ANNAS ROM GUIDE
Oversigt over obelisker i Rom
Obelisk, uudgravet: ifølge tidligere beskrivelser skal der ligge en endnu ikke udgravet obelisk under Palazzo Giustiniani i Rom, men det er langt fra sikkert, at det er tilfældet.

Obeliscus Antinoi
anvendt i Antikken i Rom: som udsmykning midt på spina i Circus Varianus.
bragt til Rom: muligvis af Heliogabalus
stammer sandsynligvis fra: byen Antinoopolis i Ægypten, hvor den var fremstillet under Kejser Hadrian til opstilling foran Templet for Divus Antinous.
findested og år: udenfor Porta Maggiore mellem Via Labicana og akvædukten Aqua Claudia i årene før 1570.
står idag: på Pincio-højen på Viale dell'Obelisco, hvor den blev opstillet i 1882, men den har også været opstillet ved Aqua Felice, i gården i Palazzo Barberini og i Giardino della Pigna i Vatikanet.

Obeliscus Augusti
anvendt i Antikken i Rom: som minde om erobringen af Ægypten og viet til Solguden og anvendt som gnomon på det kæmpemæssige solur, som Kejser Augustus lod anlægge i området mellem Piazza del Parlamento og Piazza della Torretta.
bragt til Rom: i år 10 før Kristus af Kejser Augustus.
stammer sandsynligvis fra: byen Heliopolis hvor den blev rejst i 6.århundrede før Kristus.
findested og år: vest for Via del Corso i 1512 og udgravet i 1748. Rejst i 1790-92 på Piazza di Montecitorio.
står idag: på Piazza di Montecitorio.

Obeliscus Augusti in Circo Maximo
anvendt i Antikken i Rom: opsat på spina i Circus Maximus.
bragt til Rom: af Kejser Augustus i år 10 før Kristus.
stammer sandsynligvis fra: Heliopolis, hvor den var rejst af Sethos I..
findested og år: dele af obelisken blev fundet under Pave Gregor XIII (1572-1585) og resten i 1587.
står idag: Piazza del Popolo.

Obeliscus Capitolinus
anvendt i Antikken i Rom: kendes ikke
bragt til Rom: vides ikke.
stammer sandsynligvis fra: Heliopolis hvor den var rejst af Ramses II.
findested og år: stod frit fremme ved Piazza di Campidoglio indtil 1542.
står idag: Villa Celimontana, men stod i Middelalderen på Capitol.

Obeliscus Constantii.
anvendt i Antikken i Rom: på spina i Circus Maximus.
bragt til Rom: i år 357 efter Kristus af Kejser Constantius.
stammer sandsynligvis fra: Theben, hvor den stod foran Amon-Templet. Obelisken var bestilt af Tuthmosis III.
findested og år: under udgravning i 1410-1417 og igen i 1587, hvor Pave Sixtus V lod den udgrave og rejse.
står idag:Piazza di San Giovanni in Laterano.
LÆS MERE OM DENNE OBELISK

Obeliscus Hortorum Sallustianorum.
anvendt i Antikken i Rom: i Horti Sallustiani
bragt til Rom: på et ukendt tidspunkt efter Kejser Augustus' tid.
stammer sandsynligvis fra: vides ikke, men hieroglyfferne er indhugget i Rom.
findested og år: basen blev fundet i 1912 ved Via Sicilia, men var måske aldrig helt begravet.
står idag: Piazza della Trinità dei Monti fra 1789.

Obeliscus Insula Tiberina.
anvendt i Antikken i Rom: muligvis på Tiberøen
bragt til Rom: vides ikke.
stammer sandsynligvis fra: vides ikke.
findested og år: obelisken stod på pladsen foran Kirken San Bartolomeo indtil det 16.århundrede.
står idag: findes i dag i 2 dele, et på Museo Nazionale Archeologico i Napoli og et andet i München.

