ANNAS ROM GUIDE
Nobili-familien

Nobili-familien var en adelig familie fra Montepulciano. Vi kender til:

Roberto de' Nobili (1), som var slotsforvalter i Ancona og blev gift med Ludovica del Monte, en søster til Gian Maria del Monte, som i 1550 blev valgt til Pave med navnet Julius III.

Ludovica og Roberto fik 4 børn, sønnerne Pier Francesco (1b), Roberto (1c) og Vincenzo (1a) samt datteren Maria Maddalena (1d).

Vincenzo de' Nobili (1a) gjorde karriere indenfor hæren, blev Kaptajn ved de kejserlige tropper, Greve af Civitella, Guvernør over de pavelige tropper i Ancona i 1552 og General over hertugen af Firenze's hær i 1554. Han var gift med Maddalena Barbolani dei Conti di Montauto. I Kirken San Bernardo alle Terme er der i væggen opsat en gravsten for Vincenzo de' Nobili.

Maddalena og Vincenzo fik i hvert fald fem børn: (Roberto (1a-a), Caterina (1a-b), Aurelio (1a-c), Pier Francesco (1a-d) og Guido (1a-e)).

Roberto de' Nobili (1a-a) var født i 1541, han blev Kardinal og Pavelig Bibliotekar i 1553, Abbed ved Santi Salvatore e Gallo i Val di Tolla og Abbed i Spineto i 1554, Kardinal-Diakon ved Kirken Santa Maria in Domnica i 1555. Han døde i 1559 og hans gravsten kan ses på væggen i Kirken San Bernardo alle Terme.

Datteren Caterina (de') Nobili (1a-b) blev antagelig født først i 1540'erne, da hun allerede i 1553 blev gift med adelsmanden Sforza Sforza, Greve af Santa Fiora og Hertug af Castell'Arquato, Torchiara og Felino og Greve af Castel San Giovanni. Det var Sforza Sforza's andet ægteskab og han døde i 1575. Caterina var en religiøs kvinde, som gik stærkt ind for Modreformationens moralske stramning og knyttede sig til den franske Abbed Jean de la Barriére, der i 1573 begyndte at reformere Cistercienser-Ordenen. For at hjælpe Abbeden og den nye Orden fik Caterina i 1593 af Pave Sixtus V tilladelse til at indrette 2 kirker og et kloster i de gamle ruiner af Diocletian's TermerViminalhøjenKirken Santa Caterina d'Alessandria og Kirken San Bernardo alle Terme med det tilhørende Kloster. I denne sidste kirke findes Caterina's gravsten i kirkegulvet, mens Sforza Sforza's er opsat på væggen. Ovenover indgangsdøren er opsat en mindetavle og grundlæggelsen.

Caterina og Sforza Sforza havde sønnen:
Francesco Sforza (1ab-a), født i Parma i 1562. Francesco arvede en del af sin faders titler, men gjorde ellers karriere indenfor Kirken. Han blev Kardinal i 1583, Titulær-Kardinal ved San Giorgio in Velabro i 1584, ved Santa Maria in Via Lata i 1588, Ved San Nicola in Carcere Tulliano i 1595 og ved San Matteo in Via Merulana i 1617. Han var pavelig legat i 1591 og Kardinal-Biskop i Albano fra 1618-20 og i Frascati i 1620. I 1623 blev han Biskop i Porto og Rufina og han var også General ved den pavelige hær. Hans gravsten findes i gulvet i Kirken San Bernardo.

Trods sin gejstlige stand fik han flere "uægte" børn, som han senere anerkendte: datteren Caterina (1aba-a) og sønnen Sforzino (1aba-b).

Caterina (1aba-a) blev gift første gang i 1601 med adelsmanden Fabrizio Savelli fra Ariccia og anden gang i 1603 med Federico Rossi, Greve af San Secondo. Hun døde i 1609.

Sønnen Sforzino (1aba-b) blev født i 1593 og faderen sørgede for titler og goder til ham: Grevskab af Fiano i 1606 og af Varzi i 1604. Da faderen døde i 1624 blev han også Hertug af Castell'Arquato, Felino og Torchiaro. Han døde i 1644.

Andre af Maddalena og Vincenzo de' Nobili's børn var:
Aurelio de' Nobili (1a-c), der blev Abbed i Spinetta i 1559 efter sin broder Roberto's død og senere Doktor i jura i Padova i 1573.

Pier Francesco de' Nobili (1a-d), Hertug af Civitella, Ridder af Ordine Reale di San Michele, Oberst i den franske konges hær i 1566 og senere Kommandant over den pavelige hær i Romagna og Bologna. Han blev gift med en niece til Pave Marcellus II og søster til Kardinal Roberto Bellarmino og de fik flere børn: Vincenzo (1ad-a), Roberto (1ad-b), Francesco Vincenzo (1ad-c) og Sforza (1ad-d):

Sønnen Vincenzo de' Nobili (1ad-a) blev den første Greve af Civitella og døde engang efter 1647. Heller ikke hans hustru's navn kender vi, men vi kender navnet på deres søn: Roberto (1ada-a). Det var Vincenzo Nobili, nevø til kirke-grundlæggersken Caterina, der i 1647 byggede et gravkapel til familien i Kirken San Bernardo, hvor hans gravmæle blev opsat sammen med andre familiemedlemmers.

Roberto de' Nobili (1ada-a), der var den anden Greve af Civitella og gift to gange: første gang med Maria Innocenza Marescotti og anden gang med den romerske adelsdame Lucrezia dei Marchesi Naro.

Pier Francesco's øvrige kendte børn var:
Roberto de' Nobili (1ad-b), der var Jesuiter-præst og blev Missionær i Indien.

Francesco Vincenzo de' Nobili (1ad-c), der blev medlem af "Cavalieri di Malta" og døde ung.

Sforza de' Nobili (1ad-d), Abbed ved Santi Salvatore e Gallo i Val di Tolla og i Spineto. Han beklædte flere andre store poster indenfor Kirken, men døde i en ung alder.

Den sidste af Maddalena og Vincenzo's børn var sønnen Guido de' Nobili (1a-e), der blev Abbed ved Kirken Santi Salvatore e Gallo i Val di Tolla og "Hemmelig Kammerherre" hos Pave Gregor XIII omkring år 1572.

Andre af Ludovica del Monte og Roberto de' Nobili's børn var:

Pier Francesco (1b), som gjorde karriere indenfor Kirken og blev "Apostolsk Protonotar", Vice-Legat i Parma og Piacenza og Guvernør i Cesena.

Roberto (1c) fulgte del Monte-familietraditionen og studerede jura og blev doktor i både civil- og kirkeret. Der foreligger ingen oplysninger om at han var gift eller havde børn.

Maria Maddalena(1d)


Litteratur og links om Nobili-familien:
Burkle-Young, Francis A. and Michael Leopoldo Doerrer: The Life of Cardinal Innocenzo del Monte : A Scandal in Scarlet. Together with materials for a history of the House of Ciocchi del Monte San Savino. (Renaissance Studies, 2). The Edwin Mellen Press, 1997
Caiola, Antonio Federico: Piazza della Repubblica. Fratelli Palombi Editori, 1996.
- side 32.
La Grande Guida dei rioni di Roma. 2.edizione. Newton Compton Editori, 2001.
- side 1092.
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori, 1973- . Rione XVIII Castro Pretorio.
- Parte 3: side 7ff.
Stamtavler over italienske adelsfamilier på nettet.


Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bøger og links om Rom
Bykort
Ordliste
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er opdateret ca.d. 4.1.2004 og sidst opdateret d. 7.6.2019