ANNAS ROM GUIDE
Sforza-familien

Familien Sforza er en gammel familie fra Milano, hvis ophav var lejesoldaten og generalen Muzio Attendolo (1369-1424). Familien var i flere generationer Grever af Milano.

Familiens oprindelse lå måske i Dakien, hvor det romerske Dacia i Antikken dækkede et stort område fra nutidens Slovakiet til Sortehavet. Det var imidlertid i byen Cotignola, i nærheden af Ravenna, at Muzio Attendolo blev født i 1369. I takt med hans opvækst og bedrifter som soldat, feltherre og efterspurgt lejegeneral fik Muzio tilnavnet Sforza, der hentydede til hans styrke og kraftulde indsatser. Tilnavnet blev mere og mere brugt og behagede ham tilsyneladende, for det kom til at erstatte hans oprindelige slægtsnavn og det kom til at blive båret af hele hans familie og deres efterkommere.

For sine tjenester i felten - som også Pave Martin V gjorde brug af i forsvaret af Rom mod Braccio da Montones angreb - modtog Muzio Attendolo Sforza som ejendom området omkring fødebyen Cotignola. Området gik i arv i familien og blev i 1587 af Pave Sixtus V udvidet med et grevskab med titlen Conte di Santa Fiora.

Muzio Attendolo var også en aktiv herre på andre fronter. Han blev fader til adskillige børn. Syv udenfor ægteskab og flere andre i 3 efterfølgende ægteskaber. Han sørgede for at sætte alle sønnerne godt i vej: Francesco blev Greve af Milano, Alessandro herre over Pesaro, Bosio Greve af Santa Fiora og Carlo Ærkebiskop i Milano.

Det var dog først med Fyrst Francesco Sforza af Milano's søn Ascanio Sforza, at familien vandt indflydelse i Rom. Ascanio gjorde karriere indenfor den katolske kirke og som Kardinal kom han til at bo og arbejde i Rom. Her købte han det tidligere Palazzo della Cancelleria Vecchia og omdannede det til slægten romerske familieresidens, der stadig står under navnet Palazzo Sforza-Cesarini. Kardinal Ascanio styrede her sit embede som Pavens Vicekansler og Skatmester, men på et tidspunkt efter hans død af pest i 1505 overgik palæet til familiens eje.

Udover sønnen Francesco havde Muzio Attendolo altså også sin første legitime søn Bosio I Sforza (1411-1476), som blev gift med Cecilia Aldobrandeschi, der bragte Grevskabet Santa Fiora med sig ind i ægteskabet.

De næste generationer, som kunne smykke sig med titlen Greve af Santa Fiora, opholdt sig tilsyneladende ikke ret meget i Rom, men de indgik mange fordelagtige ægteskaber med tidens betydelige familier, som både residerede i Rom og havde store fyrstendømmer i omegnen og nord for byen.

Bosio II Sforza giftede sig således omkring år 1500 med Costanza Farnese, som var datter af Kardinal Alessandro Farnese, der senere blev Pave Paul III. Fra svigerfaderen modtog Bosio II mange jorder, samt byen Parma og ejendomme i Rom. Her døde han i 1535 i Palazzo Colonna ved Kirken Santi Apostoli. På dette tidspunkt havde familien tilsyneladende lejet sig ind i en anden families palæ, men snart efter kunne de - med økonomisk hjælp fra Paven - købe Palazzo della Cancelleria Apostolica og gøre det til deres egen ejendom.

En af Bosio II's sønner, Guidascanio (1518-1564) gjorde også kirkelig karriere og blev allerede som 16-årig udnævnt til kardinal. Beskyttet af Paul III og den næste Pave Julius III var Guidascanio måske blevet noget overmodig, da han endte med at komme i unåde hos Pave Paul IV og i 1555 blev fængslet i Castel Sant'Angelo i 29 dage. Guidascanio var Kardinal ved Kirken Santa Maria Maggiore, hvor han lod Michelangelo tegne forlægget til et familiekapel, der blev bygget i Kirken og senere kom til at huse hans, broderen Alessandro Sforzas og andre familiemedlemmers grave.

I årene herefter var Sforza-familien meget nærværende i Rom og flere familiemedlemmer blev udnævnt til Kardinaler og færdedes i Palazzo Sforza Cesarini.

 

Af Sforza-familiens medlemmer kender vi blandt andre:

Ascanio Sforza, også ontalt som Ascanio Maria Sforza, født i 1455 som søn af Fyrst Francesco Sforza i Milano og dennes anden hustru Bianca Maria Visconti. Ascanio gjorde karriere indenfor kirken og blev udnævnt til Kardinal i 1484 vistnok ved Kirken Santi Vito e Modesto. Han døde i 1505.

Bosio Sforza, Greve af Santa Fiora, født 1411 som første legitime søn af Sforza Il Grande og Antonia Salimbeni. Han var gift første gang med Cecilia Aldobrandeschi, som bragte Grevskabet Santa Fiora ind i famillen, og anden gang med Criseide di Capua. Bosio fik mindst 5 børn: Francesco, Guido, Anastasia, Cassandra og Costanza, inden han døde i 1476.

