Dec. 1900" ("Oversvømmelse den 1. December 1900").

- Og den anden med samme tekst måler 20 x 8 cm.

Lidt længere inde i landet står Kirken San Giorgio in Velabro:

- i porticoen: en sten på 50 x 15 cm med teksten "Alluvione del Decem. 1870" ("Oversvømmelse i December 1870"):

Tiberøen kan man finde flere sten fra oversvømmelser i 1900-tallet. De findes i og omkring Ospedale Fatebenefratelli og Kirken San Bartolomeo all'Isola.

- En sten i gården til Ospedale Fatebenefratelli. Den 63 x 15 cm store sten bærer teksten "Alluvione del 17 Decem. 1937" ("Oversvømmelse den 17. December 1937").

- En sten i porticoen ved indgangen til Kirken San Bartolomeo all'Isola. Teksten på den 51 x 15 cm store sten lyder "Alluvione del 17. Decem. 1937" ("Oversvømmelse den 17. December 1937").

- En sten på Kirkens venstre sidemur i Klosterhaven på Klosteret ved San Bartolomeo all'Isola. Den har en størrelse på 44 x 14 cm og teksten "Alluvione di II Decem. 1900" ("Oversvømmelse den 2. December 1900").

 

I området, der her i Guiden behandles i Campo de' Fiori-Turen, findes en del mindesten tilbage fra 1400-tallet og frem:

- I krypten til Kirken Santa Maria dell'Orazione e Morte opbevares den eneste kendte mindesten fra 1846. En plade på 25 x 7 cm med teksten "10. Dec. 1846" samt en streg, der angav vandets højde. Denne Kirke og dens tilstødende kirkegård, som lå ud mod flodbredden, var meget ofte offer for oversvømmelserne, inden de høje Tibermure blev bygget.

- Stenen i Santa Maria in Monserrato findes i Kirkens gård. Den har en størrelse på 52 x 73 cm og teksten lyder: "Alexandro VI Hisp - Pont Mx An Sal M - VD non Decembr - cum ad hoc signum - Tyberis excrescens - mortuis etiam non - peperciss Petrus de - Aranda calagvrr - calciatq pont pa - vimentum hoc om - ne conrvp sua imp - rest - d Opt Mx ac Divo Iacobo - Hispaniar patrono - honor et gloria" ("Mens den spanske Pave Alexander VI regerede, i det Frelsens År 1495, den 5. December, gik Tiberen over sine bredder op til dette tegn og sparede endog ikke de døde. Pietro De Aranda, Biskop af Calahorra og La Calzada lod for egen regning dette helt ødelagte gulv restaurere. Hæder og Ære til Den Øverste Gud og til Den Hellige Jacob, Spaniens beskytter"). Den sad oprindeligt i Kirken San Giacomo degli Spagnoli, men blev senere flyttet herhen.

- Stenen i Via di Santa Maria dei Calderari nr. 27 er 34 x 30 cm stor og bærer teksten "Anno 1598. Die 24 - Xbris. Clemente - VIII P.M. Il Tevere - arivo aquesto - ... segno ..." ("På den 24. December 1598, mens Clemens VIII var Pave, nåede Tiberen til dette tegn ...").

- Via dei Giubbonari nr. 27: lavt på muren mellem nr.27 og nr.28: en sten på 50 x 15 cm med teksten "Alluvione del Decem. 1870" ("Oversvømmelse i December 1870").

- Via del Monte della Farina nr.57: på husmuren mellem nr. 57 og 58 : en sten på 50 x 15 cm med teksten "Alluvione del Decem. 1870" ("Oversvømmelse i December 1870").

- I indgangen til Palazzo Vidoni i Via del Sudario ses en lille sten på 23 x 20 cm. med teksten "... - sub Paulo IIII - Pont. Max. I.P. III - Pont. Etk. R. V. Ro - I. Tybris ad h. sig. - crevit XVII Kl O -- ct. A. MDLVII" ("Under Pave Paul IV, i det 3. år af hans pontifikat, steg Tiberen op til dette tegn den 17.dag før Kalendae i Oktober måned i året 1557").