Obelisci Isei Campensis: 7 mindre obelisker
anvendt i Antikken i Rom: som udsmykning i Aedes Isis, også kaldet Iseum Campensis, på Marsmarken.
Obeliscus Isei Campensis (1)
anvendt i Antikken i Rom: som udsmykning i Aedes Isis, også kaldet Iseum Campensis, på Marsmarken.
bragt til Rom: vides ikke sikkert, måske i det 1. eller 2.århundrede efter Kristus.
stammer fra: Heliopolis hvor Ramses II lod den opstillle foran Ra-Templet.
findested og år: vides ikke.
står idag: på Piazza della Rotonda foran Pantheon, men stod i det 15.århundrede foran Kirken San Macuto.

Obeliscus Isei Campensis (2)
anvendt i Antikken i Rom: som udsmykning i Aedes Isis, også kaldet Iseum Campensis, på Marsmarken.
bragt til Rom: vides ikke sikkert, måske i det 1. eller 2.århundrede efter Kristus.
stammer fra: Sais hvor den var opstillet af Farao Apries (589-570 før Kristus iflg. indskriften).
findested og år: i 1665 i urtehaven til Dominikaner-Klosteret ved Kirken Santa Maria sopra Minerva.
står idag: på ryggen af den lille elefant-statue på Piazza della Minerva.

Obeliscus Isei Campensis (3) = Obelisco di Dogali
anvendt i Antikken i Rom: som udsmykning i Aedes Isis, også kaldet Iseum Campensis, på Marsmarken.
bragt til Rom: vides ikke sikkert, måske i det 1. eller 2.århundrede efter Kristus.
stammer fra: Heliopolis hvor den blev rejst under Ramses II.
findested og år: 1883 under apsis i Kirken Santa Maria sopra Minerva.
står idag: som del af Monumento dei Caduti di Dogali på Viale delle Terme Diocletiane.

Obeliscus Isei Campensis (4), også kaldet Obeliscus Mediceus
anvendt i Antikken i Rom: som udsmykning i Aedes Isis, også kaldet Iseum Campensis, på Marsmarken.
bragt til Rom: vides ikke sikkert, måske i det 1. eller 2.århundrede efter Kristus.
stammer fra: måske fra Farao Apries' tid (589-570 før Kristus) iflg. indskriften.
findested og år: foran Santa Maria sopra Minerva omkring midten af 1500-tallet ifølge Pirro Ligorio.
står idag: i Giardino di Boboli i Firenze, men stod sandsynligvis i Villa Medici på Pincio-højen i Rom indtil 1787.

Obeliscus Isei Campensis (5), også kaldet Obeliscus Mediceus
anvendt i Antikken i Rom: som udsmykning i Aedes Isis, også kaldet Iseum Campensis, på Marsmarken.
bragt til Rom: vides ikke sikkert, måske i det 1. eller 2.århundrede efter Kristus.
stammer fra: måske fra Farao Apries' tid (589-570 før Kristus) iflg. indskriften.
findested og år: foran Santa Maria sopra Minerva omkring midten af 1500-tallet ifølge Pirro Ligorio.
står idag: fragmentet af denne obelisk er sat sammen med det nedenfornævnte af Obeliscus ... (6) til én obelisk, som er opstillet foran Kirken San Domenico i byen Urbino, hvortil den blev overgivet af Kardinal Alessandro Albani i 1737.

Obeliscus Isei Campensis (6), også kaldet Obeliscus Mediceus
anvendt i Antikken i Rom: som udsmykning i Aedes Isis, også kaldet Iseum Campensis, på Marsmarken.
bragt til Rom: vides ikke sikkert, måske i det 1. eller 2.århundrede efter Kristus.
stammer fra: måske fra Farao Apries' tid (589-570 før Kristus) iflg. indskriften.
findested og år: foran Santa Maria sopra Minerva omkring midten af 1500-tallet ifølge Pirro Ligorio.
står idag: fragmentet af denne obelisk er sat sammen med det ovenfornævnte af Obeliscus ... (5) til én obelisk, som er opstillet foran Kirken San Domenico i byen Urbino, hvortil den blev overgivet af Kardinal Alessandro Albani i 1737.

