ANNAS ROM GUIDE
del Monte-familien

del Monte-familien udgik fra den borgerlige familie Ciocchi fra den lille by Monte San Savino ved Arezzo. Det første mere fremtrædende medlem var Fabiano Ciocchi del Monte, der var borgmester i Urbino, en kendt jurist og varetog flere officielle hverv. Han døde i 1498 som 77-årig og er begravet i Cappella del Monte i Kirken San Pietro in Montorio. Han var gift med en ellers ukendt Jacopa og havde flere børn: Antonio Maria (1a), Vincenzo (1b), Pier Paolo (1c), Margherita (1d), Caterina (1e) og Andreina (1f) :

Antonio Maria del Monte (1a) (født 1461) blev Kardinal i 1511 og Titulærkardinal ved Kirken San Vitale i 1514 og derpå ved Kirken Santa Prassede. Han fik mange høje poster og døde i 1533. Det var hos Antonio del Monte at den sicilianske præst Antonio Lo Duca fik ansættelse som kapellan, da han kom til Rom i 1527.

Broderen Vincenzo (1b) var også en berømt jurist ved Kirke-Domstolen i Rom og giftede sig med den adelige Cristofora Saracini fra Siena. I dette ægteskab fødtes der flere børn: Baldovino (1ba), Gian Maria (Pave Julius III)(1bb), Costanzo (1bc), Ludovica (1bd) og Jacopa (1be):

Den ældste søn Baldovino (1ba) (1485-1556) var blandt andet Greve af Camerino og Monte San Savino og Guvernør i Montepulciano. Han var gift med den adelige Giulia Mancini fra Orvieto (hendes gravsten kan ses i Kirken San Bernardo) og fik børnene: Fabiano (1ba-a), Leonardo (1ba-b), Giambattista (1ba-c), Giulio (1ba-d), Orsola (1ba-e), Cristofora (1ba-f), Maria Maddalena (1ba-g), Fabiano (1ba-h), Cornelia (1ba-i) og Santino/Innocenzo (1ba-j):

Fabiano del Monte (1ba-a) var gift med Caterina Vitelli, han var Kaptajn i den franske konges hær og døde ca.1545 under et slag.

Leonardo (1ba-b) døde som ung.

Giovanni Battista (Giambattista) (1ba-c), født 1518, blev Greve af Nepi i 1550 og fik høje stillinger indenfor Kirken, bl. som Kaptajn for den pavelige hær, da hans onkel Gian Maria del Monte blev Pave Julius III (1550-1555). Han var gift med Ersilia Cortese fra Modena, en niece til Kardinal Gregorio Cortese.

Giulio (1ba-d) døde som ung.

Orsola (1ba-e) var gift med adelsmanden Lattanzio Lattanzi fra Orvieto.

Cristofora (1ba-f) blev gift med Antonio Simoncelli fra Orvieto, Greve af Castel Piero. Fra deres ældste søn Simoncello Simoncelli del Monte nedstammer grenen "Simoncelli del Monte". En anden af deres sønner, Gerolamo Simoncelli 1522-1604, blev Kardinal i 1553 (mens hans morbroder var Pave Julius III) og Kardinal-Diakon ved Kirken Santi Cosma e Damiano, Titulær-Kardinal ved Kirken Santa Prisca og senere ved Kirken Santa Maria in Trastevere. Han døde i Rom i 1605.

Andre af Baldovino's børn var: Maria Maddalena (1ba-g), der blev Dominikanernonne og Abbedisse i Monastero di Santa Caterina i Arezzo i 1557.

Fabiano (1ba-h), der blev født udenfor ægteskabet ca. 1545 efter at den ældste søn var død i Kongen af Frankrig's tjeneste. Han blev anerkendt af sin fader og blev Greve af Monte San Savino og Løjtnant i Firenze's hær. Han blev i 1567 gift med Prinsesse Vittoria Appiani d'Aragona og døde i et slag i 1569.

Også Cornelia (1ba-i) var født udenfor ægteskab, hun blev gift med adelsmanden Rocco Galletti fra Monte San Savino og døde der i 1599.

og endelig Innocenzo (1532-1577) (1ba-j), som blev Kardinal som ganske ung, da hans farbroder blev Pave Julius III og forgudede den unge mand, der desværre havde en skidt karakter og førte et turbulent og ryggeløst liv. Det var Kardinal Innocenzo del Monte, der vedholdende generede præsten Antonio Lo Duca, da denne forsøgte at få indrettet en kirke i ruinerne af Diocletian's Termer, hvor de unge mænd fordrev tiden med boldspil, galante eventyr og slåskampe. Innocenzo var heller ikke født i Baldovino's ægteskab, han var enten "uægte" eller adopteret og kaldtes også Santino. Han blev Kardinal i 1550, Kardinal-Diakon ved Sant'Onofrio, ved Santa Maria in Portico d'Ottavia og Santa Maria in Via Lata , Titulær-Kardinal ved San Callisto og havde utallige andre høje embeder. Udover sine drengestreger fik han også alvorligere ting på sin samvittighed, han dræbte flere mennesker og blev flere gange fængslet efter ordre fra paverne Paul IV, Pius IV og Pius V.