- På Palazzo Vidoni i Via del Sudario ses desuden en sten med teksten "Anno MDXCIIX die - XXIV Decembris sedente - Clemente Octavo - Tybris hucusque - stagnavit" ("I året 1598, den 24. December, under Pave Clemens VIII, steg Tiberen hertil").

- På Piazza Vidoni: på muren til Kirken Sant'Andrea della Valle: en sten på 50 x 15 cm med teksten "Alluvione del Decem. 1870" ("Oversvømmelse i December 1870").

 

I området, der her i Guiden behandles i Piazza Navona-Turen, findes en del mindesten tilbage fra 1200-tallet og frem:

- I Via del Monterone (til højre for nr.20 - helt ude mod hushjørnet og langt nede på muren), på hjørnet af Via di Torre Argentina (overfor nr. 14 i denne gade) : en sten på 50 x 15 cm med teksten "Alluvione del Decem. 1870" ("Oversvømmelse i December 1870").

- På Piazza della Pigna nr.54: på muren til Ristorante La Pigna: en sten på 37 x 14 cm med teksten "Alluvione - del 28. Decem. 1870 - Giuseppe Bellini pose" ("Oversvømmelse den 28. December 1870 - sat af Giuseppe Bellini").

- I Via della Pigna nr. 12: til højre for den store portal og ret langt nede på muren: en sten på 50 x 15 cm med teksten "Alluvione del Decem. 1870" ("Oversvømmelse i December 1870").

- På Kirken Santa Maria sopra Minerva: facaden til højre:

----- 1422: Teksten på den 97 x 36 cm. lange sten lyder: "+ Ano Do MCCCCXXII indie sci - Andree crevit aqua Tiberis usque - ad sumitate isti lapidis tpre Dni - Martini PP V a VI" ("I det Herrens År 1422 på Sankt Andreas' Dag steg Tiberens vand helt op til toppen af denne sten i det 6. år af Martin V's pontifikat"). (30. November 1422).

----- 1495: Stenen er 60 x 28 cm stor og bærer teksten: "Ann Chr. MVD non. Decemb. auctus in immensum Tiberis dum - profluit alveo - extulit huc rumidas turbidus - Amnis aquas ---" ("I år 1495 (efter) Kristus, den 5. December, voksede Tiberen umådeligt og steg over sine bredder. Den mudrede flod bredte sine vande helt herop").

----- 1530: En lille sten på 78 x 60 cm med teksten "Anno Dni MDXXX - octavo Idus Octobris Pont - vero Santissimi Dni - Clemen Pape VII Annp VII - ----- - huc Tiber ascendit iamq - obruta tota fuisset - Roma. Nisi huic celrem - virgo tulisset opem" ("I det Herrens År 1530den ottende dag før Idus Oktober i det 7. år af den allerhelligste Pave Clemens VII's pontifikat steg Tiberen helt herop og Rom ville være blevet fuldstændigt ødelagt, hvis ikke Jomfru Maria havde grebet ind").

----- 1557: En sten på 55 x 50 cm. med teksten: "MDLVII die XV Septembris - huc Thyber advenit. Paulus dum - Quartus in anno - terno eius. Rector Maximus - Orbis erat - ..." ("Den 15. September 1557, mens Paul IV var Pave (som) verdens største (Guds) stedfortræder, i det 3. år af hans pontifikat, nåede Tiberen hertil ....."). Denne sten blev efter den forhadte Paves død ødelagt af folket, men i 1599 genskabt af Dominikanermunkene.

----- 1598: En sten med en størrelse på 50 x 50 cm. og teksten "Redux recepta Pon - tifex Ferraria - non ante tam superbi - hucusque Tybridis - insanientes execra - tur vortices - Anno Dni MDXCVIII - VIIII Kal. Ianuartt - ..." ("Da Paven vendte tilbage efter erobringen af Ferrara, afværgede han faren fra Tiberens malstrøm, som aldrig havde været større og fremturede indtil dette tidspunkt. I Det Herrens År 1598, den 8. dag før Kalendae i Januar måned"). En anden sten med angivelse af vandhøjden var også opsat på facaden, men er senere forsvundet.