Obeliscus Isei Campensis (7)
anvendt i Antikken i Rom: som udsmykning i Aedes Isis, også kaldet Iseum Campensis, på Marsmarken.
bragt til Rom: vides ikke sikkert, men ifølge rester af indskriften blev den her rejst af T. Sextius Africanus (år 59 efter Kristus).
stammer fra: vides ikke.
findested og år: vides ikke, men sikkert ved Kirken Santa Maria sopra Minerva.
står idag: fragmentet af denne obelisk i rød granit findes idag i Glyptotheket i München, men oprindeligt fandtes det i Palazzo Cavalieri Maffei, inden det blev sendt til Paris og altså senere til Tyskland.

Obeliscus Mausolei Augusti (nr.1 af 2 obelisker)
anvendt i Antikken i Rom: de 2 røde granitobelisker flankerede indgangen til Augustus' Mausoleum, men var måske først opstillet der ret sent.
bragt til Rom: vides ikke, de er muligvis fremstillet i Rom.
stammer sandsynligvis fra: de er muligvis hugget specielt til Augustus' Mausoleum.
findested og år: den ene blev udgravet i 1519 under arbejder i Via di Ripetta og lå de næste 60 år i fire stykker på jorden bagved Kirken San Rocco.
står idag:Piazza dell'Esquilino.
LÆS MERE OM DENNE OBELISK

Obeliscus Mausolei Augusti (nr.2 af 2 obelisker)
anvendt i Antikken i Rom: de 2 røde granitobelisker flankerede indgangen til Augustus' Mausoleum, men var måske først opstillet der ret sent.
bragt til Rom: vides ikke, de er muligvis fremstillet i Rom.
stammer sandsynligvis fra: de er muligvis hugget specielt til Augustus' Mausoleum.
findested og år: den anden blev vist nok også opdaget i 1519 under arbejder i Via di Ripetta, men den blev ikke udgravet før i 1556 og derpå atter begravet. I 1781 blev den genopdaget under arbejde på Ospedale di San Rocco og udgravet i 3 stykker og derpå rejst på monumentet med Disocurerne på Piazza di Montecavallo.
står idag: på Piazza del Quirinale.
LÆS MERE OM DENNE OBELISK

Fontana di Monte Cavallo
Obeliscus Pamphilius (eller Domitiani)
anvendt i Antikken i Rom: stod på midten af spina i Maxentius' Circus ved Via Appia.
bragt til Rom: sikkert fremstillet i Rom.
stammer sandsynligvis fra: måske hugget efter Kejser Diocletian's ordre for at stå ved Aedes Isis Campensis, men dette sidste er langt fra sikkert.
findested og år: i 1647 så Pave Innocens X obelisken, der lå på jorden ved Via Appia i 4 stykker, og lod den bringe til Rom.
står idag: som en del af Bernini's fontæne på Piazza Navona.

Obeliscus Vaticanus
anvendt i Antikken i Rom: på spina i Circus Gaii et Neronis.
bragt til Rom: under Kejser Caligula på et specialbygget skib på grund af obeliskens størrelse (ca.25 meter).
stammer sandsynligvis fra: Heliopolis hvorfra den blev bragt til Rom .
findested og år: har altid stået synligt og oprejst syd for Peterskirken. I 1586 blev den flyttet ind midt på pladsen foran Kirken af arkitekten Domenico Fontana efter ønske af Pave Sixtus V.
står idag: midt på Piazza San Pietro.


Litteratur om obelisker i Rom:
La Grande Guida dei Rioni di Roma. 2.edizione. Newton Compton editori, 2001.
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori, 1973- .
Platner, Samuel Ball: A topographical dictionary of ancient Rome. Completed and revised by Thomas Ashby. Oxford University Press,
- side 366ff.
Richardson, L.: A New Topographical Dictionary of Ancient Rome. Baltimore and London, The Johns Hopkins University Press, 1992.
- side 274ff.
Zadro, Cristina: Gli obelischi di Roma. 1. edizione. Roma, Newton Compton editori, 2007. (Quest'Italia. Collana di storia, arte e folclore, 342).


Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Ordliste
Fotogalleri
Bykort
Bøger og links om Rom
Restauranter
Hovedside
cop. Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 24.3.2008 og sidst opdateret d. 30.11.2018