Baldovino's yngre broder (1487-1555) hed Gian Maria del Monte (1bb) og blev i 1550 valgt til Pave Julius III. Han favoriserede især sine to nevøer Innocenzo og Giovan Battista del Monte, der egentlig var nogle forkælede, egoistiske og ondskabsfulde unge mænd, som Paven imidlertid forgudede og dækkede med høje embeder og goder af alle slags. Men også andre af familiens medlemmer nød godt af Julius III's nepotisme og familiens stjerne stod højt i de 5 år (1550-1555), hvor han var pave.

Baldovino og Gian Maria havde yderligere en broder:

Costanzo (1bc), som blev gift med den adelige Caterina della Palombara.

og en søster Ludovica (1bd), der blev gift med Roberto de' Nobili fra Montepulciano og fra dem nedstammer Nobili-familien, som blandt andet talte Vincenzo de' Nobili og hans børn Roberto de' Nobili, som blev Kardinal i 1553, og Caterina der i de gamle ruiner fra Diocletian's Termer grundlagde kirkerne Santa Caterina d'Alessandria og San Bernardo alle Terme, hvor gravstene for flere af familiens medlemmer findes.

Desuden var der en sidste søster Jacopa (1be), der som ung blev gift med adelsmanden Domenico Galletti, herfra nedstammer adelsfamilien Galletti di Monte San Savino. Ifølge andre kilder (hun kaldes skiftevis Jacopa, Jacoma og Giovanna) blev hun gift med en adelsmand fra Perugia, Francia eller Francesco della Corgna, og blev moder til i hvert fald to sønner: Fulvio della Corgna, som hendes broder Pave Julius III i 1551 udnævnte til Kardinal, og Ascanio della Corgna, der blev fader til Ippolito della Corgna, Ærkebiskop i Perugia i 1553-1562. Da Gian Maria blev Pave Julius III i 1550, overgav han byen Castiglione del Lago ved Trasimener-søen til sin søster og i 1563 gjorde Pave Pius IV familien til Grever af denne by. Ascanio gjorde karriere indenfor hæren og var en dygtig administrator af sit grevskab, hvor han lod bygge "Palazzo Ducale", der er udsmykket med pragtfulde fresker af blandt andre "Il Pomarancio". En senere Greve Fulvio della Corgna byggede i 1683 Kirken San Domenico som tak for et mirakel udøvet af San Domenico for Fulvio's syge hustru Eleonora de Mendoza. Først i slutningen af 1600-tallet, da den mandlige linie af slægten uddøde med Fulvio Alessandro della Corgna, overgik byen atter til Pavestaten.

Jacopa's farbroder Pier Paolo del Monte boede i Perugia og havde høje embeder i Monte San Savino i 1502 og 1512. Han var gift med Maria Soggi og de havde 4 børn: Costanzo, Gaspare, som blev Kamaldolenser-munk og Biskop i Civitate i 1517. Han fik en datter, Eugenia, udenfor ægteskab og døde i 1545. Baccia gift med Sebastiano Giusti, Lorenza gift med Giulio Cesare Tibaldeschi.

Pier Paolo's søster Margherita del Monte (1d) blev gift med Francesco di Cristoforo Guidalotti fra Perugia og fik 6 børn: Cristoforo, Fabiano, Pietro, Giovanni Pietro, Federico og Laura, som efter deres faders død omkring 1515 blev taget i huset i Rom og opdraget af deres morbroder Kardinal Antonio Maria del Monte.

Cristoforo Guidalotti Ciocchi del Monte (1d-a) var født 1484. Han blev Kardinal i 1551, mens hans fætter var Gian Maria del Monte var pave. Han var Titulær-Kardinal ved Kirken Santa Prassede og Biskop i Alessandria og Marseille. Han døde i 1564.

Fabiano Guidalotti Ciocchi del Monte (1d-b) fra hvem slægten Guidalotti Ciocchi del Monte fortsatte indtil 1598.

Pietro Guidalotti Ciocchi del Monte (1d-c), født i 1496, blev Biskop af Iesi i 1553 og senere Johanniterridder, hvor han gjorde karriere og endte som Stormester af Ordine di Malta i 1568 under navnet Pietro V. Han døde i 1572.

De sidste 2 af Fabiano Ciocchi del Monte's børn var døtrene:

Caterina, der blev gift med Fabiano Pucci fra Montepulciano.

og Andreina, som blev gift med Gian Domenico Tullonese i Rom.


Litteratur og links om del Monte-familien:
Bernardi Salvetti, Caterina: S.Maria degli Angeli alle Terme e Antonio Lo Duca. Desclée & C., 1965.
Burkle-Young, Francis A. and Michael Leopoldo Doerrer: The Life of Cardinal Innocenzo del Monte : A Scandal in Scarlet. Together with materials for a history of the House of Ciocchi del Monte San Savino. (Renaissance Studies, 2). The Edwin Mellen Press, 1997.
del Monte-familien på Nettet.


Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bøger og links om Rom
Bykort
Ordliste
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er sidst opdateret d. 30.4.2005