----- 1870: En sten på 50 x 15 cm med teksten "Alluvione del Decem. 1870" ("Oversvømmelse i December 1870").

- På muren til klosteret Convento della Minerva ses også en sten på 56 x 40 cm med teksten "Vltrices hucusq Thybris - dum tolleret undas - extincta est partv Vir - ginis ira Dei - ... - die XXIV deceb. A.D. MDIIC" ("Mens Tiberen rejste sine bølger hertil, stoppede Jomfruens fødsel Guds vrede. Den 24. December 1598").

- På Piazza della Rotonda nr.6: på muren til højre for døren: en sten på 50 x 15 cm med teksten "Alluvione del Decem. 1870" ("Oversvømmelse i December 1870").

- I Via del Seminario nr.113, i Palazzo Serlupi-Crescenzi: en sten på 60 x 13 cm med teksten "Alluvione del 28 Decembre 1870" ("Oversvømmelse den 28. December 1870").

- I Via delle Paste, på hjørnet af Via dei Pastini: en sten på 50 x 15 cm med teksten "Alluvione del Decem. 1870" ("Oversvømmelse i December 1870").

- I Via di Pietra nr.90: under det buede vindue i nr.89: en sten på 50 x 15 cm med teksten "Alluvione del Decem. 1870" ("Oversvømmelse i December 1870").

- I Via della Rosetta nr.5/6, på hjørnet af Via del Pozzo delle Cornacchie: en sten på 50 x 15 cm med teksten "Alluvione del Decem. 1870" ("Oversvømmelse i December 1870").

- På Piazza di Sant'Eustachio: på muren ind til Palazzo della Sapienza: en sten på 50 x 15 cm med teksten "Alluvione del Decem. 1870" ("Oversvømmelse i December 1870").

- I Kirken Sant'Eustachio: på en sten, som er 55 x 47 cm stor, står: "An. Sal. MVD - Tiberis sereno - aere ad hoc --- - sig crevit non - Decembr Alex - VI P M An III" (I det Frelsens År 1495 steg Tiberen - i godt vejr - helt op til dette tegn den 9.dag (før Idus i December måned, hvilket ifølge den gamle romerske tidsregning svarer til den 5. December) i det 3. år af Alexander VI's pontifikat").

- På Piazza Madama, på muren mellem nr.2 og nr.3, ses en lille mindetavle med teksten "Non Decembr - Tiberis ad hoc - signum --- - crevit - An. Sal. MVD" ("Den 5. December steg Tiberen lige til dette tegn, i det Frelsens År 1495").

- I Kirken Nostro Signore del Sacro Cuore i Corso Rinascimento: en sten med en størrelse på 33 x 10 cm og teksten "Ad hoc signum - L.M.F. ... Tiber .... - MDC Kal. Feb. CCV" ("Til dette tegn nåede Tiberen i 1895 på Kalendae i Februar måned. Dens nuværende placering er antagelig ikke den oprindelige.

- På Piazza Navona, på hjørnet af Via di Pasquino: en sten på 68 x 15 cm med teksten "Alluvione del Decem. 1870" ("Oversvømmelse i December 1870").

- På Piazza Navona, under vinduet til højre for nr.52: en sten på 50 x 15 cm med teksten "Alluvione del Decem. 1870" ("Oversvømmelse i December 1870").

- På Piazza Navona nr. 98 (på muren til Ristorante Tucci): en sten på 63 x 14 cm med teksten "Alluvione del Decem. 1870" ("Oversvømmelse i December 1870").

- På Piazza di San Pantaleo nr.13: til højre for butiksdøren: en sten på 50 x 15 cm med teksten "Alluvione del Decem. 1870" ("Oversvømmelse i December 1870").