---- Guido Sforza, født ca midt 1400-tal som søn af Bosio Sforza, blev gift med Francesca Farnese og fader til børnene Federico - der arvede hans titel - Cecilia, Aurelia, Zenobia, Giulia og Marzia Sforza. Han døde i 1508.

---------- Marzia Sforza, født sidst i 1400-tallet som datter af Guido Sforza og Francesca Farnese. Hun kaldes også Marzia Sforza d Santa Fiora og var omkring 1518 gift med Giovangiorgio Cesarini. Et af vidnerne ved det celebre bryllup var Paolo Incoronati, som var Conservatore i Juli kvartal 1518 og tituleredes Dottore.

---------- Federico Sforza, født sidst i 1400-tallet som søn af Guido Sforza og Francesca Farnese, blev gift med Bartolomea Orsini di Pitigliano og fader til børnene Ascanio, Alfonso, Bosio II - som arvede hans titel, Ippolita og Elena Sforza. Han døde på et tidspunkt før 1528.

--------------- Bosio II Sforza, født omkring år 1500 som søn af Federico Sforza og Bartolomea Orsini. Han blev gift med Costanza Farnese, Pave Paul IIIs illegitime datter, og fader til børnene Guidascanio født 1518, Sforza født 1520 - der først arvede hans titel, Mario født 1530 - der arvede titlen efter broderens død, Alessandro født 1534, Paolo (I) født 1535, Carlo, Francesca, Giulia, Camilla og Faustina. Bosio II døde i 1535.

-------------------- Guido Ascanio Sforza di Santa Fiora, også kaldet Guidascanio Sforza, født 1518 som søn af Bosio II Sforza og dennes hustru Costanza Farnese, samt broder til blandt andre Sforza Sforza, Mario og Alessandro Sforza. Guido Ascanio gjorde karriere indenfor kirken og blev i 1534 udnævnt til Kardinal ved Kirken Santi Vito e Modesto. Han kaldtes også Cardinale di Santa Fiora. Guido Ascanio døde den 6. Oktober 1564 i Villa Canneto ved Mantova under et ophold på en rejse fra Rom til Venedig. Hans lig blev bragt tilbage til Rom og begravet i familiekapellet i Santa Maria Maggiore. Guido Ascanio Sforza arvede i 1545 efter sin mor Palazzo Ricci på Piazza de' Ricci.

-------------------- Sforza Sforza di Santa Fiora, født 1520 som søn af Bosio II Sforza og dennes hustru Costanza Farnese, samt broder til blandt andre Guido Ascanio, Mario og Alessandro Sforza. Sforza arvede familiens grevetitel, som efter hans død overtoges af lillebroderen Mario Sforza. Sforza var gift første gang med Luigia Pallavicini og anden gang med Caterina de' Nobili. Han blev fader til børnene Bosio og Vincenzo, som begge synes døde som spæde, sønnen Francesco Sforza, der arvede hans titel, men senere afgav den for at blive Kardinal, og datteren Costanza. Sforza døde i 1575. Hans gravsten er opsat på væggen i Kirken San Bernardo alle Terme, som hustruen Caterina havde ladet bygge.

-------------------------- Francesco Sforza, født 1562 som søn af Sforza Sforza og dennes anden hustru Caterina de' Nobili. Francesco blev først bestemt for et liv i militæret og som Greve, men skiftede senere til en karriere indenfor kirken. Inden da havde han dog været gift, men hans hustru døde og dette var måske medvirkende til hans beslutning. Han blev Kannik ved San Nicola in Carcere og i 1583 Kardinal ved Kirken San Giorgio in Velabro, Han havde 2 uægte børn, Caterina og Sforzino, som Pave Clemens VIII legitimiserede den 5. Juli 1599. Francesco døde i 1624 og ligger begravet i Kirken San Bernardo alle Terme, som hans moder havde grundlagt.

-------------------------- Costanza Sforza, datter af Sforza Sforza di Santa Fiora, blev gift med Giacomo Boncompagni di Sora og døde i 1617.

-------------------- Mario Sforza di Santa Fiora, født 1530 som søn af Bosio II Sforza og dennes hustru Costanza Farnese, samt broder til blandt andre Sforza Sforza, Guido Ascanio og Alessandro Sforza. Mario blev gift med Fulvia Conti og blev i 1548 fader til Federico Sforza Conti, hvis linie endte med at føre slægten videre.

------------------------- Federico Sforza Conti, født 1548 som søn af Mario Sforza di Santa Fiora og Fulvia Conti. ---- Læs om Federico og hans efterkommere nedenfor!

-------------------- Alessandro Sforza, født 1534 som søn af Bosio II Sforza og Costanza Farnese, samt broder til blandt andre Guido Ascanio, Sforza Sforza og Mario Sforza. Alessandro gjorde karriere indenfor kirken og blev i 1565 udnævnt til Kardinal ved Kirken Santa Maria in Via. Han kaldtes også Cardinale di Santa Fiora efter familiens fyrstendømme Santa Fiora. Han døde i 1581.