- Under buen i gaden Arco dei Banchi: en lang sten fra oversvømmelsen den 6 November 1277 sad oprindeligt på trappen til den senere nedrevne og flyttede Kirke Santi Celso e Giuliano og teksten lyder: "Huc Tiber - accessit - sed turbi - dus hinc - cito cessit - Anno Domini - MCCLXXVII - ind VI M No - vemb die VII - Eccl'a vac - ante" ("Hertil nåede Tiberen, men forvirret trak den sig tilbage kort efter, i det Herrens År 1277 i den 7. "indixione", den 7. dag i måneden November, mens Pavestolen stod tom").

Indskrift i Via dell'Arco dei Banchi - cop.Leif Larsson
cop. Leif Larsson

- I Via di Tor di Nona nr.27, på hjørnet af Via dell'Arco di Parma: en sten på 50 x 15 cm med teksten "Alluvione del Decem. 1870" ("Oversvømmelse i December 1870").

I området, der her i Guiden behandles i Piazza del Popolo-Turen, findes både ældre og nyere mindesten:

- På Largo San Rocco ved Via di Ripetta: Vandstanden måltes på den vandmåler, som var opsat på muren ved Kirken San Rocco. Den omtales "Idrometro di Ripetta" og viser oversvømmelsernes højde i perioden 1598 til 1843.

- En sten i Via dell'Arancio med teksten "2. Febru. 1805 - .... - flumen" ("Den 2. Februar 1805 (nåede) floden (hertil)"). Stenen har en størrelse på 37 x 25 cm og på midten er der indridset en hånd, der peger på en stor båd, som vugger på en masse bølger.

- På Piazza di San Lorenzo in Lucina: i Kirkens portico og bag højalteret: 2 sten på henholdsvis 69 x 9 cm og 34 x 6 cm med teksterne: "Alluvione del 28. Xbre 1870" ("Oversvømmelse den 28. December 1870") og "Alluvione 28 Dec 1870" ("Oversvømmelse den 28. December 1870"):

S.Lorenzo in Lucina - cop. Leif Larsson
S.Lorenzo in Lucina - cop. Leif Larsson

S.Lorenzo in Lucina - cop. Leif Larsson
S.Lorenzo in Lucina: lille indskrift til højre - cop. Leif Larsson

- I Via Borgognona nr.33: nederst på muren til venstre for døren: en sten på 50 x 15 cm med teksten "Alluvione del Decem. 1870" ("Oversvømmelse i December 1870").

- I Via Canova nr. 21-21A: En trekantet sten, som er 27 cm lang og hver side er 20 cm. Teksten lyder: "II - Februari - A. MDCCCV - Tiberis illuvies - ..." ("Den 2. Februar i år 1805 steg Tiberen over sine bredder.."). Stenen sås stadig her i 1980, men er muligvis senere forsvundet.

- I Via Laurina: En stor sten på 96 x 37 cm beretter: "Clemente Octavo Tiberina - furentibus austris - huc vaga nimbiferis unda regente - salit die XXIIII Decembris 1598 ..." ("Under Clemens VIII's pontifikat, nåede Tiberens oversvømmelse under voldsomme vindstød helt herop. Den 24. December 1598").

- På Piazza del Popolo: En sten med en størrelse på 78 x 41 cm og teksten "Subiectum ut audax indicem fluvivs sui - tetigit sibi aequus proximo at depressior - fonte imus inqvit altius vinci haud decet - famam aucupabor omnium caelo fruar - propinqviore et seculo tradar novo. - Meminisse quatum vieta no aetas potest. - Notas quirine hic imprime. Hic Tybris fui ... - ex IX Kal Ianuar ( I ) I ) XCVIIII - Clementis VIII P.M. Anno VII". (1598).

- På den højre yderside af Porta del Popolo: En tavle, som tidligere sad på Klostermuren og måler 101 x 54 cm. Teksten lyder: "Septimus auratu Clemens gestabat hetruscus - sorte pedum, huc saliit quom vagus uso Tyber - quippe memor capi que no colvere priores - amnibus epotis in nova tecta ruit. - uto foret spacii implacabilis, ultor adepti, - et cererem Bacchum sustulit atq lares - restagnavit VIII Id. Octob. An - MDXXX" ("Etruskeren Clemens VII holdt på dette tidspunkt det gyldne scepter, da den urolige Tiber steg helt hertil. Floden huskede sikkert på hvad de gamle ikke havde høstet og samlede sine grene, kastede sig over nye bygninger, som en utrættelig hævner over det område, den havde mistet, og ødelagde huse og vingårde. Den stilnede på ottende dagen før Idus Oktober i året 1530").

I området, der her i Guiden behandles i Prati-Turen, findes både ældre og nyere mindesten:

- En sten på muren ved voldgraven om Castel Sant'Angelo. Vandet nåede her dog kun op på 15,35 meter. Teksten på stenen lyder: "Alluvione" ("Oversvømmelse"), og nedenunder: en tyk streg til angivelse af vandhøjden, og under den: teksten "Novembre 1878".

Desuden findes her mange sten, som er samlet fra forskellige steder i byen, i Castellets magasiner og kældre. Disse er muligvis ikke tilgængelige for besøgende.

I området, der her i Guiden behandles i San Pietro-Turen, findes kun enkelte mindesten:

- En sten på Ospedale di Santo Spirito, hvor patienterne med nød og næppe nåede at blive evakueret. Den 49 x 35 cm store sten sidder på ydersiden af portico'en foran hospitalet. Teksten lyder : "... - Clemente VIII Pont Max - anno eius septimo - Tybris eovsqve crevit - ipsa Dni Natali nocte - MDXCVIII" ("I det 7. år af Pave Clemens VIII's pontifikat voksede Tiberen helt hertil netop Julenat 1598").

- I Kirken Santa Maria in Traspontina: En stor sten flyttet fra den tidligere Traspontina-Kirke til nutidens Santa Maria in Traspontina, hvor den kan ses på højre væg i Cappella dei Santi Pietro e Paolo: Teksten på den 55 x 82 store sten - der øverst bærer en længere indskrift for martyrerne San Pietro og San Paolo - lyder "Tempore Alex VI P Max - die V Decembris M.CCCCLXXXXV - Tiberis adhoc signum in undavit" ("På Pave Alexander VI's tid, gik Tiberen over sin bredder op til dette tegn, den 5. December 1495").

I området, der her i Guiden behandles i Gianicolo-Turen, findes kun en enkelt mindesten:

- I Via della Lungara: i indgangen til Palazzo Corsini: en sten på 46 x 14 cm med teksten "Alluvione del Decm. 1870" ("Oversvømmelse i December 1870").

I området, der her i Guiden behandles i Trastevere-Turen, findes kun få oversvømmelsesminder:

- I Via del Moro, på hjørnet af Vicolo del Cinque: en sten på 50 x 15 cm med teksten "Alluvione del Decem. 1870" ("Oversvømmelse i December 1870").

- en indskrift på Tibermuren ved Komplekset San Michele a Ripa, hvor vandet stod højt. Den lyder "14.2.1915 - Alluvione" ("14.2. 1915 - Oversvømmelse").

- En sten ved vandmåleren Idometro di Ripa Grande. Stenen måler 50 x 30 cm og teksten lyder "Sezione Idografica Roma - piena del 18 Dic. 1937 XVII.. - " ("Roms Vandforsyning" - "oversvømmelse den 18. December 1937").

Desuden findes der forskellige mindesten i Roms forstæder:

- en vandmåler ved Ponte Milvio (Idometro di Ponte Milvio).

- en vandmåler ved Ninfeo dell'Acqua Acetosa (ligger nordøst for Villa Glori).

- 2 mindesten i forstaden Tor di Quinto:

----- En sten ved Tor di Quinto, 40 x 20 cm stor, med teksten "Alluvione - December 1900" ("Oversvømmelse i December 1900").

----- En sten ved Tor di Quinto, 28 x 14 cm stor, med teksten "Alluvione - 15 Febr a 10 1915" ("Oversvømmelse den 15. Februar 1915").

For litteratur om emnet henvises til:

--- Siderne om: de mange oversvømmelser --- og om: den store oversvømmelse i 1870 -----

 

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas om Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 8.3.2019 og sidst opdateret d. 9.3.2018