Federico Sforza Conti, født 1548 som søn af Mario Sforza di Santa Fiora og Fulvia Conti. Han var også herre over Segni og Valmontone og gift med Beatrice d'Orsini di Gravina med hvem han fik børnene: Giovanni Battista - der døde som spæd, Alessandro Sforza Conti, født 1572, Francesca født 1573, og Ersilia. Federico døde i 1581.

---- Alessandro Sforza Conti, født i 1572 som søn af Federico Sforza Conti og Beatrice d'Orsini di Gravina, samt broder til søstrene Francesca og Ersilia. Alessandro blev gift med Eleonora Orsini di Bracciano og fader til børnene Enrico, Mario (II) født 1594, Paolo (II) født 1602, Federico født 1603, Enrico, Costanza, Anna, Maria og Beatrice, samt en illegitim søn kaldet Giovanni Battista. Alessando døde 1631.

---------- Mario II Sforza, født 1594 som søn af Alessandro Sforza Conti og Eleonora Orsini, samt broder til blandt andre Paolo II og Federico Sforza.

---------- Paolo II Sforza, født 1602 som søn af Alessandro Sforza Conti og Eleonora Orsini, samt broder til blandt andre Mario II og Federico Sforza. Paolo blev Greve af Proceno, gift med Isabella Bentivoglio Mattei og derpå med Olimpia Cesi. Han var fader til børnene Antonio, Alessandro, Massimiliano, Francesco født 1643, Federico født 1651, Caterina og Maria.

--------------- Antonio Sforza, søn af Paolo II Sforza og broder til Alessandro, Massimiliano, Francesco, Federico, Caterina og Maria. Antonio blev Abbed og døde 1696.

--------------- Alessandro Sforza, søn af Paolo II Sforza og broder til Antonio, Massimiliano, Francesco, Federico, Caterina og Maria. Alessandro blev Pavelig Nuntius i Torino og Biskop i Viterbo. Han døde i 1701.

--------------- Massimiliano Sforza, søn af Paolo II Sforza og broder til Antonio, Alessandro, Francesco, Federico, Caterina og Maria. Massimiliano blev Kannik ved Peterskirken og døde i 1688.

--------------- Francesco Sforza, født 1643 som søn af Paolo II Sforza og broder til Antonio, Alessandro, Massimiliano, Federico, Caterina og Maria. Francesco arvede familiens titel som Greve af Santa Fiora, samt fyrste af Onano. Han blev gift med Dorotea Tocco og fader til datteren Eleonora. Francesco døde i 1707.

-------------------- Eleonora Sforza, datter af Francesco Sforza di Santa Fiora og Dorotea Tocco, var i 1688 gift med Carlo, Greve af San Giovanni og San Marco.

--------------- Federico Sforza, født 1651 som søn af Paolo II Sforza og broder til Antonio, Alessandro, Massimiliano, Francesco, Caterina og Maria. Federico arvede grevetitlen efter sin broder Francesco's død i 1707. Han ændrede slægtsnavnet til Sforza-Cesarini efter sit ægteskab med Livia Cesarini, der bragte alle Cesarini-, Savelli- og Perettifamiliens rigdomme ind i ægteskabet. Federico var fader til Gaetano "Seniore" Sforza Cesarini født 1674, Olimpia Sforza Cesarini født 1675, Giovan Giorgio Sforza Cesarini født 1678, samt Cornelia, der døde i 1730. -------- Læs om Sforza Cesarini-familien her!

--------------- Caterina Sforza, datter af Paolo II Sforza og søster til Antonio, Alessandro, Massimiliano, Francesco, Federico og Maria. Caterina blev gift med Francesco Maria Salviati.

--------------- Maria Sforza, datter af Paolo II Sforza og søster til Antonio, Alessandro, Massimiliano, Francesco, Federico og Caterina. Maria endte sit liv i et nonnekloster.

---------- Federico Sforza, født 1603 som søn af Grev Alessandro Sforza di Santa Fiora og Eleonora Orsini, samt broder til blandt andre Mario II og Paolo II Sforza. Federico gjorde karriere indenfor kirken og blev udnævnt till Kardinal ved Kirken Santi Vito e Modesto i 1645. Federico døde i 1676.

---- Francesca Sforza Conti, født i 1573 som datter af Federico Sforza Conti og Beatrice d'Orsini di Gravina, samt søster til Alessandro Sforza Conti og Ersilia. Francesca blev gift første gang med Ascanio della Cornia og anden gang med Alessandro Pallavicini. Hun døde i 1621.

---- Ersilia Sforza Conti, født på ukendt tidspunkt som datter af Federico Sforza Conti og Beatrice d'Orsini di Gravina, samt søster til Alessandro Sforza Conti og Francesca. Ersilia blev gift med Francesco Colonna di Palestrina.

 

Litteratur om Sforza-familien:
Carpaneto, Giorgio: Le famiglie nobili romane. Rendina Editori, 1994.
- side 247-256.
Palazzo Sforza Cesarini. Roma : De Luca Editori d'Arte, 2008.
Rendina, Claudio: Le grandi famiglie di Roma. Newton & Compton Editori, 2004.
- side 568-571.

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 4.6.2019 og sidst opdateret d. 29.3.2021